Home Page / Find Your Therapist / Nina Leikas

Nina Leikas

In education Psychologist, Cognitive analytic
Etäyhteydellä koko Suomi.,
Tampere, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Olen pitkän kliinisen työnkokemuksen omaava psykologi. Psyykkisten oireiden kanssa työskentely on minulle tuttua. Olen kognitiivis-analyyttisen psykoterapian koulutuksessa, valmistun psykoterapeutiksi v. 2024.Pyrin avoimella vuorovaikutustavalla tukemaan Sinua uudenlaisen jäsennyksen löytämisessä.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive analytic
About me as a therapist

Olen rauhallinen, kuunteleva ja myötätuntoinen. Pyrin avoimella ja aktiivisella vuorovaikutustavalla sekä tutkivalla otteella tukemaan Sinua uudenlaisen jäsennyksen löytämisessä. Kohtaan ihmisen kokonaisvaltaisesti, istunnolla pyrin kohdentamaan huomiota mielen sisäisten ilmiöiden lisäksi kehollisiin kokemuksiisi. Olen työskennellyt psykologina aikuispsykiatrisessa työssä pitkään, siksi erilaisten psyykkisten oireiden ja ongelmien kanssa työskentely on minulle tuttua ja voin tarvittaessa antaa tietoa mm. oireiden hallintaan liittyen.

Huom! Kaikki yhteydenotot ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Istunnoillani keskustellaan ja työstetään tilannettasi aktiivisesti yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Keskustelun avulla pyrin tukemaan Sinua itseymmärryksen lisäämisessä ja löytämään vaihtoehtoisia ajattelu- ja toimintamalleja. Elämäntilanteesi ja menneisyyden tarkastelu auttaa tunnistamaan sisäistyneitä asetelmia, toimintatapoja ja selviytymismalleja.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Difficulty sleeping Personal growth and development Challenging life situation Processing my past Phobia/fear Panic attacks Anxiety towards social situations Feeling bad Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Pain related difficulties
My professional background and knowledge

Minulla on pitkä kokemus mielenterveystyöstä ahdistus, masennus ja psykoosioireiden tutkimuksessa ja hoidossa. Olen suorittanut kaksivuotisen kivun psykologian asiantuntijakoulutuksen sekä kouluttautunut laajasti psykologisten tutkimusmenetelmien käyttöön. Olen kiinnostunut luontolähtöisistä menetelmistä terapeuttisen työskentelyn tukena.

Client group

Työskentelen aikuisten kanssa.

First session price

65.00

Regular session price

65.00

Pricing details

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.