Home Page / Find Your Therapist / Eleanor Väre

Eleanor Väre

In education Psychiatric staff nurse, Integrative
Helsinki, Kaartinkaupunki
Finnish
Customer Groups
Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Working in Finnish only.
Psychotherapeutic Orientation
  • Integrative
Additional Training

Dialectical behavior therapy (DBT) Interpersonal psychotherapy (IPT)

About me as a therapist

Olen myöhäiskeski-ikäinen, suorapuheinen, mutta neuvotteleva. Vahvuuteni on avara näkökulma asioihin ja myötätuntoisuus, jonka työ- ja elämänkokemukseni on antanut. Lähestyn ihmiselämää ja toimivaa arkea ruohonjuuritasolla. Hakeutuessasi terapiaan, oletukseni on, että kaipaat elämääsi muutosta, jonka vuoksi olet halukas myös työskentelemään. Terapia kun ei ole jotakin, jota vain "saadaan tai annetaan", vaan se on yhteinen matka, jossa yleensä koetaan myös mutkia. Mutkan jälkeen matka jatkuu, ja olen kanssasi mukana varmistamassa reitillä pysymistä. Asiakkaanani sinä olet osaltasi määrittelemässä tarvitsemaasi muutosta ja tavoitettasi, ja yhdessä neuvottelemme siitä, miten työskentelemme niitä kohti. Toistemme kohtaaminen on tärkeää, avoimuus ja luottamus.

About my therapy sessions

Ollaan läsnä. Psykoterapia on vastaanotollani pääsääntöisesti keskustelua. Keskustelumme ja pohdintamme tueksi saatan käyttää havainnollistamisen apuna piirtämistä ja kirjoittamista valkotaululle. Joskus näytän pieniä videoita tai kuunnellaan harjoituksia. Annan toisinaan myös kirjallisia tai suullisia kotitehtäviä. Terapiaprosessiasi tukevat tietoisuus- ja tunnesäätelytaidot, niihin kuuluvat myös keholliset harjoitukset. Työskentelyssämme tutkitaan mitä elämässäsi tapahtuu tässä-ja-nyt, ja mikä on se muutos, jota kaipaat. Mitä tarvitaan muutoksen aikaansaamiseksi. Lisäksi on tarpeen tutkia myös varhaisia vaiheitasi ja ihmissuhteitasi. - Tärkeintä on yhteistyösuhteemme ja sen toimivuus eli se, mitä tapahtuu vuorovaikutuksessa välillämme.

Issues often worked with
Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Anger management Personality disorders Anxiety towards social situations Treatment of physical illness Self-destructive thoughts Depression/Anxiety Hurting yourself Difficulty sleeping Personal growth and development Bipolar disorder Challenging life situation Processing my past Panic attacks Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems
My professional background and knowledge

Olen valmistunut sairaanhoitajaksi 1986 ja erikoistunut psykiatriaan 1996. Olen työskennellyt kriisityössä ja päihdehoidossa. Suoritin myös päihdetyön ammattitutkinnon. Olen työskennellyt erikoissairaanhoidon psykiatrian poliklinikoilla itsenäisessä vastaanottotyössä. Olen perehtynyt mielialahäiriöiden hoitoon ja saanut työnantajan järjestämänä lisäkoulutusta, kuten dialektinen käyttäytymisterapia (DKT). Olen opiskellut ratkaisukeskeistä terapiaa (Certificate in Solution Focused Therapy), sekä hyväksymis- ja omistautumisterapiaa (HOT). Olen suorittanut työnantajan tarjoamat interpersoonaallisen psykoterapian (IPT) opinnot. Parhaillaan opiskelen integratiiviseksi yksilöpsykoterapeutiksi Oulun yliopistossa ja valmistun joulukuussa 2022. Tällä hetkellä toimin omalla vastaanotollani ja terapiatyössäni kiinnostukseni painottuu ihmisen elämäntarinaan, oman kokemuksen pohtimiseen ja vuorovaikutukseen.

Client group

Työskentelen aikuisten kanssa. Otan vastaan sekä työikäisiä, että myös eläkkeelle siirtyviä/olevia henkilöitä.
Vastaanotolleni voi tulla keskustelemaan mm. elämän muutosvaiheista, yksinäisyydestä, uupumuksesta tai kohdanneesta surusta, mutta myös mikäli kyseessä on mielenterveyden haaste, jonka perusteella on asetettu diagnoosi, kuten masennus tai ahdistus.

Additional information

Yksityisvastaanottoni sijaitsee Helsingissä Unioninkadulla, Tähtitorninmäen päässä.
Ryhmävastaanotolla minulla on oma rauhallinen ja viihtyisä työhuone.
Tarjoan myös etävastaanottoa, tietoturvallisen yhteyden kautta.

First session price

70.00

Regular session price

70.00

Pricing details

Psykoterapialuonteinen työskentely (psykoterapeuttikoulutettava 2019-2022) 70€ / 45min
Psykoterapeuttikoulutettavan käyntimaksu ei oikeuta Kela-korvaukseen.
Myös peruuttamaton käynti veloitetaan 70e.