Home Page / Find Your Therapist / Nina Torkler

Nina Torkler

Educating psychotherapist, Psychiatric staff nurse, Cognitive analytic
Etäyhteydellä, koko Suomi
Helsinki, Töölö
English Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y
Length of Therapy
Single consultation
Availability
Daytime appointments
Minulla on pitkä kokemus psykoterapiatyöstä nuorten ja aikuisten parissa. Olen perehtynyt myös lapsettomuus-, raskaus-, synnytys- ja vauvavaiheen haasteisiin ja menetyskokemuksiin. Tällä hetkellä tarjoan aikoja yksittäisiin konsultaatioihin ja mielenterveysalan työntekijöiden työnohjauksiin.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive analytic
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Crisis and traumas Mindfulness EMDR

About me as a therapist

Olen terapeuttina helposti lähestyttävä, sensitiivinen ja tilaa antava. Työskentelyotteeni on aktiivinen, havainnoiva, tutkiva ja kuunteleva. Minulle on tärkeää, että asiakas voi kokea tulevansa kuulluksi oma itsenään ja yhteistyö on mielekästä hänen tavoitteidensa kannalta. Uskon turvallisen ja avoimen yhteistyösuhteen mahdollistavan osaltaan toivottua muutosta sekä sitä, että terapiassa voi löytää omiin kokemuksiin uudenlaista suhtautumistapaa ja myötätuntoa itseä kohtaan.

About my therapy sessions

Yhteistyötämme ohjaavat asiakkaan toiveet ja yhdessä asetetut tavoitteet. Yhteinen hahmotus koetuista vaikeuksista ja haasteista suuntaavat työskentelyä ja pyrin tuomaan uusia näkökulmia itseymmärryksen tueksi. Aktiivisen keskustelun lisäksi teen erilaisia mielikuva- ja hengitysharjoituksia, joiden tarkoituksena on tavoittaa tunteita, läpikäydä niitä sekä ymmärtää kehon ja mielen välistä yhteyttä osana itsetuntemusta. Käytän myös EMDR-menetelmää osana psykoterapiaprosessia. Erilaisten menetelmien käytöstä sovitaan yhdessä ja mietitään miten ne palvelisivat parhaiten asiakkaan tilannetta ja tarvetta.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Anxiety towards social situations Panic attacks Anger management Processing my past To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Personal growth and development Sexual abuse Difficulty sleeping Self-destructive thoughts Treatment of physical illness
Areas of Specialization
Pregnancy & birth Adoption & placement
My professional background and knowledge

Olen työskennellyt sairaanhoitajana aikuispsykiatrialla, sosiaalialalla nuorten ja nuorten aikuisten kanssa sekä yksityisvastaanotollani psykoterapeuttina. Psykoterapeutiksi valmistuin vuonna 2005 ja kouluttajapsykoterapeutiksi 2019. Lisäksi minulla on täydennyskoulutuksia ryhmien ohjaamisesta, kriiisityöstä, mindfulnessista, mentalisaatiosta, psykofyysisen työskentelystä ja viimeisenä EMDR-koulutus. Viimeiset 10 vuoden ajan olen perehtynyt lapsettomuus-, raskaus- ja synnytysaiheisiin sekä niihin liittyviin menetyksiin.

Client group

Työskentelen aikuisten ja yli 16-vuotiaiden nuorten kanssa.

First session price

0.00

Regular session price

110.00

Pricing details