Home Page / Find Your Therapist / Petri Räihä

Petri Räihä

Psychotherapist, Master of Arts (Education), Solution-oriented
Jyväskylä, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y
Length of Therapy
Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
Terapiassa korostuvat asiakaslähtöisyys, voimavarakeskeisyys, toiveikkuus, toimivat asiat ja tulevat tavoitteet. Vastaanotto sijaitsee Jyväskylän keskustassa, jossa tapaamiset henkilökohtaisesti tai videovälitteisesti. Tervetuloa! TÄLLÄ HETKELLÄ EI MAHDOLLISUUTTA OTTAA UUSIA ASIAKKAITA.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Työskentelyotteeltani olen rauhallinen, myönteinen, pitkäjänteinen ja asiakasta arvostava.
Kuuntelen asiakkaan toiveita esim. terapian kulkuun ja työtapohin liittyen.
Pyrin tutkivalla otteella aktivoimaan asiakasta löytämään keinoja oman elämäntilanteensa kohentamiseksi.
Otan mielelläni asiakkaan terapiaprosessiin mukaan hänen kannalta merkityksellisiä ihmisiä.

About my therapy sessions

Istunnoilla tutkitaan asiakkaan tilannetta painottaen nykyistä ja tulevaa pikemmin kuin menneisyyttä.
Suuntaan asiakkaan huomiota onnistumisiin ja kannustan kertomaan erityisesti vaikeuksien voittamisesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä.
Terapeuttina autan asiakasta miettimään ja tekemään sellaista, joka voisi viedä häntä kohti tavoitteita.
Pidän tärkeänä asiakkaan ohjaamista esim. ajattelumuutoksissa, erilaisissa stressinhallintakeinoissa, rentoutumisessa ja läsnäoloharjoituksissa.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Burnout Low self-esteem Changing lifestyle Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Processing my past To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Personal growth and development Difficulty sleeping
My professional background and knowledge

Olen työskennellyt psykoterapeuttina yli 3 vuotta ja erityisopettajana 12 vuotta.
ET-psykoterapeuttikoulutukseni lisäksi erilaisia lyhytkursseja ja opintokokonaisuuksia,
esim:
- Eettiset kysymykset psykoterapiassa, työnohjauksessa ja koulutuksessa, A. Marttila
- Trauman pitkä varjo, J. Katajisto
- Kun ratkaisukeskeinen työote ei yksin riitä, Y. Dolan
- Myötätuntostressi - opetushenkilöstön selviytyminen tukijan roolissa, L. Veivo
- Hallittu rajoittaminen (Management of Actual or Potential Aggression), M. Alavahtola & H. Vesa
- Työ- ja organisaatiopsykologia 15ov

Kokemus: ahdistuneisuushäiriöt, fobiat, keskittymis- ja tarkkaavaisuushäiriöt, masennus, nuoruusikäisten psykoterapia, peliriippuvuus, rentoutus, kehollinen palautuminen, skeematerapia, sosiaalisten tilanteiden pelko, surun käsitteleminen, traumaattiset elämäntilanteet, työssäjaksaminen, työuupumus, unettomuuden lääkkeetön hoito, vanhempainohjaus ja -tuki, voimaannuttava lyhytterapia, voimavarakeskeinen terapia

Client group

Työskentelen aikuisten ja nuorten kanssa. Järjestän myös vanhempien ohjausta.
Toimin yhteistyössä esim. vanhempien, lääkärien, erikoissairaanhoidon ja lastensuojelupalveluiden kanssa.

First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details