Home Page / Find Your Therapist / Petra Forstén

Petra Forstén

Psychotherapist, Psychiatric staff nurse, Couple therapy
Raasepori, Tammisaari
Swedish Finnish
Customer Groups
Families Couples Children under 13y Youth 13-17y Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments Weekend appointments
Jag har 30 års erfarenhet av psykiatriskt arbete både inom vucen- och barnpsykiatri. Jag har ständigt utbildat mej för att fördjupa kunnandet. Kolla (Ammatillinen osaaminen ja taustani).
Jag är också mentaltränare och sertifierad coach ( enligt ICF). Jag har gått utbildning i schematerapi. Emdr del 1.
Jag utgår från att alla är unika individer med otaliga resurser. I terapin funderar vi tillsammans över dina mål och går vidare i din takt och enligt din ork och styrka mot dina uppsatta mål. Jag bidrar med olika metoder och ger dej redskap att komma vidare. Jag använder mej gärna av KBT, mindfullness och olika familjeterapeutiska interventioner. I jobb med barn och unga använder jag konkreta metoder. Jobbar gärna med personer i olika åldrar.
I familjeterapin där det finns små barn jobbar jag gärna hemma i barnets miljö om det finns möjlighet. Forskning har visat att parpsykoterapi är en bra behandlingsmetod vid depression (understöds av FPA) Partnern behöver vara delvis med
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Family therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Dialectical behavior therapy (DBT) EMDR Schema therapy Supporting attachment

About me as a therapist

Terapeuttina muokkaudun asiakkaan mukaan. Minulle on äärimmäisen tärkeää että asiakas tulee kuulluksi ja ymmärretyksi. Olen reflektoiva ja kannustan asiakasta prosessissaan kohti hänen tavoitteitaan ja huomioiden hänen tämänhetkisiä voimia ja valmiuksia. Uskallan myös ottaa vaikeita asioita puheeksi ja kohdata haasteet yhdessä. Olen positiivinen , rauhallinen ja luottavainen. Puoluettomuus ja läpinäkyvyys on terapiassa tärkeäta.

About my therapy sessions

Yksilötyössä lähdemme liikkeelle sinun tarpeesta ja toiveista. Haemme ymmärrystä ja otamme erilaisia keinoja käyttöön jotka auttaa sinua kohti tavoitteitasi. Hyödynnän erilaisia kehoa rauhoittavia menetelmiä. Mieli on hyvä saada rauhoittumaan ennen kun voidaan aktiivisesti lähteä työskentelemään. Työskentelyssä käytän mielelläni erillaisia KBT menetelmiä, mutta yhteyksien löytämiseen voidaan hyödyntää esim. psykodynaamista työskentelytapaa. Lasten ja nuorten kanssa käytän konkreettista materiaalia ja toimintaa.
Paripsykoterapiassa kurkistamme menneisyyteen, pysymme nykyhetkessä ja suuntaamme tulevaan. On tärkeätä että molemmat oppivat ymmärtämään itsensä ja toisensa sekä suhteensa. Etsimme toimivia työkaluja arjen tilanteisiin.
Perhepsykoterapiassa käytämme toiminallisia menetelmiä jotta saadan lapset ja nuoret mukaan aktiiviseksi osaksi terapiaa, Jos perheessä on alle kouluikäisiä lapsia tulen mielelläni kotiin työskentelemään mahdollisuuksien mukaan lasten omaan ympäristöön.

Issues often worked with
Bipolar disorder Treatment of physical illness Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Personal growth and development Challenging life situation Processing my past Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Pregnancy & birth Neuropsychiatric patients Adoption & placement
My professional background and knowledge

Olen toiminut psykiatrisena sairaanhoitajana 1991-2005 aikuisten psykiatrisilla osastoilla. 2005-2010 työskentelin lasten psykiatrisella osastolla .2010 lähtien olen työskennellyt perhe- ja paripsykolterapeuttina lasten- ja nuorten tiimissä perusterveydenhuollossa. Valmistuin perhepsykoterapeutiksi 2008 ja paripsykoterapeutiksi 2016.
Olen koulutukseltani myös mental trainer (2 v. kestävä koulutus) että sertifioitu coach ( ICF hyväksymä)
Olen koko ajan käynyt erilaisia jatkokoulutuksia esim. DKT peruskoulutuksen, ruotsinkielisen ART perusteet, skeematerapia koulutus (tunneluko) VIG ohjaaja koulutuksen (video interaction guidance), EMDR toinen vaihe, ryhmätheraplay peruskurssin, vuoden mittaisen koulutuksen jossa keskiössä varhainen vuorovaikutus, perhearviointimenetelmä koulutus, Trappan menetelmä kurssin, NVC perusteet sekä useampi lyhyempi koulutus.
Minulla on myös pitkä kokemus ja osaaminen autismista.

Client group

Minulta löytyy pitkä työkokemus eri asiakasryhmistä ja olen kouluttautunut eri osaalueilla joten ajattelen että voin ottaa vastaan kaiken ikäisiä. Asiakas saa itse määritellä mikäli hän ajattelee että voin auttaa häntä.
Lähestyn ihmistä ihmisenä enkä ongelmana joten lädemme liikkelle asiakkaan tarpeista ja toiveista.
Tutkimusten mukaan paripsykoterapia on hyvä menetelmä masennuksen hoidossa ( KELAN tuki mahdollinen). Paripsykoterapiaan voidaan toteuttaa siten että kumppani on osittain mukana.

First session price

70.00

Regular session price

70.00

Pricing details

45 min 70 €
60 min 80€
90 min 110€