Home Page / Find Your Therapist / Pirkko Hänninen

Pirkko Hänninen

Psychotherapist, Psychologist, Cognitive
Hämeenlinna, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
Olen nyt 2020 vuoden alusta Hämeenlinnassa vastaanoton avannut psykologi ja psykoterapeutti. Minulla on laaja kokemus aikuisten ja nuoruusikäisten psykoterapiatyöstä. Olen myös työskennellyt vuosien ajan lasten ja perheiden auttamiseksi perheneuvolatyön puitteissa.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Supporting attachment

About me as a therapist

Psykoterapeuttina olen aktiivinen ja kiinnostunut asiakkaan kokemusmaailmasta. Pyrin rakentamaan asiakkaan kanssa avoimen yhteistyösuhteen. Näen omaksi tehtäväkseni vahvistaa asiakkaan kokemusta terapiasuhteessa vallitsevasta luottamuksesta. Pyrin myös auttamaan asiakasta siinä, miten hän voi kokea omat ajatuksensa ja tunteensa luotettavina ja arvokkaina.

About my therapy sessions

Teen työtäni kognitiivisen psykoterapian teorian ja menetelmien pohjalta. Näin ollen tarkastelemme psykoterapiassa asiakkaan oireilun taustalla olevia ajatuksia ja tunteita sekä toimintamalleja. Itsetuntemuksen vahvistumisen myötä asiakkaan on mahdollista oppia valitsemaan aikaisempaa tietoisemmin hänen psyykkistä hyvinvointiaan palvelevia ajattelu- ja toimintamalleja.

Asiakkaan psyykkistä hyvinvointia vahvistavan muutoksen kannalta pidän tärkeänä myös sitä, että asiakkaan ajattelu, tunteet ja toimintatavat tulevat psykoterapiassa ymmärrettäviksi hänen kehityshistoriansa ja kokemustensa kautta. Asiakkaan elämäntarinaa on mahdollista työstää psykoterapiassa monipuolisesti,ja toiveenani on, että asiakas alkaa nähdä oman tarinansa arvokkaana.

Issues often worked with
Gender or Sexual-Identity Questions Personal growth and development Psychotic disorders Sexual abuse Processing my past Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Subtance abuse/addiction Treatment of physical illness Hurting yourself Difficulty sleeping Personality disorders Self-destructive thoughts Challenging life situation Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Challenges in parenting Burnout Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Obsessive-compulsive disorders Child welfare Adoption & placement
My professional background and knowledge

Olen tehnyt psykoterapiatyötä runsaan 20 vuoden ajan. Yksilöpsykoterapeuttina olen toiminut aikuis- ja nuoruusikäisten parissa. Erilaiset ahdistus- ja mielialahäiriöt ovat olleet työkenttääni. Viimeksi kuluneen 10 vuoden aikana olen kouluttautunut ja saanut kokemusta erityisesti pakko-oireisen ahdistuneisuushäiriön hoidosta.

Olen myös työskennellyt lasten psyykkisen kehityksen, perheiden sekä vanhempien tukemiseksi koko työurani ajan. Erityisen kiinnostunut olen siitä, miten minäkuvamme rakentuu keskeisissä kiintymyssuhteissamme ja miten psyykkistä oireilua on mahdollista ymmärtää kiintymyssuhdekokemustemme kautta. Myös psyykkisenä hyvinvointina kokemamme ilo, tyytyväisyys ja rohkeus nousevat nähdäkseni kokemuksistamme merkittävissä ihmissuhteissa.

Kiintymyssuhdenäkökulma on noussut keskeiseksi näkökulmaksi kouluttautuessani ja tehdessäni työtä vuorovaikutteisen kehityspsykoterapian (DDP) parissa, erityisesti sijoitettujen lasten ja sijaisvanhempien auttamiseksi.

Client group

Yksilöpsykoterapian puitteissa työskentelen lähinnä aikuisten ja nuoruusikäisten parissa. Kiinnostukseni kohdistuu monipuolisesti erilaisten psyykkisten häiriöiden hoitoon. Viime vuosina olen ottanut haasteekseni erityisesti pakko-oireisen ahdistuneisuushäiriön hoitamisen.

Työskentelen myös lasten, nuorten ja perheiden auttamiseksi lasten ja nuorten psyykkiseen oireiluun ja perheiden kriisitilanteisiin liittyen. Erityisesti olen viime vuosina tehnyt psykoterapiatyötä sijoitettujen lasten ja nuorten sekä heidän sijaisvanhempiensa kanssa.

Muita keskeisiä teemoja työsssäni ovat olleet neuropsykiatriset häiriöt ja piirteet sekä lapsettomuuteen ja hedelmöityshoitoihin liittyvät kysymykset.

Additional information

Minulla on taustallani runsaan 15 vuoden pituinen jakso yrittäjänä ja näin ollen myös paljon kokemusta esimiestyöstä ja organisaation johtamisesta. Tästä johtuen koen itselläni olevan valmiuksia auttaa vaativaa työtä tekeviä ihmisiä, joiden haasteena on yhdistää työ ja muut tärkeät elämänsisällöt ja samalla huolehtia omasta psyykkisestä hyvinvoinnista.

First session price

0.00

Regular session price

93.00

Pricing details