Home Page / Find Your Therapist / Pirkko Ahonen

Pirkko Ahonen

Psychotherapist, Nurse, Family therapy
Helsinki, Katajanokka
Järvenpää,
English Finnish
Customer Groups
Couples Families Groups
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments Weekend appointments
Lyhytkest. kriisiterap.;ryhmähaastatt. Sertifikaatti: Vaativan erityistason perheterap., Erityistason pariterap., Ryhmäanal. Lisäk. Psyykk. traumatisoit. 2v, ja Sensomotorinen 1 taso/traumaterapiakeskus. TLP /toimiva lapsi ja perhe) ja Ihmeelliset vuodet ryhmänohjaajakoul./Hgin Kaup. Ym.
Psychotherapeutic Orientation
  • Family therapy
  • Couple therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy Kela intensive medical rehabilitation (families)

Additional Training

Crisis and traumas Supporting attachment Body-oriented psychotherapy

About me as a therapist

Olen sitoutuva, asiakasta kunnioittava ja arvostava terapeutti. Olen tarvittaessa aktiivinen ja kiinnitän huomiota auttamisen kannalta tärkeisiin seikkoihin, mutta työskentelyni perustuu myötätuntoiseen kuunteluun ja pyrkimykseen ymmärtää asiakasta, hänen elämäntilannettaan ja avuntarvettaan. Vahvuuteni on saavuttaa hoitosuhteessa luottamuksellinen ja turvallinen asiakassuhde, välitön ja myönteinen ilmapiiri sekä huomioida myönteinen edistyminen.

About my therapy sessions

Näkökulmani on integratiivinen ja koulutustaustani systeeminen perhepsykoterapia, tunnekeskeinen pariterapia ja ryhmäanalyyttinen psykoterapia.
Työskentelen perinteisesti työhuoneessa, mutta tarvittaessa muuallakin, jos se edesauttaa terapiatavoitteisiin pääsemistä.. Työhuoneessa voidaan työskennellä sekä toiminnallisesti että ajatusten ja tunteiden tasolla, esim. liikkua, tehdä harjoitteita. puhua, olla hiljaa, kirjoittaa, käyttää fläppitaulua, täyttää lomakkeita, kuunnella musiikkia ym. Annan tehtäviä sekä istunnolla ja kotiin.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Sexual problems Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personality disorders Psychotic disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself Treatment of physical illness
Areas of Specialization
Bipolar disorder Pain related difficulties Child welfare Multiculturalism / immigrants Obsessive-compulsive disorders Personality disorders Psychotic disorders Eating disorders Seriously traumatized patients and dissociative disorders Neuropsychiatric patients
My professional background and knowledge

Olen peruskoulutukseltani sairaanhoitaja / sosiaalityöntekijä.
Olen työskennellyt yli 40v lasten-, nuorten- ja aikuispsykiatriassa sekä kunnallisessa perheneuvolassa yhteistyössä verkostojen kanssa ja mukana eri projekteissa.
Lisäkoulutus:
-Vakavasti traumatisoituneet potilaat ja dssosiaatiohäiriöt: ”Psyykkinen traumatisoituminen ja Sensomotorinen 1 taso” koulutukseni
-Persoonallisuushäiriöiset, syömishäiriöt pakko-oireiset, kipuun liittyvät vaikeudet: HOT (Hyväksymis- ja omistautumisterapia), psykodynaaminen koulutus n 10v aikana Lastenlinnan sairaalassa
- Lastensuojelun asiakkaat ja mm. Nepsy lasten perheet: TLP ja Ihmeelliset vuodet koulutukset
-Psykoottiset häiriöt ja kaksisuuntainen
mielialahäiriö: useita lyhyempiä koulutuksia ja työhistoriaa mielenterveystoimistossa ja psykiatrisessa sairaalassa.

Client group

Työskentelen perheiden kanssa, joissa voi olla kaikenikäisiä lapsia, olen auttanut kiintymyssuhteen puutteesta kärsiviä lapsia, nuoria ja aikuisia.
Jokaisen apua tarvitsevan tilanne on ainutlaatuinen ja tärkeä.

Additional information

Huom. Tervetuloa ryhmähaastatteluun keväällä -22 alkavaa ryhmäanalyyttistä psykoterapiaryhmää varten. Kts. esite Minduussa tai Ryhmäanalyysiyhdistyksen sivuilla.

First session price

130.00

Regular session price

130.00

Pricing details

HUS/Palse kriteerien mukaan.