Home Page / Find Your Therapist / Pauliina Ruusuvuori

Pauliina Ruusuvuori

Psychotherapist, Psychologist, Cognitive
Etäyhteydellä, koko Suomi
Pori,
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments

Therapist does not accept appointments between 1.7.-4.8.
Hei! Olen työpsykologi, humanisti, kognitiivis-integratiivinen aikuisten yksilöpsykoterapeutti, työnohjaaja, työyhteisösovittelija sekä univalmentaja Porista. Persoonana olen lämmin, ihmisläheinen ja empaattinen. Työskentelen mielelläni sekä aikuisten että nuorten parissa, ja teen myös etäterapiaa.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive
  • Integrative
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Interpersonal psychotherapy (IPT)

About me as a therapist

Ihminen on kokonaisuus ja kaikki vaikuttaa kaikkeen. Itseen ja omaan persoonaan liittyvien ilmiöiden tarkastelemisen ja jäsentämisen kautta näkökulma asioihin voi saada kirkastusta ja oma itsetuntemus ja –ymmärrys vahvistua. Tämä tukee sekä asiakkaan ammatillista että persoonakohtaista kasvua, jaksamista ja hyvinvointia. Omien ajattelu- ja asennoitumistapojen tietoinen tarkastelu on aika ajoin tarpeen ja hyödyllistä. Harva haaste tässä (työ)elämässä on täysin ylitsepääsemätön, ja ratkaisu vaikeaankin tilanteeseen voi löytyä yhteistyöllä helpommin kuin yksin asioiden äärellä painiskellen. Olen tässä mielelläni avuksi. Asiakkaan arvostava, lämmin ja empaattinen kohtaaminen sekä merkityksellisten oivallusten herättäminen osana tavoitteenmukaista työskentelyä ovat minulle tärkeitä työtäni ohjaavia periaatteita. Uskon siihen, että kun ihminen rohkaistuu katsomaan peiliin, on tärkeää voida nähdä siellä rohkaiseva, aidosti kuuleva ja hyväksyvästi suhtautuva kuvajainen.

About my therapy sessions

Terapiaprosessin tavoitteet ja työskentelytavat sovitaan aina asiakaskohtaisesti ja yksilöllisesti kunkin asiakkaan tilannetta, tarpeita ja toiveita kuunnellen ja kunnioittaen. Ehdotan keskustelun rinnalle mielelläni myös erilaisia toiminnallisia harjoitteita ja menetelmiä (esim. erilaiset välitehtävät, mielikuvatyöskentely, korttityöskentely, luovat menetelmät jne.), mutta kaikki mitä tehdään, tapahtuu asiakkaan suostumuksella, ja onkin tärkeää, että jokaiselle löytyy juuri itselle parhaiten sopiva työskentelytapa. Hyödynnän työssäni mielelläni myös tunnekeskeistä työskentelyä sekä skeematerapiaa (tunnelukot), sillä ne ovat tutkitusti tehokkaita ja vaikuttavia hoitomuotoja ihmisten mielenterveyden tukemisessa, vahvistamisessa ja korjaamisessa. Lisäksi useimmiten yksi terapiaan hakeutumisen syy liittyy jonkinlaiseen hankaluuteen omien tai kanssaihmisten tunteiden tunnistamisessa, ymmärtämisessä, ilmaisemisessa tai säätelemisessä, ja haluan auttaa asiakkaitani kaikissa näissä asioissa.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Sexual problems Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personality disorders Psychotic disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself Treatment of physical illness
My professional background and knowledge

Olen työskennellyt koko tähänastisen työhistoriani työ- ja organisaatiopsykologian toimintakentässä; aiemmin HR-sektorilla soveltuvuusarviointien, organisaatioiden kehittämisprojektien, koulutusten ja konsultointien parissa, sekä viimeisten kuluneen 14 vuoden ajan työterveyshuollossa työ- ja organisaatiopsykologin roolissa. Minulla on kokemusta asiakassuhteiden kokonaisvaltaisesta hoitamisesta, johtoryhmätyöskentelystä, esihenkilötyöstä, mentoroinnista, fasilitoinnista sekä työhyvinvointipalvelujen tuotekehityksestä. Terapiatyötä olen tehnyt oman työterveyspsykologin päätyöni rinnalla vuodesta 2014 alkaen (IPT-terapia, kognitiivis-integratiivinen lyhytterapia, koulutusterapioita psykoterapeuttikoulutukseni aikana v.2020-2023). Ammatissani olen erikoistunut työkykyjohtamisen ja henkilöstövoimavarojen sekä työhyvinvoinnin arviointiin, tukemiseen ja kehittämiseen. Työyhteisötyö, johtajuus, erilaiset ryhmäilmiöt ja kaikki ihmisten kanssa vuorovaikuttaminen on lähellä sydäntäni.

Client group

Työskentelen aikuisten ja yli 16-vuotiaiden nuorten kanssa. Olen erikoistunut omassa työssäni mm. työhyvinvoinnin ja esihenkilötyön sekä johtamisen kehittämiseen ja tukemiseen, lääkkeettömään unettomuuden ja erilaisten univaikeuksien hoitoon sekä masennuksen, uupumuksen ja muiden mielialaoireiden ja –häiriöiden hoitoon. Teen myös psykologin vastaanotto- ja konsultaatiotyötä sekä erilaisia psykologisia tutkimuksia (esim. ADHD- ja muistitutkimukset) sekä ADHD:n psykologisen hoito-ohjelman toteutusta aikuisille (lyhytterapiaprosessi). Erityisinä kiinnostuksen kohteinani ovat tunnekeskeisen työskentelyn sekä tunnekeskeisen terapian (EFT) hyödyntäminen osana terapiaprosessia sekä skeematerapian menetelmien (esim. tunnelukkotyöskentely) hyödyntäminen asiakkaideni auttamisessa. Työskentely tuottaa parhaimman tuloksen, hoitovasteen ja vaikuttavuuden asiakkaan ollessa itse mahdollisimman hyvin motivoitunut, avoin, sitoutunut ja aktiivinen oman itsensä tutkimiseen ja muutosten tekoon elämässään.

First session price

140.00

Regular session price

140.00

Pricing details

Ensimmäistä käyntiä (1. tutustumiskäynti) ajatellen suosittelen lämpimästi varaamaan ns. tupla-ajan eli 2 x 45 min mittaisen yhtäjaksoisen ajan, koska keskusteltavaa asiaa on usein ensitapaamisella paljon ja aika menee nopeasti asiakkaan tilannetta kartoitettaessa. Tarvittaessa/Halutessasi tutustumiskäynninkin pituudeksi sopii toki myös 45 min mittainen aika. Tarjoan muutoinkin 45 min vastaanottoaikojen lisäksi myös lyhyempiä vastaanottoaikoja (20 min tai 30 min) sekä pidempiä vastaanottoaikoja (90 min) asiakkaiden tilanteen ja tarpeen mukaisesti (soveltuvat hyvin erityisesti esimerkiksi yksittäisiin konsultaatiotapaamisiin sekä lyhyisiin terapiaprosesseihin). Kelan kuntoutuspsykoterapiaprosesseissa Kela-korvauksen saa kuitenkin tuosta ns. standardimittaisesta 45 min vastaanottoajasta. Mikäli haluat kuulla lisää ja neuvotella muista kuin standardipituisista (45 min / istunto) vastaanottoajoista, kerron erilaisista vaihtoehdoista mielelläni lisää.
Lausunnot ja todistukset 140,00 € / h