Riikka Ajo

Psychotherapist, Master of Arts (Education), Group psychotherapy
Helsinki, Katajanokka
Finnish
Customer Groups
Groups Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
Pidän sekä lyhyitä että pitkiä ryhmäterapioita. Lyhyet 12 kerran ryhmät ajoittuvat perjantai-aamupäivälle ja pitkät torstai-iltaan. Psykoterapia on luovaa työskentelyä oman itsensä äärellä ja elämän ääriviivojen hahmottamista sekä tutkimista yhdessä toisten kanssa. Läsnä- tai etäterapiana.
Psychotherapeutic Orientation
  • Group psychotherapy
  • Psychodynamic
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Lyhyessä ryhmässä toimin aktiivisesti antaen kuitenkin tilan ryhmälle. Kannustan keskustelemaan ja jakamaan tunteita, jotta työskentely onnistuisi. Tulkitsen ryhmää tarpeen vaatiessa, jotta ymmärrys avautuisi ryhmälle. Annan siis tilaa yksilön ja ryhmän tunnoille ja ohjaan työskentelemään. Pitkissä ryhmissä kuuntelen, mitä pinnan alla tapahtuu ja sanoitan sitä.

Iloitsen luovuudesta ja ryhmän rohkeudesta saada olla omine tunteineen toisten kanssa yhteydessä. Tutkin ja ihmettelen ryhmän kanssa ryhmäprosessia ja työstän sitä mielessäni, jotta ryhmä pääsisi eteenpäin. Olen empaattinen ja kannatteleva terapeutti.

Pidän myös yksilöterapiaa, jossa on mahdollista ilmaista ja tutkia itseä myös liikkeen keinoin.

About my therapy sessions

Keskustelu ohjautuu ryhmäläisten tärkeisiin asioihin jokaisen omalla tempolla. Turvallinen ilmapiiri sallii itseilmaisun. Luovuus unien, ajatusten, värien ja kokemusten välityksellä tarjoaa väylän vapaampaan tutkiskeluun. Ryhmäpsykoterapia on yhteistyötä, jossa opitaan omista ihmissuhteista ja luodaan yhteyttä aitoon itseen ja toisiin. Mielen leikki on myös sallittua. Ryhmässä voi lisääntyä sietokyky ja sallivuus itseään kohtaan. Jakaminen ja toisiin liittyminen kuuluu ihmisyyteemme.
Jos tarvitset omaan elämääsi uusia näköaloja ja tukea, lyhyt 12 kerran tukiryhmä voi olla sinulle. Ryhmässä puhutaan mieltä askarruttavista asioista, asetetaan itselle omat tavoitteet ja pyritään asiayhteyksien laajentamiseen.
Pitkäkestoisessa 3-vuotisessa täydentyvässä ryhmässä syvennytään oman elämän laaja-kantoiseen tutkiskeluun, tunteiden ja tekojen ymmärtämiseen. Tavoitteena on elämistä kiristävien jännitteiden lieventyminen kipeän totuudellisuudenkin kautta sekä oman itsensä parempi hyväksyminen.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Gender or Sexual-Identity Questions Sexual abuse Anger management Challenges in parenting Feeling bad Difficulty sleeping Burnout Panic attacks Personal growth and development Challenging life situation Processing my past Anxiety towards social situations Changing lifestyle Low self-esteem Relationship problems Depression/Anxiety
First session price

60.00

Regular session price

55.00

Pricing details

Ryhmäkäynti on 55,00 e, johon voi saada Kelan korvaavuuden 42,05 e.
Yksilöterapia on 85 e. Tähän ei saa tällä hetkellä Kela- korvaavuutta..