Home Page / Find Your Therapist / Niilo Lehtilä

Niilo Lehtilä

Educating psychotherapist, Nurse, Solution-oriented
Turku, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Children under 13y Youth 13-17y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
Olen koulutukseltani ratkaisukeskeisen psykoterapian kouluttaja (ent VET), ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (KELAn palveluntuottaja), työnohjaaja (STOry) ja sairaanhoitaja AMK. Tarjoan psykoterapiaa kaiken ikäisille.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Työotteeni ja ajattelutapani on ratkaisukeskeinen, ja pidän tärkeänä kunnioittaa asiakkaan arvoja ja lähtökohtia. Yhteistyösuhde asiakkaan kanssa on luottamuksellinen ja tasavertainen. Asiakkaan omat toiveet, ideat ja tavoitteet ovat tärkeitä. Olen rauhallinen, käytännönläheinen ja helposti lähestyttävä. Käyn itse säännöllisessä työnohjauksessa huolehtiakseni ammattitaidostani.

About my therapy sessions

Psykoterapia on terveydenhuollon ammatillista toimintaa, joka tähtää ongelman tai häiriön poistamiseen tai lieventämiseen. Se tukee asiakkaan psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisää hänen terveyttään ja valmiuksiaan ratkaista ongelmiaan itse.

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on asiakkaan ja psykoterapeutin välinen tasavertainen yhteistyösuhde, jossa etsitään ratkaisuja elämän vaikeisiin tilanteisiin.
Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti kunnioittaa asiakkaan omia toiveita, ideoita, tavoitteita ja arvomaailmaa. Ratkaisukeskeinen suuntaus sopii moniin pulmiin.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Personal growth and development Psychotic disorders Personality disorders Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Sexual problems Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
First session price

100.00

Regular session price

100.00

Pricing details