Home Page / Find Your Therapist / Pyry Larkkonen

Pyry Larkkonen

Psychotherapist, Psychologist, Cognitive analytic
Helsinki, Kallio
Finnish
Customer Groups
Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
Työskentelen mielelläni erilaisten ihmisten kanssa, joilla on mielen hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä tai vaikeuksia, jotka jollain tavoin estävät elämästä laadukasta, omannäköistä elämää. Olen taustaltani psykologi ja kognitiivis-analyyttinen psykoterapeutti.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive analytic
About me as a therapist

Olen terapeuttina tilaa antava ja rauhallinen. Toisaalta olen myös aloitteellinen tai aktiivinen kun se näyttäytyy tarpeelliselta. Työskentelyotteeni keskeisiä arvoja ovat joustavuus ja muokkautuvuus sekä yksilöllinen ja arvostava, aito kohtaaminen. Olen kiinnostunut ymmärtämään laaja-alaisesti asiakkaan kokemuksia ja niiden yksilöllisiä merkityksiä. Terapeuttina minulle on tärkeää luoda levollinen ja turvallinen ympäristö, jossa asiakas voi pohtia omia kokemuksia, ajatuksia ja tunteita mahdollisimman vapaasti, itselle luontevalta tuntuvalla tavalla - ilman vaatimusta tietää mitään etukäteen tai tarvetta mukautua terapeuttiin.

About my therapy sessions

Asiakkaan tilanne, toiveet terapialle ja jakson pituus suuntaavat vastaanotollani yhteistyön fokusta ja etenemisen tapaa. Yleisempänä työskentelymuotona on asioita yhdessä tutkiva, havainnoiva ja ymmärrykseen pyrkivä keskustelu. Tämä usein sisältää, että yhdessä tutkitaan ja jäsennellään oireiden taustalla olevia tekijöitä, kuten ongelmallisia suhtautumis- ja toimintatapoja. Tämän myötä hahmottuu myös vaihtoehtoisia ja realistisia ulospääsyjä. Terapeuttisen keskustelun lisäksi voidaan yksilöllisesti pohtia erilaisten tekniikoiden ja menetelmien kokeilemista mikäli asiakas kokee ne toivottavina.

Issues often worked with
Hurting yourself Personal growth and development Personality disorders Self-destructive thoughts Challenging life situation Processing my past Anger management Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Olen aiemmin työskennellyt psykologina psykiatrian erikoissairaanhoidossa monenlaisista vaikeuksista ja oirekuvista kärsineiden ihmisten kanssa, sekä kohdannut erilaisia ihmismielen ilmiöitä. Minulla on terapeuttisesta työskentelystä taustaa myös korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollosta. Olen työskennellyt eniten ihmisten kanssa, jotka kärsivät ahdistuksena ja masennuksena näkyvistä vaikeuksista, tunne-elämän ali- tai ylisäätelyn haasteista, sekä ongelmallisena koetuista pitkäaikaisista suhtautumis- tai toimintatavoista itsensä ja toisten kanssa.

Olen työn ohella opiskellut psykoterapeutiksi kognitiivis-analyyttisessa koulutusohjelmassa.

Lisäksi olen osallistunut lyhyisiin ammatillisiin täydennyskoulutuksiin seuraavilla alueilla: hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT), dialektinen käyttäytymisterapia (DKT), interpersoonallinen psykoterapia (IPT).

Client group

Työskentelen täysi-ikäisten nuorten ja kaikenikäisten aikuisten kanssa. Minulle kaikista tutuimpia yhteistyön teemoja ovat mielialaoireiden ja uupumuksen taustalla olevat vaikeudet, vaativuus, ihmissuhteisiin liittyvät vaikeudet ja itseymmärryksen lisääminen.

(Kelan kuntoutuspsykoterapioissa varaathan ajan toiselle terapeutille.)

First session price

70.00

Regular session price

100.00

Pricing details