Home Page / Find Your Therapist / Pirjo Latvanen

Pirjo Latvanen

Psychotherapist, Psychologist, Couple therapy
Akaa, Viiala
Tampere, Keskusta
Finnish English
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
Psykoterapiaa ja psykologin keskustelukäyntejä Tampereen keskustassa ja Akaassa! Perhe- ja paripsykoterapeuttina käsittelen laaja-alaisesti ihmisen elämän ahdinko- ja kriisitilanteita yksilöiden, perheiden ja pariskuntien kanssa. Kelan tuki perhe- ja paripsykoterapiaan.
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Family therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Crisis and traumas

About me as a therapist

Olen asiakasta kuunteleva ja aktiivisesti kysymyksiä esittävä ja pohtiva perhe- ja paripsykoterapeutti. Keskustelujen lisäksi käytän myös luovia tai toiminnallisia keinoja lähestyä käsiteltävää asiaa. Laaja-alaisen psykologi- ja terapiakokemukseni myötä olen tottunut käsittelemään ihmisen elämän moninaisia haasteellisia tilanteita. Yhteistyössä asiakkaan toiveiden kanssa muokkaan käytetyt menetelmät.Tilanteeseen luontevasti soveltuen yhdistän erilaisista teoriataustoista juontuvia menetelmiä ja lähestymistapoja. Tarpeen ja toiveen mukaan tuen menneiden kokemusten käsittelyssä ja aina autan suuntautumaan nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Lähtökohtaisesti toimin voimavarakeskeisesti asiakasta kuunnellen ja toisaalta aktiivisesti kysymyksiä esittäen ja ajatuksia reflektoiden.

About my therapy sessions

Vastaanottoni Akaassa toimii avarassa maaseutuympäristössä. Terapia voi toteutua joko työhuoneellani, täysin remontoidussa, kauniissa 1900-luvun alun rakennuksessa, tai ulkona kävellen ja ympäröivää luontoa hyödyntäen. Tampereen vastaanotto toteutuu keskustamaisessa ympäristössä, mutta kesäaikaan se voidaan halutessa toteuttaa myös luontoympäristössä. Istunnoillani keskustellaan, pohditaan, jäsennellään asiaa fläpille kuviksi ja sanoiksi, käytetään kuvia ja muita luovia menetelmiä asian lähestymiseksi, voidaan tehdä rentoutus- ja mielikuvaharjoituksia. Toimintatavat valitaan kuhunkin tilanteeseen sopivaksi ja yhdessä asiakkaan kanssa.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Panic attacks Processing my past To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Personal growth and development
Areas of Specialization
Adoption & placement Pregnancy & birth Child welfare
My professional background and knowledge

Olen tehnyt laaja-alaista psykologityötä terveydenhuollossa noin 20 vuotta. Tuona aikana olen erikoistunut mm. traumaattisten kriisitilanteiden auttamiseen, mitä voi kutsua kriisipsykologin työksi. Olen työskennellyt aikuisasiakkaiden, lasten, pariskuntien ja perheiden kanssa mitä erilaisimmilla teemoilla mm. masennuksen, uupumuksen, parisuhde- ja elämänkriisien, vanhemmuuden haasteiden ja perheongelmien yhteydessä. Olen kouluttautunut perhe- ja paripsykoterapeutiksi. Näiltä osin olen Kelan palveluntuottaja. Erinäisiä muita lisäkoulutuksia minulla on liittyen mm. vuorovaikutushoitoihin (Theraplay), vuorovaikutuksen arvioimiseen (MIM), varhaiseen vuorovaikutukseen, perheiden ja pariskuntien auttamiseen, synnytyspelkoihin, pariviestintään, työnohjaukseen, masennukseen, voimauttavaan valokuvaukseen ym. Useita vuosia olin myös SPR:n psykologien suuronnettomuusvalmiusryhmän jäsen. Tällä hetkellä täydennän osaamistani työnohjaajakoulutuksessa.

Client group

Työskentelen sekä aikuisasiakkaiden, pariskuntien että perheiden kanssa.

Additional information

Katso lisätietoja kotisivuiltani www.psykologipirjolatvanen.fi
Tarjolla sekä päivä-, että ilta-aikoja.

First session price

80.00

Regular session price

85.00

Pricing details

Yksilökäynnit 85 € / 60 min
Pari- ja perhekäynnit 140€ / 90 min