Home Page / Find Your Therapist / Niina Lappalainen

Niina Lappalainen

In education Psychologist, Integrative
Helsinki, Töölö
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Long-term Short-term
Availability
Evening appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Olen psykologi ja opiskelen integratiiviseksi psykoterapeutiksi. Terapiassa voit puhua luottamuksellisesti haastavasta elämäntilanteestasi hyväksyvässä ilmapiirissä. Tällä hetkellä tarjoan koulutuspsykoterapiaa.
Psychotherapeutic Orientation
  • Integrative
About me as a therapist

Mielestäni keskeistä terapiassa on toimivan, avoimen yhteistyö- ja vuorovaikutussuhteen muodostaminen. Terapeuttina olen empaattinen, neuvotteleva ja tilanteen mukaan joustavasti aktiivinen tai tilaa antava. Lähtökohtana on myötäelävä ymmärrys asiakkaan elämän pulmallisiin tilanteisiin ja kokemuksiin. Terapiassa edetään keskustelun, yhteisen pohdinnan ja vuorovaikutuksen tutkimisen avulla.

About my therapy sessions

Terapiatyöskentely kohdentuu asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Työskentelyni viitekehys on integratiivinen, joka tuo joustavuutta terapiaprosessin kulkuun. Terapiaprosessi auttaa jäsentämään asiakkaan kokemia asioita ja tunteita siten, että psyykkinen hyvinvointi vahvistuu itseymmärryksen ja tunteiden säätelyn kehittymisen myötä. Tarjoan psykoterapiaa vuoden 2021 loppuun kestävän psykoterapiakoulutukseni ajan koulutukseen kuuluvana hoitona tavanomaista edullisempaan hintaan.

Issues often worked with
Sexual problems Treatment of physical illness Difficulty sleeping Personal growth and development Challenging life situation Processing my past Panic attacks Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Olen koulutukseltani psykologi ja minulla on yli 15 vuoden työkokemus mielenterveyden, työssäjaksamisen ja vanhemmuuteen liittyvistä teemoista. Olen työskennellyt lasten, nuorten ja aikuisten parissa perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa.

Client group

Tällä hetkellä tarjoan psykoterapeuttikoulutukseen liittyen koulutuspsykoterapiaa.

First session price

50.00

Regular session price

50.00

Pricing details