Home Page / Find Your Therapist / Raija Koivusalo

Raija Koivusalo

Psychotherapist, Social worker, Integrative
Tampere, Kaleva
Finnish
Customer Groups
Families Couples Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
Minulla on pitkä kokemus mielenterveystyössä ja psykiatrisessa hoitotyössä. Olen aloittanut urani psykiatrisesta sairaalatyöstä mielenterveyshoitajana. Sittemmin valmistunut yliopistosta sosiaalitieteistä sosiaalityöntekijäksi. KELA-korvattavuus perheterapiaan.
Psychotherapeutic Orientation
  • Integrative
  • Family therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Psykoterapeuttina olen vuorovaikutteinen ja joustava. Asiakas on vastaanotolla pääroolissa ja työskentelen asiakkaan tahdissa. Luottamuksen syntyminen on tärkeää , tarvittaessa olen suorapuheinen ja jämpti, tilanteen niin vaatiessa tutkiva ja kuuntelijan roolissa. Vahvuuteni on pitkä kokemus alalla ja monipuolinen koulutus terapia - ja kuntoutustyössä. Psykoterapeuttina pidän tärkeänä omata tilannetajua ja pitää mielessä, että asiakas on osa systeemistä vuorovaikutusta lähipiirinsä, perheensä, työyhteisönsä ja sukunsa kanssa. Tehtäväni on luoda lämmin ja luottavainen ilmapiiri. Työskentelytapani on ns. integratiivinen eli ajattelu- ja " työotteeni" muodostuvat monipuolisista tutkituista tiedoista, , eri teoria suuntauksista ja pitkästä käytännön kokemuksesta tulleisiin näkemyk-siin, joita olen työurani aikana omaksunut. Käytän eri menetelmiä ja oppeja luovasti asiakkaan tilanne huomioiden ja hänen kanssa yhdessä niistä sopien.

About my therapy sessions

Vastaanotot pitävät ensisijaisesti sisällään vuorovaikutteisen keskustelun. Tiedon antamista, ehkä sukupuun piirtämistä, joitain luovia toimintoja mikäli asiakas niin haluaa. Ihminen syntyessään on heti vuorovaikutuksessa toiseen ihmiseen eli äitiin, isään, lähi-ihmisiin/-ihmiseen. Vähitellen vuorovaikutuskuviot laajenevat päivähoitoon, kouluun jne. Lapsi oppii vuorovaikutus- ja suhtautumistapoja em. suhteissa. Vastaanotoilla voimme tarkastella ja " palastella" em. suhteissa syntyneitä vuorovaikutuksen häiriöitä. Istunnoilla tarkastellaan mennyttä elämää, sieltä saatuja elämän eväitä ja kuormaa, pysähdymme nykyhetkeen ja katsotaan tulevaisuuteen. Riippuu ihmisen tilanteesta myös mitä painotetaan, mille elämän vaiheelle annetaan enemmän painoa kuin toiselle. Akuutissa kriisissä keskustelu pidetään enemmän nykyhetkessä, kuin ongelmallisissa menneisyyden ihmissuhteissa tai traumakokemuksissa. Jokainen istunto muovautuu asiakkaan tarpeen mukaan.

Issues often worked with
Hurting yourself Personal growth and development Psychotic disorders Personality disorders Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Processing my past Anger management Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Psychotic disorders Personality disorders Child welfare Bipolar disorder
My professional background and knowledge

Ammatillinen taustani koostuu psykiatrisesta sairaalatyöstä, Mielenterveystoimisto- ja psykiatrisesta poliklinikkatyöstä. Vastaanottotyö on ollut yksilö- pari ja perhe- ja ryhmäterapiaa, kuntoutustyötä sekä sosiaaliturvaan kuuluvaa ammatillista työtä. Työura koostuu laajasta kokemuksesta Mielenterveyden alalta ja psykiatrisesta poliklinikkatyöstä. Monipuoliset työuran aikana käydyt terapeuttiset lisäkoulutukset tuovat ammattitaitoisen näkemyksen hoitosuhteisiin. Toimin asiakkaiden kanssa lämminhenkisessä vuorovaikutuksessa tilanteen mukaan aktiivisesti tai kuuntelijan roolissa. Mikäli olet kiinnostunut luovista terapiamenetelmistä, voimme myös tehdä psykodraamamenetelmin joitain kohtaamisia ja/tai tilanteita. Psykodraamassa voidaan tarkastella hankalia tilanteita ja tapahtumia erilaisista näkökulmista. Annan mielelläni kotiläksyjä ja " kotikonsteja" arkeen vietäväksi ja kokeiltavaksi. Käytän myös psykoeduaaktioita joka tarkoittaa tiedon jakamista siitä mikä nykytutkimuksin tiedetään.

Client group

Otan vastaan yksilöitä, pareja ja perheitä. Ihmisiä joilla on eri elämän tilanteisiin liittyviä huolia, taakkoja, sosiaalista perimää, joka aiheuttaa kuormaa, uupumusta (työ, ero ym), tunteiden tunnistamattomuutta, epätietoisuutta , epätoivoa, ristiriitaisia tunteita ja ristiriitoja ihmissuhteissa.
KELA-korvattavuus perheterapiaan. Asiakkailla voi olla maksusitoumuksia, Vakuutus joka kattaa käyntejä ja/tai palveluseteli. Mikäli asiakkaalla on oikeus toimeentulotukeen, voi olla oikeus myös ns. " muina terveydenhuollon menoina" saada maksusitoumus myös sos.toimesta.

Additional information

Huom! Yhteydenotot ohjautuvat Verve Terapian asiakaspalveluun. Korona -tilanteesta johtuen vielä etävastaanottoja, mutta koronatilanteen salliessa vastaanotot Sarvijaakonkadulla , Tre.

First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details