Home Page / Find Your Therapist / Päivi Kalliorinne

Päivi Kalliorinne

Psychotherapist, Bachelor of Social Services, Family therapy
Lumijoki, Lumijoki
Finnish
Customer Groups
Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments
Tarjoan pari-ja perhepsykoterapiaa niin eläinavusteisena kuin myös ilman eläimiä. Eläinavusteisessa terapiassa työpareinani ovat koirat sekä hevoset. Hevosavusteiseen terapiaan systeeminen koulutukseni soveltuu mainiosti, kognitiivisella twistillä.
Psychotherapeutic Orientation
  • Family therapy
  • Couple therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy Kela intensive medical rehabilitation (families)

About me as a therapist

Olen helposti lähestyttävä, avoin ja elämänmyönteinen nainen. Terapeuttina olen lempeä, kuunteleva ja tunteita ymmärtävä. Tarvittaessa sanon asioista suoraan, mutta aina asiakasta kunnioittavalla tavalla. Elämänasenteeni on positiivinen ja yritänkin löytää aina positiivisen näkökulman asioihin myös asiakkaan kohdalla. Kun on toivoa, on mahdollisuuksia. Kun on mahdollisuuksia, on yleensä löydettävissä myös ulospääsy -vaikeissakin tilanteissa. Ajattelen, että tehtäväni terapeuttina on olla asiakkaan rinnalla kulkija, kysymysten esittäjä ja ihmettelijä, ja sen avulla auttaa asiakasta löytämään omat vahvuutensa ja keinot selviytyä elämässä eteenpäin.

About my therapy sessions

Jokaisen istunnon alussa haluan kuulla asiakkaan kuulumiset. Riippuen terapiasta ja sen muodosta, terapiatilanteet voivat olla hyvinkin erilaisia. Jos käytän hevosta tai koiraa, terapia on usein toimintapainotteista. Koirilla ja hevosilla on omat tehtävänsä prosessissa, jonka terapeuttina määrittelen tapauskohtaisesti. Eläimet ovat minulle tuttuja ja luen niiden tunteista paljon ihmisten tunteita. Tavallisessa terapiassa ilman eläimiä käytän mielelläni tussia ja paperia, jotta yhdessä asiakkaan kanssa saamme asiat näkyviksi. Lapsiasiakkaiden kanssa työstän mielelläni asioita liikunnan, leikin ja kuvataiteen avulla. Eläimiä käytän mielelläni myös lasten ja nuorten kanssa, koska eläimet poistavat paljon jännitystä ja tietynlaisia estoja.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Panic attacks Anger management Processing my past To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Personal growth and development Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself Treatment of physical illness
Areas of Specialization
Child welfare Pain related difficulties People with intellectual disabilities
My professional background and knowledge

Olen sosionomin koulutuksessani erikoistunut vammaispalveluihin ja kuntoutukseen, joten kaikenlaiset erityisryhmät ovat tulleet tutuksi jo opiskeluaikana ja valmistumisen jälkeen työkokemuksen kautta. Olen työskennellyt kuulo- ja näkövammaisten, kehitysvammaisten sekä erilaisten neuropsykiatrisista haasteista kärsivien parissa. Olen suorittanut kognitiivisen lyhytterapeuttikoulutuksen, josta on ollut hyötyä erityisesti ahdistuneisuushäiriöisten nuorten kohtaamisessa koulumaailmassa kuraattorina. Lastensuojeluyksikössä työskentely taas antoi kokemusta traumatisoitujen lasten ja nuorten kohtaamisessa sekä heidän perheidensä kuntouttamisessa. Olen opiskellut myös hevosavusteista toimintaa Ypäjän hevosopistolla ja viimeisimpänä valmistunut systeemiseen pari- ja perheterapiaan erikoistuneeksi psykoterapeutiksi Oulun yliopistosta.

Client group

Työskentelen mielelläni perheiden ja kaikkien eri ikäisten perheenjäsenten kanssa. Pariterapia on myös erityisen mielekästä itselleni jo senkin vuoksi, että usein perhe voi paremmin, kun perheen vanhemmat ovat parisuhteessa onnellisia ja parisuhde on toimiva. Ajattelen myös, että jokainen yksilö kuuluu aina johonkin isompaan "yksikköön" lapsuuden perheeseen tai parisuhteesta ja omista lapsista muodostuvaan perheeseen, joka vaikuttaa tavalla tai toisella yksilöön väkisinkin. Perhe on läsnä myös yksilön historian kautta ja siten vaikuttaa nykyisyydessään yksilön elämään muistojen ja opittujen mallien kautta.

Additional information

Terapiaa tarjotaan myös eläinavusteisena. Eläimet ovat terapiatyöhön koulutettuja koiria tai hevosia.

First session price

50.00

Regular session price

160.00

Pricing details

Hinta riippuu siitä toteutuuko terapia eläinavusteisena vai ei. Vakiokäyntien hinnat vaihtelevat 160-190 euron välillä.