Home Page / Find Your Therapist / Pirjo Veija-Aho

Pirjo Veija-Aho

Psychotherapist, Master of Arts, Solution-oriented
Espoo, Tapiola
Finnish
Customer Groups
Couples Youth 13-17y Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
Olen helposti lähestyttävä, kuunteleva ja kommentoiva psykoterapeutti. Asiakaskohtaamisissa tavoitteeni on luoda rauhallinen ja luottamuksellinen ilmapiiri. Haluan saada asiakkaani kanssa vuorovaikutteisen yhteyden, jotta asiakas kokisi olonsa turvalliseksi vaikeistakin asioista puhumiseen.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Työskentelyotteessani on keskeistä asiakkaalle tilan antaminen. Pyrin luomaan sallivan ilmapiirin avoimen keskusteluyhteyden saavuttamiseksi. Keinoina käytän ratkaisukeskeisen psykoterapian menetelmiä. Lisäksi pitkä kokemukseni neuvolapuheterapeuttina on antanut laajaa ymmärrystä pohtia ratkaisuja myös vanhemmuuteen ja perheisiin liittyvissä asioissa.

About my therapy sessions

Eri näkökulmien kautta yritän saada asiakkaani kanssa vuorovaikutteisen yhteyden, jotta olisi mahdollista puhua vaikeistakin asioista. Keinoja ovat ratkaisukeskeisen psykoterapian menetelmät. Niitä ovat mm. psykofyysiset harjoitukset, tietoisen läsnäolon harjoittelu, itsetuntemuksen vahvistaminen, näkökulmien vaihtaminen sekä omien voimavarojen kartoitus

Issues often worked with
Treatment of physical illness Difficulty sleeping Personal growth and development Challenging life situation Processing my past Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Olen tehnyt psykoterapiaa sivutoimisesti vuodesta 2011 ja päätoimisesti loppuvuodesta 2019. Koulutukseltani olen FM puheterapeutti ja ratkaisukeskeinen psykoterapeutti 2011. Olen Valviran rekisterissä ja minulla on Kela-pätevyys.

First session price

98.00

Regular session price

98.00

Pricing details