Home Page / Find Your Therapist / Pirjo Latvanen

Pirjo Latvanen

Psychotherapist, Psychologist, Couple therapy
Tampere, Keskusta
Akaa, Viiala
Finnish
Customer Groups
Families Couples Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments

Therapist does not accept appointments between 16.7.-9.8.
Psykoterapiaa, perhe- ja pariterapiaa, psykoseksuaaliterapiaa sekä psykologin keskustelukäyntejä Tampereen keskustassa ja Akaassa. Käsittelen laaja-alaisesti ihmisen elämän ahdinko- ja kriisitilanteita yksilöiden, perheiden ja pariskuntien kanssa. Kelan tuki perhe- ja paripsykoterapiaan.
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Family therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Crisis and traumas Sexual therapeutic knowledge

About me as a therapist

Olen asiakasta kuunteleva ja aktiivisesti kysymyksiä esittävä ja pohtiva psykologi, perhe- ja paripsykoterapeutti. Keskustelujen lisäksi käytän myös luovia tai toiminnallisia keinoja lähestyä käsiteltävää asiaa. Laaja-alaisen psykologi- ja terapiakokemukseni myötä olen tottunut käsittelemään ihmisen elämän moninaisia haasteellisia tilanteita. Yhteistyössä asiakkaan toiveiden kanssa muokkaan käytetyt menetelmät.Tilanteeseen luontevasti soveltuen yhdistän erilaisista teoriataustoista juontuvia menetelmiä ja lähestymistapoja. Tarpeen ja toiveen mukaan tuen menneiden kokemusten käsittelyssä ja aina autan suuntautumaan nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Lähtökohtaisesti toimin voimavarakeskeisesti asiakasta kuunnellen ja toisaalta aktiivisesti kysymyksiä esittäen ja ajatuksia reflektoiden.

About my therapy sessions

Vastaanottoni Akaassa toimii avarassa maaseutuympäristössä, jossa yksilökäynnit voidaan toteuttaa joko sisällä tai ulkona kävellen ja ympäröivää luontoa hyödyntäen. Parikäynnit on käytännössä helpompi toteuttaa sisällä. Tampereen vastaanotto sijaitsee ydinkeskustassa.
Istunnoillani keskustellaan, pohditaan, jäsennellään asiaa (mahdollisesti myös fläpille kuviksi ja sanoiksi), käytetään kuvia ja muita luovia menetelmiä asian lähestymiseksi, voidaan tehdä rentoutus- ja mielikuvaharjoituksia. Toimintatavat valitaan kuhunkin tilanteeseen sopivaksi ja yhdessä asiakkaan kanssa.

Issues often worked with
Sexual problems Gender or Sexual-Identity Questions Personal growth and development Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Processing my past Panic attacks Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Diversity of Sexuality and Gender Pregnancy & birth Child welfare Adoption & placement
My professional background and knowledge

Olen yksityinen ammatinharjoittaja, ja teen psykoterapiatyötä sekä yksilöiden että pariskuntien ja perheiden kanssa. Teen myös työnohjausta ja hiukan myös koulutustyötä. Olin aiemmin n 20 vuotta laaja-alaisessa psykologityössä terveydenhuollossa. Tuona aikana kouluttauduin mm. traumaattisten kriisitilanteiden auttamiseen, kriisipsykologin työhön. Olen työskennellyt aikuisasiakkaiden, lasten, pariskuntien ja perheiden kanssa mitä erilaisimmilla teemoilla .

Olen kouluttautunut perhe- ja paripsykoterapeutiksi (2011). Näiltä osin olen Kelan palveluntuottaja. Olen myös Storyn rekisteröimä työnohjaaja. Tällä hetkellä täydennän osaamistani psykoseksuaaliterapian koulutuksella. Muita lisäkoulutuksiani ovat mm. vuorovaikutushoidot (Theraplay), vuorovaikutuksen arvioiminen(MIM), varhaiseen vuorovaikutukseen tukeminen, perheiden ja pariskuntien auttamiseen, synnytyspelot, pariviestintä, voimauttava valokuvaus ym. Useita vuosia olin myös SPR:n psykologien suuronnettomuusvalmiusryhmän jäsen.

Client group

Työskentelen sekä aikuisasiakkaiden, pariskuntien että perheiden kanssa. Asiakkaistani suurin osa on pariskuntia, joilla on erilaisia parisuhdetta kuormittavia asioita.

Additional information

Katso lisätietoja kotisivuiltani www.psykologipirjolatvanen.fi sekä julkiselta FB sivuiltani Psykologi Pirjo Latvanen.
Tarjolla sekä päivä-, että ilta-aikoja.

First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details

Yksilökäynnit 90 € / 60 min
Pari- ja perhekäynnit 150€ / 90 min