Home Page / Find Your Therapist / Raili Tiihonen

Raili Tiihonen

Psychotherapist, Master of Arts, Couple therapy
Kuopio, keskusta
Finnish
Customer Groups
Families Couples Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
Tarjoan tällä hetkellä itse maksaville asiakkaille yksilö-, pari- ja perhepsykoterapiaa ja nuorten terapioihin liittyvää vanhempain ohjausta. Lisäksi tarjoan työnohjausta. Asiakkaaksi voi hakeutua erilaisissa pulmatilanteissa tai elämän muutosvaiheissa.
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Family therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Supporting attachment Crisis and traumas

About me as a therapist

Olen asiakkaan tilanteeseen monipuolisesti paneutuva terapeutti. Empatia, läsnäolo ja yhdessä tutkiminen kuvaavat työskentelyäni. Asiakkaan kuuleminen ja luottamuksen ja turvallisuuden syntyminen terapiasuhteessa ovat ensisijaisen tärkeitä. Rohkaisen asiakasta vaikeidenkin asioiden kohtaamiseen hänen voimavarojensa puitteissa ja autan häntä löytämään voimaannuttavia näkökulmia tilanteeseensa.

About my therapy sessions

Terapiaistunnolla keskustellaan ja työskennellään tunteiden ja kehotuntemusten äärellä. Ensimmäisten istuntojen aikana tutustutaan ja kartoitetaan asiakkaan tilannetta. Kartoitukseen sisältyy tilanteesta riippuen sukupuun piirtäminen, mahdollinen parisuhde-ja kiintymyssuhdehistorian läpikäyminen tai muu elämänkaaren liittyvä työskentely. Käytän enenevässä määrin Senso-motorisen psykoterapian menetelmiä ja pariskuntien kanssa Tunnekeskeistä terapiamenetelmää. Työskentelyn alkuvaiheessa hahmotetaan pariskunnan välisen yhteyden katkoksiin liittyvää kielteistä kehää ja sen jälkeen siirrytään yhteyden rakentamiseen ja syventämiseen.
aiheeseen.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Difficulty sleeping Personal growth and development Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Sexual problems Phobia/fear Panic attacks Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Multiculturalism / immigrants Adoption & placement
My professional background and knowledge

Olen koulutukseltani perhepsykoterapeutti, Tunnekeskeinen pariterapeutti ja voimavarakeskeinen työnohjaaja. Parien kanssa työskentelen pääasiassa Tunnekeskeisellä menetelmällä. Minulla on erityisosaamista myös monikulttuuristen perheiden, lapsettomuuden ja uskonnollisten kysymysten alalta.
FM:n tutkintoa suorittaessani paneuduin islamilaisista maista tulevien maahanmuuttajien integroitumiseen länsimaisessa yhteiskunnassa. Minulla on yli kymmenen vuoden työkokemus monikulttuurisesta työstä maahanmuuttajien parissa Suomessa ja Ranskassa.
Lapsettomuutta tutkin perhepsykoterapiakoulutuksen lopputyön yhteydessä.
Uskonnolliset kysymykset ovat tulleet läheisiksi diakonia- ja sosiaalityön koulutuksen, pitkän diakonia- ja sosiaalityöuran ja terapeuttisen sielunhoidon koulutusten kautta.

Client group

Otan vastaan kaiken ikäisiä asiakkaita.

Additional information

Terapia-asiakkaiden lisäksi otan vastaan myös työnohjausasiakkaita.

First session price

100.00

Regular session price

150.00

Pricing details

Pariterapia 150 € /90 min (KELA korvaus 97,87 €)
Perheterapia 150 € /90 min (KELA korvaus 97,87 €)
Yksilöterapia 75 € / 45 min
Työttömät ja eläkeläiset:
Yksilöt 65,00 €
Pariskunnat 130,00 €
Tarkemmat tiedot hinnoista www.perennite.fi