Home Page / Find Your Therapist / Olga Nieminen

Olga Nieminen

In education Nurse, Psychodynamic
Espoo, Olari
Finnish
Customer Groups
Youth 13-17y Adults 18-67y
Length of Therapy
Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Olen sairaanhoitaja ja psykoterapeuttiopiskelija (psykodynaaminen nuorten ja aikuisten). Tarjoan psykodynaamista työnohjattua koulutuspsykoterapiaa 13-30 vuotiaille. Terapeuttina olen kuunteleva, helposti lähestyttävä ja avoimeen dialogiin kannustava
Psychotherapeutic Orientation
  • Psychodynamic
  • Cognitive behavior therapy (CBT)
About me as a therapist

Työskentelyni on tilaa antava, mutta myös vastavuoroisen keskusteleva. Otan huomioon asiakkaan yksilöllisyyden ja arvostan sitä. Terapeuttina olen myötäelävä, salliva, avoin ja kokemuksiasi tarkasteleva.

Työkokemukseni on erikoissairaanhoidosta nuorisopsykiatriasta sekä kouluterveydenhuollosta. Olen hoitanut laajasti erilaisia mielenterveyshäiriöitä erikoissairaanhoidossa ja minulla on kognitiivisen käyttäytymisterapian lisäkoulutusta masennuksen hoidosta.

Psykoterapeuttiopiskelijana minulla on jatkuva tiivis työnohjaus kouluttajapsykoterapeutilla.

About my therapy sessions

Tärkeä tehtäväni terapeuttina on luoda luottamuksellinen keskusteluyhteys, jotta voisit puhua avoimesti mieltäsi painavista asioista, kohdata ajatuksiasi ja tunteitasi turvallisesti ja kertoa tarinasi omassa tahdissasi. Tarkastelemme yhdessä kokemuksiasi, vuorovaikutussuhteita sekä selviytymiskeinoja ja pohdimme niiden merkitystä sinulle. Tavoitteena on auttaa sinua parempaan itseymmärrykseen ja saavuttamaan merkityksellisiä oivalluksia tavastasi olla ja kokea, löytää sinulle uusia voimavaroja ja kasvattaa psyykkistä joustavuutta.

Tapaamisemme voivat toteutua lyhyemmällä tai pidemmällä ajanjaksolla.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Personal growth and development Personality disorders Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Feeling bad Low self-esteem Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
First session price

70.00

Regular session price

70.00

Pricing details