Home Page / Find Your Therapist / Raili Tiihonen

Raili Tiihonen

Psychotherapist, Master of Arts, Family therapy
Kuopio, keskusta
Finnish English French
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments Weekend appointments
Työskentelen perheiden, pariskuntien ja yksilöiden kanssa. Tarjoan apua erilaisissa tilanteissa: perhe-, parisuhde- ja erokriiseissä, monikulttuurisen perheen kotoutumisessa, lapsettomuuden, oman kasvun kivuissa, jne. Olen myös työnohjaaja ja kouluttaudun parhaillaan paripsykoterapeutiksi.
Psychotherapeutic Orientation
  • Family therapy
  • Couple therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Supporting attachment

About me as a therapist

Olen asiakkaan tilanteeseen monipuolisesti paneutuva terapeutti. Myötätunto ja yhdessä tutkiminen kuvaavat työskentelyäni. Asiakkaan kuuleminen ja luottamuksen ja turvallisuuden syntyminen terapiasuhteessa ovat ensisijaisen tärkeitä. Rohkaisen asiakasta vaikeidenkin asioiden kohtaamiseen hänen voimavarojensa puitteissa ja autan häntä löytämään voimaannuttavia näkökulmia tilanteeseensa.

About my therapy sessions

Terapiaistunnolla keskustellaan. Ensimmäisten istuntojen aikana tutustutaan ja kartoitetaan asiakkaan tilannetta. Kartoitukseen sisältyy tilanteesta riippuen sukupuun piirtäminen, mahdollinen parisuhde-ja kiintymyssuhdehistorian läpikäyminen. Pariskuntien kanssa käytän pääsääntöisesti tunnekeskeistä terapiamenetelmää, jonka alkuvaiheessa kartoitetaan pariskunnan välisen yhteyden katkoksiin liittyvää kielteistä kehää. Käytän istunnoilla tilanteesta riippuen apuvälineitä: fläppitaulupiirroksia, kiviä, kortteja ym.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Panic attacks Phobia/fear Sexual problems Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Personal growth and development Difficulty sleeping Treatment of physical illness
Areas of Specialization
Adoption & placement Multiculturalism / immigrants
My professional background and knowledge

Olen koulutukseltani perhepsykoterapeutti, valmistumassa paripsykoterapeutiksi ja voimavarakeskeinen työnohjaaja. Parien kanssa työskentelen pääasiassa tunnekeskeisellä menetelmällä. Minulla on erityisosaamista myös monikulttuuristen perheiden, lapsettomuuden ja uskonnollisten kysymysten alalta. FM:n tutkintoa suorittaessani paneuduin islamilaisista maista tulevien maahanmuuttajien integroitumiseen länsimaisessa yhteiskunnassa. Muutto itselle vieraaseen kulttuuriin ja puolisoiden väliset kulttuurierot voivat olla yksi pulmien aiheuttaja. Lapsettomuutta tutkin perhepsykoterapiakoulutuksen lopputyön yhteydessä. Uskonnolliset kysymykset ovat tulleet läheisiksi diakonia- ja sosiaalityön koulutuksen, pitkän diakoniatyöuran ja terapeuttisen sielunhoidon koulutusten kautta.

Additional information

Terapia-asiakkaiden lisäksi otan vastaan myös työnohjausasiakkaita.

First session price

50.00

Regular session price

70.00

Pricing details

yksilötyöskentely 70 € / 45 min.
pariterapia 130 € /90 min. (opiskelijahinta)
perheterapia 150 € /90 min (mahdollisuus KELA korvaukseen)
työttömät ja eläkeläiset: yksilöt 60,00 €, pariskunnat 120,00 €
Tarkemmat tiedot hinnoista www.perennite.fi