Home Page / Find Your Therapist / Outi Olakivi

Outi Olakivi

In education Psychologist, Cognitive
Helsinki, Länsi-Pasila
Finnish English
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y Couples Families Groups
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Psykologina lähtökohtanani on luoda turvallinen tila, johon on helppo tulla. Erityisosaamista minulla on sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden kysymyksistä. Yhteisen työskentelymme tavoitteena on muutos, joka kantaa elämääsi terapiatilan seinien ulkopuolelle.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive
  • Integrative
Additional Training

Supporting attachment Body-oriented psychotherapy Neuropsychiatric coach

About me as a therapist

Olen tavannut työssäni erilaisia ihmisiä erilaisine elämäntarinoineen. Työskentelytavassani korostuu aktiivisuus, vuorovaikutuksellisuus ja reflektiivisyys. Etsitään yhdessä uusia näkökulmia ja kokemisentapoja, uusia tapoja hahmottaa itseä, muita ja maailmaa. Pohjan tälle luo arvostus, hyväksyntä ja avoimuus. Olen tapaamisissa läsnä sekä ihmisenä että psykologina.

About my therapy sessions

Työotteeni on integratiivinen eli pyrin hyödyntämään työssäni erilaista tietoa ja menetelmiä. Yhteisenä pyrkimyksenämme on luoda ymmärtävää suhdetta itsen eri puoliin, omiin ajatuksiin ja tunteisiin. Tutkimalla kohtaamisiamme erilaisissa ympäristöissä, voimme tehdä vuorovaikutuksen pulmia näkyviksi ja pyrkiä etsimään toisenlaisia tapoja olla maailmassa. Tapaamisilla voimme hyödyntää erilaisia kehollisia harjoituksia, rentoutumisen tekniikoita, mielikuvatyöskentelyä ja kirjoitusharjoituksia. Kaiken työskentelyn pohjana on tasavertainen yhteistyösuhde.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Sexual problems Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Personal growth and development Difficulty sleeping Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself
Areas of Specialization
Diversity of Sexuality and Gender Neuropsychiatric patients Child welfare
My professional background and knowledge

TYÖKOKEMUS
2019- Terapiatalo Quu, perustaja, psykologi
2018 Kirkkonummi, terveyskeskuspsykologi
2017- Oman toiminimen perustaminen. (Psykologipalvelut Outi Olakivi) Toiminimen kautta olen työskennellyt mm. Riihimäen perheneuvolassa sekä ESSOTEN alueella neuvola- ja kouluikäisten kanssa, sekä viimeisimpänä Lyhytterapiatalo Shortumin Sateenkaarella-palvelussa.
2013-2017 Helsingin kaupunki, lastensuojelupsykologi

LISÄKOULUTUKSET
Sukupuolentutkimuksen maisteriopiskelija (2018-)
Lyhytterapeuttinen työote, Kognitiivis-analyyttinen viitekehys (2018)
Psykofyysisen psykoterapian peruskoulutus (2017)
Neuropsykiatrinen valmentaja (2016)
Vuorovaikutteisen kehityspsykoterapian perusteet (2014)

Client group

Työskentelen aikuisten ja nuorten kanssa elämän erilaisiin teemoihin liittyen. Erityisenä osaamisalueenani on seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden kysymykset. Työskentelen pääasiassa Terapiatalo Quussa tehden transsensitiivistä lyhytterapiaa, johon sinun on mahdollisuus saada maksusitoumus mm. HUS sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikan asiakkaana. Lisätietoa: https://www.terapiataloquu.fi/transsensitiivinen-lyhytterapia/

First session price

70.00

Regular session price

90.00

Pricing details