Home Page / Find Your Therapist / Paul Quarshie

Paul Quarshie

Psychotherapist, Nurse, Integrative
Vantaa, Tikkurila
English Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
I accept English speaking patients
Psychotherapeutic Orientation
  • Integrative
  • Cognitive analytic
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Mindfulness Crisis and traumas Dialectical behavior therapy (DBT) EMDR

About me as a therapist

Tavatessamme olen ensisijaisesti kiinnostunut kuulemaan sinusta. En tarjoa valmiita vastauksia, mutta lähden mielelläni tutkimaan kanssasi niitä erilaisia vaihtoehtoja, joita voimme yhdessä löytää. Lisäksi olen positiivinen, innostava ja uskon ihmisen sisäsyntyiseen resilienssiin ja kykyyn kasvaa haasteiden ja joskus kipeidenkin asioiden kohtaamisen kautta. Jokaisella ihmisellä on suuria voimavaroja, joihin pääsee käsiksi parhaiten parantuneen itsetuntemuksen avulla. Tarkastelen mielelläni ongelmia useasta eri näkökulmasta. Kun näkee asian uudessa valossa, on mahdollista suhtautua siihen eri tavalla. Monilla aikuisiän ongelmilla ja haasteilla on juurensa menneisyydessä ja uskon, että opimme parhaiten ymmärtämään nykyisyyttä ymmärtämällä omaa menneisyyttämme, siksi olen kiinnostunut myös eletystä elämästä.

About my therapy sessions

Keskustelemme ajankohtaisesta tilanteestasi. Mietimme yhdessä, mitkä voisivat olla hoidon painopisteet kohdallasi. Jos päädymme yhteistyöhön, teemme hoitosuunnitelman ja sitä tarkennetaan hoidon kuluessa yhdessä. Arvioimme hoidon kuluessa yhdessä sovitusti sitä, miten olemme asettamiamme tavoitteita saavuttaneet.

Työskentelyni rakentuu mm. mentalisaation, relationaalisuuteen, tunnepainotteiseen terapiaan ja tietoisuustaitojen sekä Mind-Body Bridging -harjoitusten tekemiseen istunnoissa. Painotan ajankohtaisista ongelmista keskusteltaessa esiin nousevien tilanteiden tarkastelua tässä-ja nyt- tyyppisesti. Kysyn terapian aikana tunteista, ajatuksista ja kehon tuntemuksista. Tarvittaessa tietysti myös linkitämme asioita aiempiin kokemuksiin ja elämänhistoriaan. Käymme läpi nykyisiä ja aiempia ihmisuhteita sekä tarkastelemme sitä, miten jokin käyttäytymismalli mahdollisesti ilmenee terapiasuhteessa.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Anger management Processing my past Challenging life situation Personal growth and development Difficulty sleeping Panic attacks
Areas of Specialization
Personality disorders Multiculturalism / immigrants
My professional background and knowledge

Olen työskennellyt psykiatrian poliklinikoilla ja vuodeosastoilla sekä itsenäisessä vastaanottotyössä matalan kynnyksen mielenterveyspalveluissa. Työssäni kohtaan ihmisiä, joille on ollut yhteistä vaikea, omat voimavarat ylittävä tilanne elämässä.


Tämän lisäksi minulla on usean vuoden kokemus kognitiivisista menetelmistä, mukaan lukien hyväksymis- ja omistautumisterapia, tietoisuustaidot (mindfulness). Sovellan työssäni myös aktiivisesti Mind-Body Bridging -menetelmää ja olen sertifioitu Mind-Body Bridging terapeutti©. Olen myös Väestöliiton kouluttama monikulttuurisuuden asiantuntija. Tämän lisäksi olen saanut koulutusta dialektisesta käyttäytymisterapiasta ja olen osallistunut MBSR (Mindfulness based stress reduction) koulutuksiin. Olen valmistunut Mindfulness-ohjaajaksi CFM® -koulutuksesta. Olen käynyt EMDR-koulutukset ja minulla on kognitiivis-analyyttisen psykoterapian lisäpötevyys.

Client group

Otan vastaan aikuispotilaita.

First session price

97.00

Regular session price

97.00

Pricing details