Home Page / Find Your Therapist / Paula Karimo

Paula Karimo

Psychotherapist, Other, Psychodynamic
Tampere, keskusta
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Long-term Short-term
Psykodynaamista kuvataidepsykoterapiaa aikuisille. Pitkä työkokemus päiväsairaaloissa ja psykiatrian pkl:lla. Vastaanotto Tampereen keskustassa. Hoitanut laajalla kirjolla erilaisista mielenterveydenhäiriöistä kärsiviä ihmisiä. Eniten kokemusta masennus, ahdistuneisuus- ja persoonallisuushäiriöistä.
Psychotherapeutic Orientation
  • Psychodynamic
  • Visual art therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Art therapy

About me as a therapist

Minulla on psykoanalyyttinen / psykodynaaminen psykoterapiakoulutus ja ymmärrän ihmisen vaikeuksia siitä viitekehyksestä käsin, niiden synnystä ja myös korjaantumisen mahdollisuudesta. Vaikka lähdemme liikkeelle tämänpäivän tapahtumista, ongelmista, ihmissuhteista, toimintatavoista ja niissä heränneistä ajatuksista ja tunteista, pyrimme löytämään yhteyksiä myös menneeseen elämään. Etsimme ymmärrystä miksi elämä on mennyt kuten on. Ennenkaikkea kuinka voi muuttua niin että pärjää elämässä paremmin, saa käyttöön voimavaransa, oppii tuntemaan itsensä ja tulemaan omaksi ainutkertaiseksi itsekseen. Kuinka vahvistuu heikkouksissaan, muuttaa toiminta- ja käyttäytymistapojaan, löytää oman paikkansa elämässä, oppii tunnistamaan tunteensa ja käyttämään niitä omaksi ja läheistensä parhaaksi. Jokaisella on mahdollisuus muuttua ja saada elämästään parempaa. Vuorovaikutussuhteessa olen aktiivinen ja psykoterapeuttina empaattinen, konstailemattomasti syvällinen, kannatteleva ja kuunteleva.

About my therapy sessions

Alussa on 2 kartoituskäyntiä, joiden aikana haastattelen mm: syyt psykoterapiaan hakeutumiselle, elämänhistoria ja terapian tavoitteet sekä kerron työtavasta. Kartoituskäynnit eivät vielä sido. Psykoterapian alettua käynnit ovat 45 min. ja tyypillisesti ne aloitetaan kuvanteolla n. 5 - 20 min. ajan ja loppuaika käytetään keskustellen. Kuva tavoittaa tunteita ja materiaalia sanojen takaa, tiedostamattomasta, vielä hahmottumatonta ja keskeneräistä. Kuvassa voi olla samanaiakaisesti läsnä mennyt, nykyisyys ja tuleva. Tutkimme ja tulkitsemme kuvia ja niiden kantamaa sisältöä yhdessä. Niistä ei etukäteen tarvitse tietää mitä ne merkitsevät. Puhumme mitä mielessäsi sillä kerralla on tai nousee mieleen: ajatuksista, tunteista, tapahtuneesta, ihmissuhteista, tulevaisuudesta, toiveista. Myös terapiasuhteessa esiintulevista ajatuksista ja tunteista, unista. Kokemusta kuvantekemisestä ei tarvita. Riittää kiinnostus käyttää kuvallisia välineitä omassa terapiassaan, yhtenä itseilmaisun välineenä.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Difficulty sleeping Personal growth and development Personality disorders Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Sexual problems Phobia/fear Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Olen saanut 4-vuotisen kuvataidepsykoterapiakoulutukseni Taideteollisen korkeakoulun koulutuskeskuksessa ja valmistunut 2004. Olen erityistason yksilö- ja ryhmäkuvataidepsykoterapeutti. Omaa psykoterapiavastaanottoa olen pitänyt vuodesta 2000. Olen Valviran rekisteröimä psykoterapeutti (2004) ja Kelan hyväksymä palveluntuottaja (2005). Aikuispsykiatriassa olen työskennellyt 1989 lähtien päiväsairaaloissa ja psyk. pkl:lla. Pohjakoulutukseltani olen toimintaterapeutti, valmistunut 1989. Lyhyempiä täydennyskoulutuksia on koko työuran varrelta, mm. 2 vuotta sosiodraama- ja vuoden psykodraamakoulutusta 90-luvulla. Käytän eri terapiasuuntauksista ja koulutuksista oppimaani täydentämään psykodynaamista ajatteluani ja päivitän osaamistani säännöllisesti.

Client group

Teen suurelta osin Kelan tukemia aikuisten kuntoutuspsykoterapioita, mutta myös itsemaksettuja terapiajaksoja. Eniten kokemusta masennus- ja ahdistuneisuushäiriöistä sekä persoonallisuushäiriöistä. Myös elämäntilannekriisit ja ihmissuhdevaikeudet tai tarve työstää jotakin rajallisempaa ongelmaa. Jokainen tarvitsee joskus toisen apua päästäkseen eteenpäin elämässä..

Additional information

Psykoterapiassa tapahtuva muuttuminen mahdollistuu säännöllisessä ja jatkuvuuteen perustuvassa terapiasuhteessa. Siinä käynnistyy pysähdyksiin jäänyt kehitys ja vahvistuu heikoiksi jääneet psyyken osa-alueet. Siinä aktivoituvat aiemmat merkittävät ihmissuhteet omaan lapsuudenperheeseen ja niissä koetut tunteet. Sen avulla tullaan tietoiseksi menneen vaikutuksesta nykyisyyteen ja voidaan vapautua menneisyyden taakoista. Kuva toimii siltana ulkoisen ja sisäisen todellisuuden, tietoisen ja tiedostamattoman välillä. Jokainen ihminen on oman elämänsä ja tunteidensa asiantuntija. Psykoterapia on yhteistyösuhde, jossa molemmilla on tärkeä tehtävänsä. Minä annan ammattitaitoni ja elämänkokemukseni terapiasuhteeseen ja tuen psyykkistä kasvua, autan edistymistä ja elämän sujumista. Psykoterapia on iso satsaus niin ajankäytöllisesti kuin taloudellisesti. Prosessi sitoo myös energiaa, mutta satsaus elämän ja tunteiden tarkasteluun on vaivan arvoista tulevaisuuden ja ihmissuhteiden kannalta.

First session price

80.00

Regular session price

80.60

Pricing details

Tutustumiskäynti ja toinen kartoituskäynti yhteensä 80,00. Kela:n tukemissa kuntoutuspsykoterapioissa omavastuuosuus on 23,00 / 45 min.