Home Page / Find Your Therapist / Pinja Uutela

Pinja Uutela

Psychotherapist, Nurse, Couple therapy
Salo, Keskusta
Turku,
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Couples
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments
Olen psykoterapeutti, pari- ja perheterapeutti ja työnohjaaja ja emdr- terapeutti. Työotteeni on vuorovaikutteinen, aktiivinen ja joustava. Tarjoan opintoihini liittyen kognitiivista psykoterapiaa yksilöasiakkaille syksystä 2022 alkaen.
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Cognitive
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Crisis and traumas Supporting attachment EMDR

About me as a therapist

Terapeuttina pyrin asettumaan asiakkaani kokemuksen äärelle, olemaan kunnioittava mutta samalla myös rohkaisemaan asiakasta yhdessä tutkimisen tielle.

Uskon olevani myös helposti lähestyttävä ja luonteva. Olen saanut hyvää palautetta asiakkaistani rauhallisesta mutta samalla aktiivisesta työotteestani.

Lähestymistapani on integratiivinen, joka tarkoittaa eri terapiasuuntausten yhdistelemistä asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Teorioista minulle läheisimpiä ovat kognitiivinen, systeeminen, ja traumaterapian viitekehykset. Myös kehollisuus on tärkeä osa työtäni joka usein näkyy työssäni psykofyysisen näkökulman huomioimisessa ja erilaisissa harjoitteissa.

Kouluttaudun parhaillaan myös kognitiiviseksi yksilöpsykoterapeutiksi.

About my therapy sessions

Vastaanotolleni voit tulla yksin, puolison, perheenjäsenen tai muun läheisen kanssa.

Käytän istunnoilla kognitiivisia menetelmiä, ja terapia perustuu pitkälti keskusteluun, mutta aina sanoja ei ole tai niitä ei löydy. Kuitenkin kehomme on viisas, ja vastaanotollani saatetaankin osana tapaamista toteuttaa myös erilaisia harjoitteita, kuten hengitys- tai mielikuvaharjoitteita. Tämä kaikki tapahtuu kuitenkin asiakasta ja hänen tarpeitaan kunnioittaen. Teen myös emdr- terapiaa.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Processing my past To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personality disorders Psychotic disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Subtance abuse/addiction Sexual problems Sexual abuse Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself Treatment of physical illness
Client group

Työskentelen aikuisten ja yli 16-vuotiaiden sekä parien kanssa.

Kela-pätevyys perhe -ja pariterapiaan.

Teen myös vakuutusyhtiöiden korvaamia lyhytterapioita.

First session price

85.00

Regular session price

85.00

Pricing details

Mainitse varattaessa mikäli tulet vastaanotolle puolison tai muun läheisen kanssa. Tällöin minimi 60min aika.