Home Page / Find Your Therapist / Pinja Uutela

Pinja Uutela

Psychotherapist, Nurse, Couple therapy
Turku,
Salo, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Couples Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
Olen psykoterapeutti, pari- ja perheterapeutti ja työnohjaaja. Työotteeni on vuorovaikutteinen, aktiivinen ja joustava. Tarjoan opintoihini liittyen kognitiivista psykoterapiaa yksilöasiakkaille syksystä 2022 alkaen. Huom. olen Kelan palveluntuottaja vain pari- ja perheterapiassa.
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Cognitive
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Crisis and traumas Supporting attachment

About me as a therapist

Terapeuttina pyrin asettumaan asiakkaan kokemuksen äärelle, ja olemaan kunnioittava mutta samalla myös rohkaisemaan asiakasta yhdessä tutkimisen tielle. Uskon terapian olevan yhteistyötä, jossa suhde asiakkaan ja terapeutin välillä on merkityksellinen.

Lähestymistapani on integratiivinen, joka tarkoittaa eri terapiasuuntausten yhdistelemistä asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Teorioista minulle läheisimpiä ovat kognitiivinen, systeeminen, ratkaisukeskeinen ja traumaterapia. Myös kehollisuus on tärkeä osa työtäni joka usein näkyy työssäni psykofyysisen näkökulman huomioimisessa ja erilaisissa harjoitteissa.

Kouluttaudun parhaillaan myös kognitiiviseksi yksilöpsykoterapeutiksi.

About my therapy sessions

Vastaanotolleni voit tulla yksin, puolison, perheenjäsenen tai muun läheisen kanssa.

Käytän istunnoilla kognitiivisia menetelmiä, ja terapia perustuu pitkälti keskusteluun, mutta aina sanoja ei ole tai niitä ei löydy. Kuitenkin kehomme on viisas, ja vastaanotollani saatetaankin osana tapaamista toteuttaa myös erilaisia harjoitteita, kuten hengitys- tai mielikuvaharjoitteita. Tämä kaikki tapahtuu kuitenkin asiakasta ja hänen tarpeitaan kunnioittaen. Teen myös emdr- terapiaa.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions Sexual abuse Sexual problems Subtance abuse/addiction Difficulty sleeping Personal growth and development Psychotic disorders Personality disorders Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Processing my past Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
Client group

Työskentelen aikuisten ja yli 16-vuotiaiden sekä parien kanssa.

Kela-pätevyys perhe -ja pariterapiaan.

Teen myös vakuutusyhtiöiden korvaamia lyhytterapioita.

First session price

85.00

Regular session price

85.00

Pricing details

Mainitse varattaessa mikäli tulet vastaanotolle puolison tai muun läheisen kanssa.