Home Page / Find Your Therapist / Päivi Leino

Päivi Leino

Psychotherapist, Nurse, Solution-oriented
Järvenpää,
Finnish
Customer Groups
Youth 13-17y Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Long-term Short-term
Availability
Weekend appointments Evening appointments Daytime appointments
Olen ratkaisukeskeisen koulutuksen saanut psykoterapeutti. Taustaltani olen sairaanhoitaja. Tarjoan lyhytkestoista terapiaa sekä yksilöpsykoterapiaa nuorille ja aikuisille, lisäksi vanhempain ohjausta. Opiskelen ryhmäpsykoterapeutiksi. Vuoden alkupuolella alkaa uusi ryhmä, johon haku meneillään.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
  • Group psychotherapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Olen mielestäni lämmin ja helposti lähestyttävä psykoterapeutti. Koulutukseni ratkaisukeskeiseksi psykoterapeutiksi on opettanut minut käytännönläheiseksi tutkijaksi, jolloin pyrin kanssasi löytämään vastauksia/ratkaisuja haasteisiisi. Meneillään oleva koulutukseni psykoanalyyttiseksi ryhmäpsykoterapeutiksi tarjoaa taas näköalan suhteiden syvempään tarkasteluun. Käytän näitä molempia viitekehyksiä tilanteesi helpottamiseksi/ymmärtämiseksi. Terapiatilanteen pyrin luomaan turvalliseksi, jossa on mahdollista tarkastella elämää sekä siihen vaikuttavia asioita avoimesti ja tutkivasti.

About my therapy sessions

Tarpeista ja tilanteista lähtöisin suunnittelemme yhdessä käytettävät keinot. Jokaisen ihmisen elämä ja persoonallisuus on ainutlaatuista, jolloin pyrin muokkaamaan omaa toimintaani asiakasta hyödyttäväksi. Keskeinen työvälinen on meidän välisemme vuorovaikutus: keskustelu, havainnointi, tila asiakkaan ajatuksille ja tunteille, minun ajoittainen aktiivinen osallistuminen.
Oleellinen asia on onko kyseessä pitkä vai lyhyt kestoinen terapia, haetko apua vaikeaan elämän tilanteeseen vai onko tarkoituksena syventyä elämääsi syvemmin. Pohdinta sisältyy toki myös lyhytkestoiseen terapiaan. Itseymmärryksen lisääntyminen on keskeinen tavoite, ymmärrys sille miksi toimin näin ja kuinka voin muuttaa ajatteluani, toimintatapaani, mm.
Tavoite asetetaan palvelemaan asiakkaan tarpeita.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Difficulty sleeping Personal growth and development Personality disorders Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation Processing my past Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Personality disorders Obsessive-compulsive disorders Child welfare Bipolar disorder Adoption & placement
My professional background and knowledge

Olen työskennellyt pitkään (n. 20 v) lasten, nuorten ja perheiden parissa. Olen tukenut työssäni lapsen kasvua aikuiseksi sekä auttanut vanhempia kasvatustehtävässään. Yksityisenä psykoterapeuttina olen vasta aloittamassa toimintaani.
Olen perehtynyt mentalisaatio terapiaan muutaman koulutuksen kautta. Nyt minulla on meneillään opiskelu ryhmäpsykoterapeutiksi.

First session price

40.00

Regular session price

65.00

Pricing details