Home Page / Find Your Therapist / Petra Konttinen

Petra Konttinen

Psychotherapist, Psychologist, Integrative
Etäyhteydellä koko Suomi.,
Forssa, Keskusta
English Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments
Tärkeimpinä työkaluinani ovat ihmisen aito kohtaaminen ja halu etsiä yhdessä kokonaisvaltaista ymmärrystä asiakkaan tilanteeseen. Terapeuttiseen työtapaani kuuluu sisäisten, kehollisten kokemusten utelias ja hyväksyvä tutkailu.
Psychotherapeutic Orientation
  • Integrative
Additional Training

Crisis and traumas Body-oriented psychotherapy

About me as a therapist

Koen, että tärkeimpinä työkaluinani ovat ihmisen aito kohtaaminen ja halu etsiä yhdessä kokonaisvaltaista ymmärrystä asiakkaan hankalaan oloon tai vaikeaan tilanteeseen. Monesti pelkästään omien ajatusten ja tuntemusten jäsentäminen yhdessä toisen kanssa helpottaa. Joskus taas haastavien olojen tai haitallisten toimintatapojen muutostyö vie aikaa sekä voimia. Terapian tulee mielestäni lisätä ihmisen toimijuutta oman ongelmansa suhteen sekä lisätä toimintakykyä arjessa.

Minun terapeuttiseen työtapaani kuuluu sisäisten, kehollisten kokemusten utelias ja hyväksyvä tutkailu. Autan ihmistä pysähtymään tapaamisessa nousevien tuntemusten äärelle ja sanoitamme niitä yhdessä. Mielestäni on tärkeää tunnistaa kehotuntemusten yhteys tunteisiin. Käytän työskentelyssäni myös tarpeen mukaan kehollisia menetelmiä, joiden avulla saattaa löytyä helpotusta kipuun tai apua mielen sekä kehon rauhoittamiseen.

Huom! Kaikki yhteydenotot ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Käytän tapaamisilla keskustelun lisäksi aika luovasti ja vaihtelevasti erilaisia menetelmiä: jäsennän fläppitaululle, käytän kuvakortteja, hyödynnän kehollisia harjoituksia tai elämänjanaa. Kuitenkin keskiössä on aina sopivan vireystilan ja riittävän turvallisuuden tunteen löytäminen yhdessä asiakkaan kanssa. Minä ihmettelen asioita ääneen ja pyrin sitä kautta saamaan kiinni asiakkaan kokemuksesta.

Vastaanotan asiakkaita myös Nummelassa.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Low self-esteem Feeling bad Processing my past Sexual abuse Challenging life situation Personality disorders Psychotic disorders Personal growth and development Treatment of physical illness
Areas of Specialization
Seriously traumatized patients and dissociative disorders Psychotic disorders
My professional background and knowledge

Olen psykologi, sosionomi ja integratiivinen psykoterapeutti. Viime vuodet olen työskennellyt aikuispsykiatrialla psykologin tehtävissä. Aiemmin toimin sosiaaliohjaajana yhteisöhoidollisessa päihdekuntoutusyksikössä. Työssäni olen syventynyt erityisesti traumaperäisen sekä psykoottisen oireilun arviointiin sekä hoitoon.

Olen opiskellut psykofyysisen psykoterapian perusteet sekä kouluttautunut dissosiaatio- ja traumaoireiden arviointiin ja hoitoon. Minulla on pitkä kokemus psykoosioireiden arvioinnista sekä hoidosta.

Client group

Työskentelen aikuisten ja yli 16-vuotiaiden nuorten kanssa. Myös parit ja perheet ovat tervetulleita

First session price

95.00

Regular session price

95.00

Pricing details

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.