Home Page / Find Your Therapist / Päivi Räisänen

Päivi Räisänen

Psychotherapist, Psychologist, Cognitive analytic
Espoo, Tapiola
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
Olen vahvan ja laajan osaamisen omaava psykologi, psykoterapeutti ja perheneuvolapsykologi. Vankan työkokemukseni ja monipuolisten opintojeni takia pystyn vastaamaan monenlaisiin haasteisiin. Osaamiseeni kuuluvat pitkä- ja lyhytkestoinen yksilöpsykoterapia sekä perhe- ja parisuhdeongelmat.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive analytic
  • Integrative
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy Kela intensive medical rehabilitation (adults)

About me as a therapist

Työsketelyotteeni on empaattinen ja selkeästi asioita jäsentelevä. Terapiassa käytän kognitiivis-analyyttista / integratiivista lähestymistapaa, joka mahdollistaa monenlaisten ongelmien ja tilanteiden jäsentelyn. Terapiassa etsimme ja otamme käyttöön yhdessä asiakkaan kanssa uusia ajattelu- ja toimintatapoja. Jokaisen asiakkaan kanssa on oma asiakkaan tarpeisiin ja tilanteeseen vastaava henkilökohtainen suunnitelma. Tutkiva työskentelyote ja asiakkan kanssa oivaltaminen ovat tuottaneet onnistuminen elämyksiä. Minulla on usean vuoden kokemus työskeltelystä eri ikäisten kanssa perheneuvolasta ja lastenpsykiatriasta.

About my therapy sessions

Käytän jäsentelevää ja selkeää työskentelyotetta, joka auttaa soveltamaan ja oivaltamaan uudella tavalla kokemuksiaan suhteessa nykytilaan ja sen tuomiin haasteisiin. Menetelminä käytän tilanteiden hahmottamista ja jäsentämistä kuvien ja kaavioiden avulla. Yhdessä aseteut tavoitteet ovat näkyvissä, jolloin asiakkaan kanssa pystytään jäsentämään ajatuksia ja tilanteita sekä tarvittaessa jäsentämään, mitä ulospääsyjä hän voi käyttää.
Käytän tarvittaessa asiakkaan luotevaksi kokemia menetelmiä ja tekniikoita.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Processing my past To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personality disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Hurting yourself Treatment of physical illness
Areas of Specialization
Adoption & placement Bipolar disorder Pain related difficulties Child welfare Neuropsychiatric patients Obsessive-compulsive disorders Personality disorders Pregnancy & birth Eating disorders Seriously traumatized patients and dissociative disorders
My professional background and knowledge

Työni ja sieltä saamani lisäkoulutuksen kautta osaamista tunnekeskeisestä parisuhdeterapiasta ja erosovittelusta. Lasten käytös- ja sopeutumisongelmat, herkkyysoireet, selektiivinen mutismi, autismi, ADHD ja syömisongelmat ja niiden hoito sekä vanhempien ohjaaminen ovat osaamisaluettani.

First session price

40.00

Regular session price

100.00

Pricing details