Home Page / Find Your Therapist / Pekka Lundstedt

Pekka Lundstedt

Psychotherapist, Psychiatric staff nurse, Cognitive
Salo, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Youth 13-17y Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
Olen kognitiivinen psykoterapeutti YET. Teen sekä aikuisten että nuorten psykoterapioita. Olen Valviran ja KELA:n hyväksymä terapeutti. Toimin psykoterapeuttina Salossa. Teen myös alaan liittyviä koulutustöitä ja kliinisiä työnohjauksia. Olen ehtinyt saada kokemusta alalta jo n. 30 vuoden ajalta.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Olen rauhallinen ja maltillinen. Monet asiakkaani ovat kuvanneet minua turvalliseksi, rennoksi, jämäkäksi ja huumorintajuiseksi. Pidän työotettani tutkivana ja avoimena. Yksittäinen terapiajakso muodostuu juuri näin syntyvästä yhteistyöstä. Kenenkään asiakkaan psykoterapiasta ei taida olla valmista ”tehkää näin” opaskirjaa. Toisaalta maailmalla on saatavilla paljon erilaista tietoa terveyteen ja terapiaan liittyen. Usein näekin roolini myös tämän asiakkaiden kohtaaman tietotulvan jäsentäjänä.
Olen tutustunut työssäni henkilöihin, joiden matkassa psyykkiset oireet ovat olleet pitkäänkin. Toisaalta usein taas juuri akuuteilla tai kriisiluonteisilla tilanteilla on ollut korostunut merkitys asiakkaiden elämässä. Uskon tämän näkyvän työotteessani. Kunnioitan aikaa ja malttia elämän isojen prosessien tai vaikeiden oireiden kanssa, mutta toisaalta usein olisi tarpeen ja inhimillistä yrittää helpottaa tilannetta nopeamminkin.
Pidän itseäni monipuolisesti aikaa ja ilmiöitä seuraavana.

About my therapy sessions

Tutustumiselle ja luottamuksen rakentamiselle on annettava aikaa käynneillä. Usein terapian alussa korostuvat erilaiset asiat kuin myöhemmässä vaiheessa. Jo asiakkaaseen tutustuminen vie aikaa, samoin yhteisistä tavoitteista keskustelu. Haluan myös tutustuttaa uutta asiakasta itse terapiaprosessiin.
Pääpaino käynneillä on keskustelussa. Asioiden, tapahtumien, tunteiden, ajatusten ja kokemusten sanallinen kuvaaminen, tai sinä harjaantuminen, voi joskus olla työlästä. Tässä terapeutti juuri voikin auttaa. Keskustelu on usein yhdessä mietintää ja pohdintaa. Paljon muutakin käynneille toki sopii.
Joidenkin ilmiöiden ymmärtäminen ja tutkiminen onnistuu paremmin esim. piirtämällä hahmottelemalla. Joskus altistusharjoittelu on tärkeää, joskus taas rentoutumisen tai tietoisuustaitojen harjoittelu. Yhteisen lukemistojen mietintä tai valokuvien hyväksikäyttö ovat joskus hyvin käyttökelpoinen terapiaväline. Asiakkaan ajankohtainen tilanne on usein se tärkein istuntojen luonteen määrittäjä.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Difficulty sleeping Personal growth and development Psychotic disorders Bipolar disorder Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Processing my past Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Peruskoulutukseni on psykiatrinen sairaanhoitaja, toisena erikoistumisopintona on sisätauti-kirurgisen sairaanhoitajan tutkinto.
Psykoterapeutti, Kognitiivinen psykoterapia, YET (Ylempi erityistaso), Kela ja Valvira pätevyys.
Kognitiivisen lyhytpsykoterapian tukinto (Integrum, 3v.)

Olen ehtinyt ja saanut nähdä tätä mielenterveystyön maailmaa jo lähes 30 vuoden ajalta. Olen työskennellyt aikuisten ja nuorten psykiatrialla, yleissairaalapsykiatrialla ja kuntoutusklinikalla (VSSHP, TYKS), erilaisilla osastoilla ja poliklinikoilla. Päätoimisena alan opettajana usean vuoden ajan (STHOL, Turku AMK). Olen auttanut vuosien aikana monia yrityksiä ja työyhteisöjä esim. jaksamiseen tai esimiestyön tukemiseen liittyen. Kliinisiä työnohjauksia olen tehnyt vuosia.

First session price

0.00

Regular session price

80.00

Pricing details