Home Page / Find Your Therapist / Pauliina Nieminen

Pauliina Nieminen

In education Psychologist, Integrative
Turku, Turku
English Finnish
Customer Groups
Families Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
I'm clinical psychologist, specialist in children and adolescent psychology. At the moment I'm training to become adult integrative psychotherapist and I will gratuate at the end of this year. I'm offering training psychotherapy to adults. I have also worked plenty of years with families and special with parents and I also offer different type of interaction interventions (eg Therapy) to increase positive interaction between parent and a child.
Psychotherapeutic Orientation
  • Integrative
Additional Training

Supporting attachment

About me as a therapist

Olen empaattinen kohtaamaan ja kuuntelemaan, mutta olen myös aktiivinen kysymään. Pidän tärkeänä sitä, että asiakas voi tulla omana itsenään käynnille. Terapeuttina olen positiivinen ja suora, enkä pelkää ottaa asioita puheeksi. Tärkeintä on löytää asiakkaalle sopiva työskentelyrytmi ja itselleni onkin mielekästä ymmärtää psykoterapia kahden hengen psykologian kautta, jossa merkityksellistä on se, miten vuorovaikutus asiakkaan ja terapeutin välillä toimii.

Nettisivuillani www.psykoterapiapistekerttuli.fi voit tutustua minuun tarkemmin.

About my therapy sessions

Yksilöasiakkaiden kanssa työskentely painottuu luottamukselliseen keskusteluun. Koska työskentely on aina hyvin yksilöllistä, työskentelyt räätälöidään kullekin asiakkaalle sopivaksi, jotkut hyötyvät yhteisestä piirtämisestä, toiset enemmän harjoitteista. Tärkeintä on löytää sinulle sopivin tapa. Perheiden kanssa työskentelen usein toiminnallisemmin, jolloin mukana saattaa olla erilaisia kortteja tai yhteisiä tehtäviä.

Issues often worked with
Anger management To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Hurting yourself Difficulty sleeping Personal growth and development Personality disorders Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation Sexual abuse Processing my past Sexual problems Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Pregnancy & birth Child welfare Adoption & placement
My professional background and knowledge

Olen lasten ja nuorten erikoispyskologi ja olen työskennellyt yli 10 vuoden ajan lapsiperheiden kanssa. Julkisella puolella olen työskennellyt sekä perheneuvolassa, että lastensuojelussa. Työskentelyssä on painottunut vanhempien kanssa tehtävään työhön ja minulla on monipuolinen kokemus erilaisista psyykkisistä häiriöistä, sekä niiden vaikutuksesta erityisesti vanhemmuuteen. Perheiden kanssa tehtävässä työssä minua kiinnostaa erityisesti vuorovaikutus perheenjäsenten välillä, teen Theraplay-vuorovaikutushoitoja, sekä myös työnohjaajaan Hoivaa ja leiki -vuorovaikutusintervention käyttöä.

Client group

Hyvinvoinnin haasteesi voivat olla monisyiset ja monenlaiset. Työskentelen kaikenlaisten ja eri vaikeustasoisten psyykkisten häiriöiden parissa. Tärkeintä on löytää yhteinen ymmärrys sille, miten työskennellään ja oma motivaatio asioiden työstämiseksi.

Additional information

Tarjoan integratiivista yksilöpsykoterapiaa aikuisille. Integratiivisessa psykoterapiasuuntauksessa voidaan yhdistellä muista psykoterapiasuuntauksista (esim. kognitiivinen ja psykodynaaminen) vaikutteita, mutta tärkeintä on toimiva yhteistyösuhde asiakkaan ja terapeutin välillä. Turvalliseen, asiakkaan tarpeita kunnioittavaan kohtaamiseen tässä terapiamuodossa kiinnitetään eritysesti huomiota.

First session price

50.00

Regular session price

50.00

Pricing details

Koulutuspsykoterapia 50e/45min, opiskelijat 40e/45min.
Psykologin konsultaatio tai käynti 90e/45min.
Theraplay-työskentelyt hinnoittelu erikseen.

Hinnoittelu voimassa 1.3.2023 alkaen ja psykoterapiakäynninhinta tulee muuttumaan valmistuessani 12/2023.