Home Page / Find Your Therapist / Nora Lindgren

Nora Lindgren

Psychotherapist, Bachelor of Social Services, Cognitive
etäyhteydellä koko Suomi,
Espoo, Tapiola
Finnish
Customer Groups
Couples Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
Minulla on koulutus kognitiivis-integratiiviseen yksilöpsykoterapiaan sekä pari- ja perheterapiaan. Kaikkiin näihin minulla on Kelan kuntoutuspsykoterapian oikeudet. Minulla on kokemusta työskentelystä eri-ikäisten kanssa.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive
  • Couple therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Haluan terapeuttina olla läsnäoleva ja antaa asiakkaalle sen tilan mitä hän tarvitsee. Pyrin olemaan aktiivinen ja löytämään tarvittaessa erilaisia välineitä asioiden eteenpäin menemisessä. Erityisesti korostan myötätuntoista työotetta. Lähtökohtanani on pyrkiä vastaamaan asiakkaan tarvitsemaan hyvinvoinnin edistämiseen oman ammatillisen osaamisteni avulla. Arvioimme yhdessä millaiset työvälineet voisivat auttaa sinua saavuttamaan yhdessä asetetut tavoitteet.

About my therapy sessions

Pääasiassa tapaamiset koostuvat keskustelusta. Tutkimme yhdessä ajatus- ja toimintamalleja sekä yritämme löytää niihin uudenlaisia tapoja hyvinvoinnin tueksi. Pyrin terapeuttina löytämään uusia näkökulmia käsiteltäviin aiheisiin. Riippuen asiakkaan tarpeista hyödynnän erilaisia menetelmiä työssäni, kuten esimerkiksi mielikuvaharjoituksia ja tunnetyöskentelyä .

Issues often worked with
Challenges in parenting Low self-esteem Burnout Feeling bad Personal growth and development Challenging life situation Processing my past Relationship problems Depression/Anxiety
First session price

110.00

Regular session price

110.00

Pricing details