Home Page / Find Your Therapist / Paul Quarshie

Paul Quarshie

In education Nurse, Integrative
Vantaa, Tikkurila
Finnish English
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments Weekend appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Olen Jyväskylän yliopiston järjestämässä integratiivisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutuksessa 2017-2021. Tarjoan koulutukseeni liittyen terapiaa edullisemmalla hinnalla koulutuspotilaille. Haastattelukäynti on maksuton.
Psychotherapeutic Orientation
  • Integrative
  • Cognitive
Additional Training

Mindfulness Crisis and traumas

About me as a therapist

Tavatessamme olen ensisijaisesti kiinnostunut kuulemaan sinusta. En tarjoa valmiita vastauksia, mutta lähden mielelläni tutkimaan kanssasi niitä erilaisia vaihtoehtoja, joita voimme yhdessä löytää. Lisäksi olen positiivinen, innostava ja uskon ihmisen sisäsyntyiseen resilienssiin ja kykyyn kasvaa haasteiden ja joskus kipeidenkin asioiden kohtaamisen kautta. Jokaisella ihmisellä on suuria voimavaroja, joihin pääsee käsiksi parhaiten parantuneen itsetuntemuksen avulla. Tarkastelen mielelläni ongelmia useasta eri näkökulmasta. Kun näkee asian uudessa valossa, on mahdollista suhtautua siihen eri tavalla. Monilla aikuisiän ongelmilla ja haasteilla on juurensa menneisyydessä ja uskon, että opimme parhaiten ymmärtämään nykyisyyttä ymmärtämällä omaa menneisyyttämme, siksi olen kiinnostunut myös eletystä elämästä.

About my therapy sessions

Keskustelemme ajankohtaisesta tilanteestasi. Keskustelujen täydennykseksi voit täyttää oiremittareita ja kyselylomakkeita. Aina voit myös kysellä minulta asioita. Mietimme yhdessä, mitkä voisivat olla hoidon painopisteet kohdallasi. Jos päädymme yhteistyöhön, teemme hoitosuunnitelman ja sitä tarkennetaan hoidon kuluessa yhdessä. Arvioimme hoidon kuluessa yhdessä sovitusti sitä miten olemme asettamiamme tavoitteita saavuttaneet.

Työskentelyni rakentuu mm. mentalisaation, tietoisuustaitojen ja Mind-Body Bridging -harjoitusten tekemiseen istunnoissa. Painotan ajankohtaisista ongelmista keskusteltaessa esiin nousevien tilanteiden tarkastelua tässä-ja nyt- tyyppisesti. Tarvittaessa tietysti myös linkitämme asioita aiempiin kokemuksiin ja elämänhistoriaan.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Anger management Processing my past Challenging life situation Personal growth and development Difficulty sleeping
Areas of Specialization
Multiculturalism / immigrants
My professional background and knowledge

Olen työskennellyt psykiatrian poliklinikoilla ja vuodeosastoilla. Lisäksi minulla on työkokemusta riippuvuuksien hoitamisesta ja kehitysvammahuollosta. Työssäni kohtaan ihmisiä, joille on ollut yhteistä vaikea, omat voimavarat ylittävä tilanne elämässä.

Opiskelen psykoterapeutiksi Jyväskylän yliopistossa (Integratiivinen koulutusohjelma).
Tämän lisäksi minulla on usean vuoden kokemus kognitiivisista menetelmistä, mukaan lukien hyväksymis- ja omistautumisterapia, skeematerapia, tietoisuustaidot (mindfulness). Sovellan työssäni myös aktiivisesti Mind-Body Bridging -menetelmää ja olen sertifioitu Mind-Body Bridging terapeutti©. Olen myös Väestöliiton kouluttama monikulttuurisuuden asiantuntija. Tämän lisäksi olen saanut koulutusta dialektisesta käyttäytymisterapiasta ja olen osallistunut MBSR (Mindfulness based stress reduction) koulutuksiin ja olen valmistunut Mindfulness-ohjaajaksi CFM® -koulutuksesta.

Client group

Otan vastaan aikuispotilaita.

First session price

0.00

Regular session price

40.00

Pricing details

Ensimmäinen käynti on ilmainen.