Home Page / Find Your Therapist / Pinja Uutela

Pinja Uutela

Psychotherapist, Nurse, Couple therapy
Salo, Keskusta
Turku, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
Olen integratiivinen psykoterapeutti ja rauhallinen, maanläheinen persoona. Minulle tärkeää on luottamus ja tasa-arvo, pidän tärkeänä että asiakkaani kokevat tulleensa aidosti kuulluksi ja kohdatuiksi. Toivon että voin olla avuksi juuri sinulle.
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Family therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Crisis and traumas

About me as a therapist

Terapeuttina pyrin asettumaan asiakkaan kokemuksen äärelle, ja olemaan kunnioittava mutta samalla myös rohkaisemaan asiakasta yhdessä tutkimisen tielle. Uskon terapian olevan yhteistyötä, jossa suhde asiakkaan ja terapeutin välillä on merkityksellinen.

Oma toimintani terapeuttina saattaa vaihdella, toisinaan ollaan jonkin sellaisen äärellä, jolloin asettuminen siihen hetkeen on tärkeintä. Toisinaan taas saatan olla hyvinkin aktiivinen.

Lähestymistapani on integratiivinen, joka tarkoittaa eri terapiasuuntausten yhdistelemistä asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Teorioista minulle läheisimpiä ovat systeeminen, ratkaisukeskeinen, narratiivinen, ja kognitiivinen terapia. Myös kehollisuus on tärkeä osa työtäni joka usein näkyy työssäni psykofyysisen näkökulman huomioimisessa ja erilaisissa harjoitteissa.

About my therapy sessions

Vastaanotolleni voit tulla yksin, puolison, perheenjäsenen tai muun läheisen kanssa.

Tarjoamanani terapia perustuu pitkälti keskusteluun, mutta aina sanoja ei ole tai niitä ei löydy. Kuitenkin kehomme on viisas, ja vastaanotollani saatetaankin osana tapaamista toteuttaa myös erilaisia harjoitteita, kuten rauhoittumis -tai mielikuvaharjoitteita. Toisinaan käytän myös muita menetelmiä, kuten kuvia, kirjoittamista tai valokuvaamista. Tämä kaikki tapahtuu kuitenkin asiakasta ja hänen tarpeitaan kunnioittaen.

Issues often worked with
Difficulty sleeping Personal growth and development Psychotic disorders Personality disorders Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Processing my past Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Minulla on pitkä työkokemus mielenterveyden haasteiden kanssa kamppailusta, perustutkintoni on psykiatriaan suuntautunut sairaanhoitaja (AMK). Erityisesti olen kehittänyt toimintamalleja myös perheenjäsenten huomioimiseen kun joku perheistä sairastuu psyykkisesti. Nuorten aikuisten (16-30-v.) olen työskennellyt pitkään ja kehittänyt heille soveltuvia tukimuotoja. Olen ohjannut erilaisia ryhmiä pitkään, joista olen oppinut valtavasti. Parhaillaan käynnissä on erikoistuminen työnohjaajaksi ja kriisityön johtamisopinnot.

Client group

Tapaan kaikenikäisiä, perheitä, pareja ja yksilöitä.
Kela-pätevyys perhe -ja pariterapiaan.

First session price

75.00

Regular session price

75.00

Pricing details

Mainitse varattaessa mikäli tulet vastaanotolle puolison tai muun läheisen kanssa.