Home Page / Find Your Therapist / Pauliina Peltomäki

Pauliina Peltomäki

Psychotherapist, Nurse, Recource-oriented family therapy
Finnish
Customer Groups
Children under 13y Families Couples Youth 13-17y Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Weekend appointments Evening appointments Daytime appointments
Millaista elämä olisi, jos vaikeuksista tuleva kuormitus olisi vähäisempi? Ensimmäisellä tutustumiskäynnillä (tutustumiskäynti 79€) saat kokea, miten painolasti sydämeltä ja harteilta kevenee merkityksellisesti. Jokaisella terapiakäynnillä tapahtuu ihme, eli eteenpäin mennään tärkeitä askeleita.
Psychotherapeutic Orientation
  • Recource-oriented family therapy
  • Couple therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Supporting attachment Crisis and traumas

About me as a therapist

Terapeuttina konkreettinen, sukellamme käsiteltäviin asioihin helposti ymmärrettävällä tavalla. Empaattinen, lämmin, myötätuntoinen ja kannustava. Toivon ylläpitäminen, voimavarojen lisääntyminen sekä työvälineiden ja ratkaisujen löytyminen keskeistä.

Perheiden ja parien kanssa tasapuolinen, ajankäyttö jaetaan tasapuolisesti, jotta kaikkien ääni tulee kuulluksi.

Mikäli terapiaan vaikea kulkea, teen myös kotikäyntejä.

About my therapy sessions

Tapaamisella asiakkaalla on tilaa puhua ja jakaa kokemuksia sekä tunteita. Sosiaaliset kanssakäymiset voivat tuntua uuden ihmisen kanssa vaikealta, tällöin voit vain tulla vastaanotolle - terapeutti johdattaa turvallisesti keskustelua ja tilannetta eteenpäin.

Tapaamisilla terapeutin esittämät kysymykset johtavat asiakasta näkemään uusia ratkaisuja ja toimintamalleja asioissa.

Issues often worked with
Feeling bad Low self-esteem Treatment of physical illness Hurting yourself Difficulty sleeping Personal growth and development Psychotic disorders Personality disorders Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Sexual problems Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Pregnancy & birth Neuropsychiatric patients Adoption & placement
My professional background and knowledge

Sijaisperhe jo 15 vuotta, joka on mahdollistanut tilan lasten ja nuorten kriisien sekä traumojen käsittelyyn sekä niistä toipumiseen. Perheterapian koulutuksen suuntaus on kriisi- ja traumapainotteinen. Sosiaalialalla työskennellyt 8 vuotta erityislasten ja nuorten kanssa laitosmaailmassa. Kouluttanut sijaisperheitä 4 vuotta, työnohjannut sijaisperheitä 6 vuotta. Luonut lyhytintensiivisen työskentelymallin traumoista toipumiseen.

Voimavara- ja ratkaisukeskeinen psykotetapiakoulutus myös taustalla, valmistumassa sen psykoterapian maisteriksi 07/2020. Terapiassa käsiteltävät teemat voivat olla omalla tavallaan raskaitakin, siksi rinnalla kulkee koko ajan arjen voimavarojen vahvistaminen.

Raskauden, synnytyksen ja lapsettomuuden vahvaan tukeen valmius 5,5 vuoden EU-kätiööpätevyyden myötä. Synnytyspelon käsittelyyn luotu ohjelma.

Client group

Työskentelen tällä hetkellä eniten parien ja perheiden kanssa. Patiterapiaan kannattaa tulla, vaikka parista toisella olisi isommat haasteet arjessa. Kumppani voi olla tilanteissa tukena.

Perheiden kanssa työskentelen myös suurella sydämellä. Sijaislasten kautta olen elänyt perheessäni, johon on mahtunut lasten neurologiset ongelmat, käytöshäiriöt, ADD ja ADHD haasteet. Tottunut tavoitteelliseen ja kuntouttavaan työskentelyyn. Lastensuojelun työskentely ja perhetyö tuttua, perheterapia Kelan korvaamana antaa uudenlaisen mahdollisuuden lastensuojelun työn tilalle tai jatkeeksi. Kelan terapiahakuprosessislsa tuetaan ja opastetaan asiakasta.

First session price

79.00

Regular session price

135.82

Pricing details

Kelan pariterapia asiakkaille omavastuun osuus 39.95
Kelan perheterapia asiakkaille omavastuun osuus 39.95
Kelan terapiaan hakeminen voidaan suorittaa yhdessä. Laskutus suoraan Kelalta.