Home Page / Find Your Therapist / Päivi Pyykkö-Morko

Päivi Pyykkö-Morko

Psychotherapist, Psychologist, Cognitive
Turku, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments

Therapist does not accept appointments between 6.7.-4.8.
Olen koulutukseltani kognitiivinen psykoterapeutti. Olen aikaisemmin työskennellyt psykologina lastensuojelussa. Olen kiinnostunut työskentelemään asiakkaiden kanssa, jotka haluavat tukea riippuvuuksiin, mielialaan, tunne-elämän säätelyyn ja ADHD:n mukanaan tuomiin haasteisiin.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Supporting attachment

About me as a therapist

Olen psykoterapeuttina herkkä, avoin, aktiivinen ja pyrin säätelemään työskentelytapoja asiakkaan tarpeiden ja psykoterapiaprosessin mukaisesti. Olen tottunut työskentelemään kriisissä olevien asiakkaiden kanssa ja koe, että asiakkaiden kohtaaminen turvaa sekä vakautta tuoden on vahvuuteni. Olen tällä hetkellä Skeematerapiaan liittyvässä sertifiointi-prosessissa, joten Skeematerapeuttinen työskentely kiinnostaa minua. Psykoterapiaprosessi ja siinä tapahtuva työskentely lähtee kuitenkin aina asiakkaan tarpeesta ja toiveista ja elää osana psykoterapiaprosessia. Tärkeintä on asiakkaan oma voimaantuminen ja omien voimavarojen löytäminen.

About my therapy sessions

Tärkein menetelmä on mielestäni luottamuksellisen yhteistyön ja psykoterapiasuhteen rakentaminen, jotta psykoterapiassa pääsee kohtamaan ja ymmärtämään omia haavoittuvuuksia ja vahvistumaan sekä voimistumaan niin, että niiden kanssa selviää eivätkä ne enää haittaa omaa elämää ja arkea. Tämän työskentelyn tukena voi käyttää kyselylomakkeita, mielikuvatyöskentelyä, kortteja, tuolityöskentelyä, piirtämistä tai jotain minkä menetelmän asiakas kokee omakseen. Kognitiivisen psykoterapian perusajatusten pohjana on tunteiden, ajatusten ja toiminnan yhteys ja vuorovaikutus toinen toisiinsa. Skeematerapian ydinajatuksia on haitalliset skeemat ja moodit sekä niiden syntyy vaikuttavat vaille jäämiset ja haitalliset ydinkokemukset. Psykoterapiaprosessin aikana on tarkoituksena saada ymmärrystä näistä jokaisen asiakkaan yksilöllisellä tavalla ja rakentaa tätä kautta tavoitteita psykoterapialle ja omalle psyykkiselle hyvinvoinnille.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Eating disorders Anger management Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personality disorders Hurting yourself
Areas of Specialization
Child welfare
My professional background and knowledge

Olen siis aikaisemmin työskennellyt pitkään lastensuojelussa psykologina. Olen päässyt työskentelemään riippuvuuksien, traumojen ja kiintymyssuhteisiin liittyvien haasteiden kanssa. Olen koulutukseltani myös Theraplay- terapeutti ja olen saanut sen työskentelyn kautta tukea vauvan ja hänen vanhempansa välistä vuorovaikutusta ja kiintymyssuhteen vahvistumista.

First session price

90.00

Regular session price

95.00

Pricing details