Home Page / Find Your Therapist / Pirjo Kettu

Pirjo Kettu

Psychotherapist, Master of Theology, Couple therapy
Helsinki, Uusimaa, koko Suomi etäyhteydellä,
Espoo, Kivenlahti
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
Onko teillä vuorovaikutusongelmia, jotka näkyvät mm. yhteydenpuutteena tai toistuvina riitoina? Voimme työstää erokysymyksiä, elämänvaihekriisejä tai traumatilanteita. Tunnekeskeisenä pariterapeuttina kohtaan pareja ja yksilöitä sekä kasvotusten Espoossa että videovälitteisesti. Annan työnohjausta
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Integrative
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Supporting attachment Body-oriented psychotherapy Crisis and traumas

About me as a therapist

Tapaan pareja sekä yksilöasiakkaita ja toimin työnohjaajana. Annan Kelan tukemaa paripsykoterapiaa ja vanhempainohjausta. Olen tunnekeskeinen paripsykoterapeutti, eli keskityn parinväliseen vuorovaikutukseen ja sen alla oleviin syvempiin tunteisiin. Työskentelemme turvallisesti suhdetta tutkien yhdessä hankalan asian äärellä. Terapeuttina olen aktiivisessa vuorovaikutuksessa kuuntelemalla ja kyselemällä, olemalla läsnä tässä ja nyt. Kuuntelen molempia ymmärtäväisesti, tasapuolisesti ja rauhallisesti myötäeläen. Yhdessä keskustellen teemme kanssa tavoitteita työskentelyllemme. Kysyn kysymyksiä ja koostan asioita. Pyrin antamaan asiakkaalle erilaisia peilauspintoja. Sensomotorisena psykoterapeuttina (Senso 1 & 2) voimme tehdä kehotyöskentelyjä ja erilaisia harjoituksia. Tilanteesta riippuen ja asiakkaan niin tahtoessa voin antaa kotitehtäviä. Tarvittaessa pyrin antamaan tapaamisaikoja viikoittain. Myös ilta-aikoja. Vastaanotto Espoossa sekä etäyhteydellä koko maa.

About my therapy sessions

Pyrin aktiiviseen vuorovaikutukseen kuuntelemalla ja kyselemällä, olemaan läsnä tässä ja nyt. Yhdistän erilaisia viitekehyksiä, menetelmiä ja tutkimustietoa tilanteen tarvitsemalla tavalla. Selkeytän asioita piirroskuvilla. Tutkimme yhdessä parin vuorovaikutusta ja sen herättämiä tunteita sekä merkityksiä. Syvempiä tunteita tutkimalla, kohtaamalla ja jakamalla voidaan saada muutosta aikaan. Voimme tehdä myös yksinkertaisia kehollisia harjoitteita.
Tavoitteena on työstää ajatuksia ja tunteita niin, että elämäntilanne selkenee, mahdollinen ahdistus vähenee ja arjesta selviytyminen vahvistuu. Pariterapiassa esiin tulevia teemoja ovat mm. kommunikaatio-ongelmat, etäisyys, uusioperheen haasteet, uskottomuus, seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset ja elämänvaihekriisit. Myös vanhemmuuden kysymykset ovat tärkeitä. Olen vetänyt uuspariryhmiä yli kymmenen vuoden ajan. Uusparien haasteita ovat ulkopuolisuudenkokemus ja mustasukkaisuus. Tapaamiset voivat toteutua etäyhteydellä videovälitteisiä

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anger management Sexual problems Processing my past Challenging life situation Self-destructive thoughts Personal growth and development Gender or Sexual-Identity Questions Panic attacks Sexual abuse Difficulty sleeping
My professional background and knowledge

Olen psykoterapeutti (Valvira) ja työnohjaaja. Minulla on vuosien kokemus yksilö-, pari- ja perheterapiasta. Toimin myös työnohjaajana yksilöille ja ryhmille. Olen pätevöitynyt tunnekeskeinen pariterapeutti kansainvälisillä vaatimuksilla. Tunnekeskeinen pariterapia (Emotionally Focused Therapy for Couples, EFT) on todettu vaikuttavimmaksi pariterapiamenetelmäksi lukuisissa tutkimuksissa. Siinä käsitellään parin vuorovaikutuksessa näkyviä ongelmia, kuten hankalia, toistuvia tilanteita. Kun pienestä tulee iso riita, silloin on asioilla iso merkitys. Terapiassa avaamme pinnan alla olevia merkityksiä ja syvempiä tunteita, jotka vaikuttavat käyttäytymiseemme. Olen tehnyt Sensomotorisesta (trauma, keho ja kiintymyssuhde) koulutuksesta 1 ja 2 tasot eli minulla on traumaosaamista.
Toimin myös perheasiainsovittelijana ja olen suorittanut perheasioidensovittelijan koulutuksen. Käsittelen erokysymyksiä.

Minulla on kela pätevyys paripsykoterapiaan ja vanhempainohjaukseen (16-25 -vuotiaat).

Client group

Työskentelen erityisesti aikuisten kanssa. Tapaan myös perheitä. Olen erityisesti kiinnostunut ja suuntautunut parisuhteen kysymyksiin, sen vuorovaikutukseen ja uusperhe kysymyksiin. Nämä kysymykset näkyvät sekä parin että yksilön elämässä. Teen myös perheasioiden sovittelua ja vanhempainohjausta (kela). Myös perheet, lasten tai nuorten kanssa tapahtuvien kommunikaatiovaikeuksien kohtaaminen on osa työtäni. Minulla on hyviä kokemuksia tunnekeskeisen psykoterapian soveltuvuudesta perheiden väliseen kommunikaatioon.

Additional information

Teen psykoterapiaa, pariterapiaa ja työnohjausta myös Suomen rajojen ulkopuolelle etäyhteydellä

First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details

170 € 90 min, paripsykoterapia
120 € 60 min
90 € 45 min