Home Page / Find Your Therapist / Pirjo Kettu

Pirjo Kettu

Psychotherapist, Master of Theology, Couple therapy
Espoo, Kivenlahti
Finnish
Customer Groups
Families Couples Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments
Onko teillä vuorovaikutusongelmia, jotka näkyvät mm. toistuvina riitoina, mustasukkaisuutena tai uskottomuutena? Tapaan pareja sekä yksilöasiakkaita ja toimin työnohjaajana. Annan Kelan tukemaa paripsykoterapiaa ja vanhempainohjausta. Tapaamisia myös videovälitteisesti
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Integrative
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Supporting attachment Body-oriented psychotherapy

About me as a therapist

Olen tunnekeskeinen paripsykoterapeutti, eli keskityn parin väliseen vuorovaikutukseen ja sen alla oleviin syvempin tunteisiin. Terapeuttina olen kuunteleva, ymmärtävä ja aktiivinen. Pyrin dialogiseen keskusteluun ja teen asiakkaan kanssa yhdessä tavoitteita työskentelyllemme. Kysyn kysymyksiä ja koostan asioita. Pyrin antamaan asiakkaalle erilaisia peilauspintoja. Tilanteesta riippuen ja asiakkaan niin tahtoessa voin antaa kotitehtäviä. Tarvittaessa pyrin antamaan tapaamisaikoja viikottain. Myös ilta-aikoja.

Terapeuttina pyrin aktiiviseen vuorovaikutukseen kuuntelemalla ja kyselemällä, olemaan läsnä tässä ja nyt.

About my therapy sessions

Pyrin aktiiviseen vuorovaikutukseen kuuntelemalla ja kyselemällä, olemaan läsnä tässä ja nyt. Yhdistän erilaisia viitekehyksiä, menetelmiä ja tutkimustietoa tilanteen tarvitsemalla tavalla. Tutkimme yhdessä parin vuorovaikutusta ja sen herättämiä tunteita sekä merkityksiä. Tunteita tutkimalla, kohtaamalla ja laajentamalla voidaan saada muutosta aikaan. Voimme tehdä myös yksinkertaisia kehollisia harjoitteita.
Tavoitteena on työstää ajatuksia ja tunteita niin, että elämäntilanne selkenee tai mahdollinen ahdistus vähenee ja arjesta selviytyminen vahvistuu. Pariterapiassa esiin tulevia teemoja ovat mm. kommunikaatio-ongelmat, etäisyys, uusioperheen haasteet, uskottomuus, seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset ja elämänvaihekriisit. Myös vanhemmuuden kysymykset ovat tärkeitä. Olen vetänyt uusiopariryhmiä yli kymmenen vuoden ajan. Yksi uusioparissa etäisyyttä luova asia on ulkopuolisuudenkokemus.
Tapaamiset voivat olla videovälitteisiä.

Issues often worked with
Gender or Sexual-Identity Questions Personal growth and development Self-destructive thoughts Challenging life situation Processing my past Sexual problems Anger management Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Olen psykoterapeutti (Valvira) ja työnohjaaja. Minulla on vuosien kokemus yksilö-, pari- ja perheterapiasta. Toimin myös työnohjaajana yksilöille ja ryhmille. Olen pätevöitynyt tunnekeskeinen pariterapeutti kansainvälisillä vaatimuksilla. Tunnekeskeinen pariterapia (Emotionally Focused Therapy for Couples, EFT) on todettu vaikuttavimmaksi pariterapiamenetelmäksi lukuisissa tutkimuksissa. Siinä käsitellään parin vuorovaikutuksessa näkyviä ongelmiä, kuten hankalia, toistuvia tilanteita. Pienestä asiasta tulee iso riitä, kun pinnan alla vaikuttavat syvemmät tunteet. Terapiassa avaamme pinnan alla olevia merkityksia, jotka vaikuttavat käyttäytymiseemme. Olen myös tunnekeskeisessä työnohjauksessa.

Toimin myös perheasiainsovittelijana ja olen suorittanut perheasioidensovittelijan koulutuksen.

Olen tehnyt Sensomotorisen (trauma, keho ja kiintymyssuhde) koulutuksesta perusosan.

Minulla on kela pätevyys paripsykoterapiaan ja vanhempianohjaukseen (16-25 -vuotiaat).

Client group

Työskentelen erityisesti aikuisten kanssa. Olen erityisesti kiinnostunut ja suuntautunut parisuhteen kysymyksiin, sen vuorovaikutukseen ja uusperhe kysymyksiin. Nämä kysymykset näkyvät sekä parin että yksilön elämässä. Teen myös perheasioiden sovittelua.

Additional information

Teen työnohjausta myös Suomen rajojen ulkopuolelle skypen välityksellä.

Korona aikana työskentelen pääsääntöisesti videovälitteisesti, mutta voin sovitusti tavata myös kasvotusten.

First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details

160 90 min, paripsykoterapia
90 45 min