Home Page / Find Your Therapist / Rauni Toffer
Psychotherapist, Psychiatric staff nurse, Couple therapy
Seinäjoki, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Couples
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
Olen kl. erik. hoitaja, Integratiivinen perhe- ja paripsykoterapeutti, psykofyys. hengityskouluohjaaja/ kouluttaja. Aloitin Integratiivisen yksilöpsykoterapeutti koulutuksen v. 2022 -2026. Kela:n kunt.varoja voit hakea perhe- ja paripsykoterapiaan. Yksilöpsykoterapiaa teen itse maksaville.
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Integrative
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Body-oriented psychotherapy

About me as a therapist

Olen terapeuttina aktiivinen, kiinnostunut ihmettelemään yhdessä jokaisen yksilöllisiä ainutlaatuisia kokemuksia kulloisessakin elämäntilanteessa. Tavoitteena on vahvistaa turvallisuuden kokemusta, antaa tilaa ja löytää yhteyttä mm. ajankohtaisten oireiden taustalla oleviin kokemuksiin, mielikuviin ja tunteisiin. Itsehavainnointi kyvyn ja ymmärryksen syventyessä voi tutustua ja hyväksyä paremmin itsessä olevia erilaisia puolia ja löytää kosketusta myös itsemyötätuntoon. Kun suhde itseen muuttuu, muuttaa sen usein myös suhteita tärkeisiin toisiin ihmisiin.
Kaikessa työssäni taustalla vaikuttaa psykofyysinen näkökulma niin ihmisen sisäisenä kokemuksena kuin vuorovaikutuksessa suhteessa toisiin. Uskon myös että yleensä ihmisten vaikeudet syntyvät suhteessa toisten ihmisten kanssa ja siksi niitä voidaan hoitaa suhteessa toisen ihmisen/ ihmisten kanssa.

About my therapy sessions

Yksilöterapiassa tärkeää on luoda turvallista, luottamuksellista ilmapiiriä, kuulla asiakkaan käsityksiä siitä, miksi hakeutui vastaanotolle. Keskeistä on vahvistaa turvan kokemuksia, laajentaa itsehavainnointia, löytää ymmärrystä, uusia yhteyksiä asioiden, tunteiden, tapahtuminen välille. Työtapoihini kuuluu keskustelua, mielikuvallista ja kehollista työskentelyä.

Paripsykoterapia alkaa tilanteen tutkimisesta.
Tutkimme:
- molempien puolisoiden käsityksiä parisuhteen tilasta
- parisuhteen historian vaiheita
- aiempia suhteessa olon kokemuksia sukupuutyöskentelyn avulla
- lopuksi kartoitamme hoidon tarvetta, fokusta ja tavoitteita
Työskentelyssä on mukana keskustelun lisäksi erilaisia toiminnallisia harjoituksia.

Hengitysohjaus voi olla muutaman kerran yhdessä ihmettelyä tai syvempää terapeuttista työskentelyä teemoina:
- perusturva
- turva, pelko
- omat rajat
- oma tila
- vuorovaikutussuhteet
- sisäänhengitys
- leikki, luovuus
- suru, irti päästäminen

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Panic attacks Phobia/fear Processing my past Challenging life situation Personal growth and development Difficulty sleeping
My professional background and knowledge

Työkokemus:
Kuopion yliopistollisen sairaalan psykiatrian klinikka 1990- 2022.
- aikuispsykiatrian tutkimus ja hoito-osastot v.1990–1992, v. 1994–1995
- kuntoutustutkimus osasto v. 1996–1997
- nuorisopsykiatrinen tutkimus ja hoito- osasto v. 1998–2002
- aikuispsykiatrian poliklinikka v. 2002–2022
Identum OY, Seinäjoki 5-11/2022
Mehiläisen psykoterapiapalvelut / Seinäjoki alkaen 11/ 2022.

Työntehtävät
- Yksilöterapia, lyhyitä ja pidempiä yksilöterapiasuhteita integratiivisesta viitekehyksestä käsin
- Paripsykoterapia, integratiivisen parispsykoterapian tutkimus- ja hoitojaksot
- Yksilöllinen psykofyysinen hengitysohjaus,
- Lyhytterapeuttiset hengitysryhmät
-Työnohjaus
-Kouluttaminen; yhteistyössä eri kesäyliopistojen kanssa, kouluttajaparina psl, kouluttajapsykoterapeutti Minna Martin; Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena koulutus ja erilaiset hengitysaiheiset workshopit yksilöille ja pareille. Kts lisää osoitteesta www.hengittavamieli.fi

Client group

Työskentelen aikuisten kanssa. Kiinnostukseni kohteet ovat mieliala- ahdistuneisuushäiröiden moninainen kirjo.

Additional information

Ajanvaraus vastaanotoilleni tapahtuu Mehiläisen ajanvarauksen kautta joko tekemällä varauksen OmaMehiläinen sovelluksella tai ottamalla puhelimitse yhteyttä ajanvaraukseen.

First session price

85.00

Regular session price

85.00

Pricing details

Paripsykoterapia käynnit 90 min 135e
Yksilöpsykoterapia itsemaksaville 85e ( ei KELA korvattavuutta)
Työnohjaus 85e
Koulutuspsykoterapia asiakkaat 60 e, integratiivinen yksilöpsykoterapia koulutus 2022-2026