Home Page / Find Your Therapist / Noora Seppälä

Noora Seppälä

In education Psychologist, Integrative
Helsinki, Kamppi
Etäyhteydellä koko Suomi,
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Tällä hetkellä minulla ei ole tilaa uusille asiakkaille. Olen psykologi ja valmistun integratiiviseksi psykoterapeutiksi joulukuussa 2023. Olen terapeuttina rauhallinen sekä aito ja minulla on työskentelyssä asiakasta arvostava ote.
Psychotherapeutic Orientation
  • Integrative
Additional Training

Schema therapy

About me as a therapist

Olen terapeuttina rauhallinen, aito ja asiakasta arvostava. Pidän terapiassa kaiken perustana toimivaa, luottamuksellista yhteistyösuhdetta sekä turvallista ja hyväksyvää ilmapiiriä, jossa voit tulla kohdatuksi ja kuulluksi kokonaisena itsenäsi, kaikkien tunteidesi ja kokemustesi kanssa. Näiden lisäksi pyrin etenkin siihen, että yhteistyömme auttaisi sinua syventämään itseymmärrystäsi ja liikkumaan kohti sinulle tärkeitä arvoja ja tavoitteita.

Huom! Kaikki yhteydenotot ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Integratiivisuus tarkoittaa työotteessani sitä, että yhdistän useiden eri psykoterapiasuuntausten näkökulmia ja menetelmiä joustavasti sinun yksilöllisyytesi huomioiden ja panostan toimivan ja tasavertaisen yhteistyösuhteen rakentamiseen ja ylläpitoon. Lähtökohtana työskentelylle ovat tilanteesi, tavoitteesi ja toiveesi. Alussa tutkailemme ja jäsennämme näitä ja haasteitasi yhdessä, tunnustelemme yhteistyötämme ja teemme yhdessä neuvotellen alustavan suunnitelman yhteistyömme kestosta, muodosta, tavoitteista ja työtavoista. Tarkennamme ja päivitämme näitä tarpeen mukaan työskentelymme edetessä. Keskustelun lisäksi voimme hyödyntää erilaisia kokemuksellisia harjoituksia (esim. tietoista läsnäoloa, mielikuva- ja tuolityöskentelyä) ja tapaamisten välille voimme halutessasi sopia välitehtäviä. Keskustelemme ja sovimme harjoituksista aina yhdessä, eivätkä mitkään harjoitukset ole pakollinen osa terapiaa. Kysyn sinulta myös avoimesti palautetta toiminnastani ja miltä työskentelymme tuntuu.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Sexual problems Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personality disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself Treatment of physical illness
My professional background and knowledge

Olen valmistunut psykologiksi vuonna 2014, minkä jälkeen työskennellyt Helsingissä psykiatrian poliklinikoilla ja päihdepoliklinikalla. Ihmiselämän monenlaiset haasteet ja kivut ovat siis minulle tuttuja. Olen työskennellyt paljon mm. mieliala- ja ahdistusoireiden, tunteiden säätelyn vaikeuksien, itsetunto-ongelmien, ihmissuhdevaikeuksien ja riippuvuuksien kanssa kamppailevien sekä traumataustaisten ihmisten kanssa. Olen käynyt lisäkoulutukset skeematerapiasta sekä hyväksymis- ja omistautumisterapiasta.

Client group

Työskentelen aikuisten asiakkaiden kanssa.

First session price

100.00

Regular session price

100.00

Pricing details

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.