Home Page / Find Your Therapist / Pertti Muurinen
Educating psychotherapist, Psychologist, Psychodynamic
Helsinki, Kluuvi
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y Groups
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
Valtaosa antamastani hoidosta on ns. pitempiaikaista tutkivaa yksilöpsykoterapiaa aikuisille ja nuorille, mutta olen vetänyt myös useita psykoterapiaryhmiä ja antanut lyhytpsykoterapiaa erilaisia menetelmiä käyttäen. Transferenssin tutkiminen osallistumiseen nivoutuneena on työssäni keskeistä.
Psychotherapeutic Orientation
  • Psychodynamic
  • Group psychotherapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Olen toiminut yksityisenä psykoterapeuttina vuodesta 1993, ensin nuorisopsykologin virkatyön ohella osa-aikaisesti vuoteen 2000, sitten päätoimisesti. Nuorisopsykologitausta näkyy työskentelyotteessani tietynlaisena aktiivisuutena ja osallistumisena psykoanalyyttisen tutkimisen ohella. Yleensä potilaat pitävät minua aktiivisena ja innostuvana. Saan usein kuulla, että muistan heidän asioitaan paremmin kuin he itse. Yritän houkutella potilaita oman psyykkisen maailmansa tutkimiseen ja tunnistamiseen esim. heidän uniensa ja tunnekokemuksiensa kautta.

Minulla on psykoanalyyttisen yksilöpsykoterapeutin (vet-taso), ryhmäpsykoanalyytikon (vet-taso) sekä ryhmäpsykoterapian ja ryhmäpsykoanalyysin kouluttajan koulutus. Psykoterapeuttikouluttajan pätevyys minulla on näin sekä yksilö- että ryhmäpsykoterapiassa. Lisäksi minulla on työnohjauskoulutus. Pääosa työstäni on yksilöpsykoterapeutin työtä, mutta olen toiminut samalla Suomen ryhmäpsykoterapia ry:n puheenjohtajana vuodesta 2017 alkaen.

About my therapy sessions

Tavallinen psykoterapiaistunto lähtee potilaan mielessä olevista asioista. Hän kertoo tunnekokemuksia herättäneestä tapahtumasta elämässään tai näkemästään unesta. Tämä on sitten yhteisen tutkimisen ja dialogin lähtökohta, johon alkaa nivoutua erilaisia asioita potilaan elämässä, myös hänen oireiluaan. Hahmotan oman roolini tässä itsetutkiskelun assistentiksi. Tällaisen työskentelyn kautta vähitellen alkaa hahmottua, mihin potilas tarvitsee oireiluaan ja mihin elämän ongelmiin oireilu liittyy. Jotta potilaan kyky tehdä tällaista työtä lisääntyisi, voin käyttää myös erilaisia menetelmiä, jotta potilas alkaisi hahmottaa psyykkistä todellisuutta paremmin. Joskus potilaaseen saa syvemmän kontaktin esimerkiksi jonkun elokuvan, koskettavan kirjan tai musiikin välityksellä. Kaikesta tällaisesta voidaan keskustella, mikäli se edesauttaa potilaan psyykkisen todellisuuden hahmottumista.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Low self-esteem Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Sexual problems Processing my past Challenging life situation Personality disorders Psychotic disorders Difficulty sleeping Treatment of physical illness Burnout
Areas of Specialization
Psychotic disorders Personality disorders Obsessive-compulsive disorders
My professional background and knowledge

Olen peruskoulutukseltani psykologi. Julkisen puolen työkokemusta minulla on lähes 20 vuotta etupäässä kliinisenä psykologina eli psykiatrian poliklinikoiden ja psykiatristen sairaaloiden psykologina. Olen ollut myös YTHS:n psykologina. Erityistason psykodynaaminen yksilöpsykoterapeuttikoulutus on vuodelta 1992. Ryhmäpsykoanalyytikoksi valmistuin vuonna 2002. Koulutusryhmäpsykoanalyytikon 3.5 vuoden koulutuksen sain valmiiksi 2010, yksilöpsykoterapian psykoanalyyttisen vaativan erityistason koulutuksen todistuksen sain 2012. 1990-luvulla olen hankkinut Hypnoosin perusteet -koulutuksen ja olen omatoimisesti opiskellut interpersoonallista psykoterapiaa. Hämeen kesäyliopistosta minulla on vuodelta 1991 2-vuotinen nuorisopsykiatrian täydennyskoulutuskurssi. Olen suorittanut myös Psyko-Team Oy:n kaksivuotisen työnohjaajakoulutuksen. Olen psykoterapeuttikouluttaja ja pätevä sekä yksilöpsykoterapian että ryhmäpsykoterapian ns. koulutushoidon antajana ja koulutushoitojen työnohjaajana.

Client group

Mieluiten työskentelen ihmisten kanssa, jotka haluavat tutkia omaa psyykkistä maailmaansa. Kyky ja halu miettiä omia asioita ja löytää niistä uusia näkökulmia, on tärkeää. Tämä voi liittyä oireiluun tai sitten ei. Pyritään oireilun yhteydessä löytämään asioita, jotka ovat oireilun takana. Potentiaalia tällaiseen työskentelyyn voi olla sekä nuorilla että aikuisilla.

First session price

95.00

Regular session price

95.00

Pricing details

Normaali yksilöpsykoterapiataksani on 95 euroa. Yksittäisissä konsultaatioissa ja lyhytpsykoterapiassa se voi olla korkeampi, 95-110 euroa.