Home Page / Find Your Therapist / Päivi Poutiainen

Päivi Poutiainen

Educating psychotherapist, Psychologist, Integrative
Iisalmi, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Families Couples Youth 13-17y Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
Uusia Kela-terapioita elok. -23. Kaipaatko luotettavaa ja ammattitaitoista keskusteluapua pohtimaan elämäsi haasteita? Kärsitkö erilaisista psyykkisistä pulmista? Olen psykologi ja psykoterapeutti (VET perheterapia ja YET integratiivinen yksilöpsykoterapia), työnohjaaja ja työterveyspsykologi.
Psychotherapeutic Orientation
  • Integrative
  • Family therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy Kela intensive medical rehabilitation (youth) Kela intensive medical rehabilitation (adults) Kela intensive medical rehabilitation (families)

Additional Training

Supporting attachment

About me as a therapist

Olen työskentelyssäni aktiivinen ja pyrin turvalliseen ja luottamukselliseen yhteistyösuhteeseen asiakkaani kanssa. Asetamme työskentelyn tavoitteet yhdessä ja arvioimme etenemistä. Työskentelyn keskiössä voi olla vapautuminen jostakin psyykkisestä ongelmasta, ajattelumallista tai käyttäytymismuodosta tai ymmärryksen rakentaminen omaan elämään ja aiempiin valintoihin. Voi olla tarpeen rakentaa ongelmakyllästeisen elämäntarinan rinnalle toimivampaa ja arvokkaampaa tarinaa. Usein ollaan jonkin muutostarpeen äärellä, jolloin eri vaihtoehtoja on tarpeen punnita toisen ihmisen kanssa. Perheterapeutin taustani näkyy yksilötyöskentelyssäkin siinä, että haluan hahmottaa asiakkaani osana hänen sosiaalista verkostoaan ja perhetaustaansa. Varhaiset kiintymyssuhteet vaikuttavat monella tapaa siihen, kuinka ihminen tänään toteuttaa omaa kiintymysmalliaan nykyihmissuhteissaan. Myönteinen muutos rakentuu aina voimavarojen varaan, vaikka elämässä olisi menetyksiä ja vaikeita asioita.

About my therapy sessions

Istunnoilla enimmäkseen keskustellaan ja ollaan rauhassa yhdessä vaikeiden asioiden äärellä. Käytän paljon kognitiivisen psykoterapian viitekehystä ja menetelmiä, jolloin tarkastellaan ajatuksia, tunteita, kehollisia reaktioita ja käyttäytymistä sekä tarkastellaan eri vaihtoehtojen merkityksiä. Keskustelun lisäksi voidaan piirtää sukupuita tai perhe- ja verkostokarttoja, laatia listoja tai kirjallisia jäsennyksiä, harjoitella mielikuvissa ja kotitehtävien muodossa vaikeita asioita. Pyritään myös huomioimaan kehon viestit ja hengitystä ja rentoutumista ja mielikuvia apuna käyttäen vapautumaan stressin ja uupumuksen vallasta. Tehdään niitä asioita, joista asiakas tuntuu hyötyvän ja olevan valmis työskentelemään. Voimavarat ja nykyisyys painottuvat epäonnistumisten ja menneisyyden sijaan.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Difficulty sleeping Personal growth and development Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Anger management Phobia/fear Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Minulla on pitkä työhistoria eri-ikäisten asiakkaiden kanssa työskentelystä perheneuvoloissa ja näin vanhemmuuden kysymykset ja eri kehitysvaiheiden haasteet ovat tuttuja, samoin erilaiset perhemuodot. Olen työskennellyt paljon myös lastensuojelun väen kanssa, niin sijoitettujen lasten ja nuorten kanssa kuin heidän perhehoitajiensa ja lastensuojelulaitosten väen kanssa. Tässä mielessä olen perehtynyt DDP-työskentelyyn kiintymyssuhteiden vahvistamiseksi ja traumaattisista kokemuksista selviämiseksi. Perheterapeuttina olen työskennellyt myös uusien perheterapeuttien kouluttajana ja työnohjaajana.
Minulla on pitkä työkokemus monenlaisista esimiestehtävistä ja yrittäjyydestä, joten haastavat työelämän tilanteet ovat tuttuja. Olen erikoistunut myös työterveyspsykologiksi, joten työuupumuksen, työelämän jatkuvan muutoksen ja työyhteisöjen haastavat vuorovaikutuksen tilanteet ovat tuttuja.

Client group

Tapaan mielelläni niin aikuisia, nuoria kuin lapsiakin niin yksilöinä kuin perheinä. Viime aikoina olen keskittynyt työskentelemään eniten aikuisten ja nuorten kanssa, erityisesti mielialaan, ahdistukseen, työuupumukseen liittyvissä kysymyksissä. Monilla asiakkailla on myös aiempia traumaattisia kokemuksia tai he ovat kasvaneet haavoittavissa olosuhteissa ja kärsivät kiintymystraumoista ja haluavat päästä eteenpäin elämässään ja minäkuvassaan. Useilla asiakkailla on jokin elämänmuutos meneillään tai he toivovat jotain muutosta elämäntapaansa tai ihmissuhteissaan. Pitemmät psykoterapiaprosessit tapahtuvat useimmin KELAn kuntoutuspsykoterapian kautta. Lyhyempiä työskentelyjaksoja voi olla esimerkiksi työterveyshuollon lähetteellä tai vakuutusyhtiöiden kautta tai ihmiset voivat hakeutua keskustelemaan omakustanteisesti.

Additional information

Toimin myös työnohjaajana erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille, samoin terapiatyöntekijöille hoitosuhteen tai perheterapian työnohjauksen merkeissä.

First session price

90.00

Regular session price

97.00

Pricing details