Home Page / Find Your Therapist / Päivi Auma-aho

Päivi Auma-aho

In education Social worker, Cognitive behavior therapy (CBT)
Helsinki, Kamppi
Etäyhteyksillä koko Suomi,
Helsinki, Kamppi
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Hei! Opiskelen psykoterapeutiksi viitekehyksenä kognitiivinen käyttäytymisterapia. Valmistun syksyllä 2024. Psykoterapiaopiskelijana olen tehnyt vastaanottoa Nosteella Eerikinkadun toimipisteellä sekä etänä vuoden 2022 alusta lähtien.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive behavior therapy (CBT)
Additional Training

Interpersonal psychotherapy (IPT)

About me as a therapist

Olen terapeuttina rauhallinen, empaattinen ja kannustava. Olen aktiivinen, mutta myös asiakkaalle tilaa antava. Minulle avoimuus ja keskinäinen kunnioitus sekä luottamus ovat keskeisiä hyvän terapiasuhteen luomisessa. Työskentelyotteessani keskeistä on asiakaslähtöisyys ja asiakkaan arvostaminen.

Terapeuttina rohkaisen asiakasta löytämään itselle mielekkäitä keinoja ja voimavaroja hyvinvoinnin tueksi. Haluan myös ymmärtää asiakkaani käyttäytymistä ja elämäntilannetta syvällisesti ja tuomitsemattomasti.

Huom! Kaikki yhteydenotot ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Tapaamisilla minulle on tärkeää luoda asiakkaalle turvallinen ja rento ilmapiiri, jossa kaikki tunteet, ajatukset ja puheenaiheet ovat sallittuja. Asiakkaan terapiaprosessi suunnitellaan aina yksilöllisesti sekä asiakkaan tarpeiden ja muutostavoitteiden mukaisesti. Aluksi kartoitamme asiakkaan tilannetta, keskeisimpiä haasteita ja toiveita muutokselle. Työskentelyssäni hyödynnän monipuolisesti kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä asiakkaan tilanteeseen parhaiten sopivalla tavalla.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia on terapiamuoto, jolle on tyypillistä järjestelmällinen, tavoite- ja asiakaskeskeinen toiminta. Kognitiivisen käyttäytymisterapian tarkoituksena on usein parantaa ihmisten itsehallintaa ja -hoitoa antamalla ja opettamalla uusia valmiuksia ja taitoja.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Panic attacks Challenging life situation Personal growth and development Difficulty sleeping Hurting yourself
My professional background and knowledge

Taustakoulutukseltani olen sosiaalityöntekijä (VTM). Minulla on kokemusta lastensuojelusta, päivystyksellisestä sosiaalityöstä, päihde ja toiminnallisten riippuvuuksien sekä mielenterveyden häiriöiden hoidosta. Asiakastyön lisäksi olen ollut mukana kehittämässä palveluita ja työmenetelmiä sekä kouluttanut ammattilaisia.

Client group

Työskentelen aikuisten ja nuorten kanssa.

First session price

60.00

Regular session price

60.00

Pricing details

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.