Home Page / Find Your Therapist / Panu Räisänen

Panu Räisänen

In education Bachelor of Social Services, Cognitive behavior therapy (CBT)
Seinäjoki, Piiri
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y Groups
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Yksilöllistä traumapainotteisen kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapiaa Seinäjoella ja etänä. Opiskelen psykoterapeutiksi viimeistä vuotta ja valmistun 3/2025. Palvelut ovat opiskelijapsykoterapiana itsemaksaville asiakkaille. Myöhemmin voi siirtyä minulle Kelan kuntoutuspsykoterapiaan.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive behavior therapy (CBT)
  • Crisis and trauma
About me as a therapist

Psykoterapeutin työskentelyotteeni on asiakkaan tarpeiden ja valitun terapiamenetelmän mukainen. Eri terapiamenetelmiin sisältyy omanlaisia vuorovaikutustapoja ja terapian painopisteitä. Henkilökohtaisesti olen aktiivinen, eteenpäin menevä ja käytännönläheinen. Painotan työskentelyssä paljon tilanteen arviointia eri käyttäytymisanalyysien mukaan eli terapian arviointi- ja tutkimusmenetelmän käyttöä, joka mahdollistaa oikean hoitomenetelmän käytön yksilöllisesti ja tehokkaasti.

About my therapy sessions

Kognitiivinen käyttäytymisterapia (KKT) on terapiamenetelmäperhe, johon sisältyy lukuisia tutkitusti toimivia terapiamenetelmiä ja -malleja. Käytän työssäni tarpeen mukaan:
- Kliinistä ja sovellettua käyttäytymisanalyysia (CBA/ABA)
- Funtionaalis-analyyttista terapiaa (FAP)
- Dialektistä käyttäytymisterapiaa (DBT/DKT) osittain
- Hyväksymis- ja omistautumisterapiaa (ACT/HOT)
- Myötätuntokeskeistä terapiaa (CFT)
- Mindfulnesspohjaista terapiaa (MBT)
- Skeema- ja mooditerapiaa (ST)
- Prosessipohjaista terapiaa (PBT)
- Käyttäytymisterapeuttisia menetelmiä, kuten käyttäytymisen aktivointi, altistus ja taitoharjoittelu
- Traumaterapeuttisia menetelmiä, kuten EMDR, pitkitetty altistusterapia, narratiivinen altistusterapia ja kognitiivisen prosessoinnin terapiaa

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Sexual problems Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personality disorders Psychotic disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself Treatment of physical illness
Areas of Specialization
Seriously traumatized patients and dissociative disorders Personality disorders Obsessive-compulsive disorders Neuropsychiatric patients Child welfare
My professional background and knowledge

Olen pohjakoulutukseltani mielenterveys- ja päihdetyön sosionomi ja kognitiivinen lyhytterapeutti. Opiskelen traumapainotteisen kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutiksi. Minulla on laaja-alaista kokemusta psykiatristen ja neuropsykiatristen haasteiden hoito-, ohjaus-, konsultaatio- ja terapiatyöstä. Olen työskennellyt niin nuorten, kuin aikuisten kanssa julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Työkokemus ennen psykoterapiaa sosionomina ja lyhytterapeuttina: psykososiaalinen keskustelutuki, terapeuttiset lyhytinterventiot, koulumielenterveystyö, sosiaalinen kuntoutus mielenterveyskuntoutujille, neuropsykiatrinen kuntoutus, ammatillinen kuntoutus ja mielenterveysasumiskuntoutus. Pääpainotus on ollut mielenterveyden sekä opiskelu- ja työkyvyn tukemisessa ja vahvistamisessa.
Työkokemus lähihoitajana: mielenterveys-, neuropsykiatrinen & vammaistyö

Client group

Kognitiivinen käyttäytymisterapia on Käypä hoito -suositusten mukaista hoitoa kaikkiin mielenterveyden ongelmiin ja häiriöihin.
Erityinen mielenkiinto psykoterapiassa on käyttäytymisanalyysissa, jota voidaan soveltaa kaikkiin hoitoihin, kuten traumojen, eri ahdistusmuotojen, pelkojen, masennuksen ja uupumuksen hoitoon.

First session price

30.00

Regular session price

60.00

Pricing details