Home Page / Find Your Therapist / Nicolina Makkonen

Nicolina Makkonen

In education Master of Health Science (Nutrition), Cognitive analytic
Etäyhteydellä koko Suomi,
Helsinki, Keskusta
Swedish Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Terapeuttina olen helposti lähestyttävä, asiakasta kunnioittava ja myötätuntoinen. Tarjoan koulutuspsykoterapiaa ja psykiatrisen sairaanhoitajan keskustelukäyntejä. Minulle on tärkeää, että koet tulevasi nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi omana itsenäsi.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive analytic
About me as a therapist

Terapeuttina olen lämmin, kuunteleva ja läsnäoleva. Voit tulla luokseni kaikenlaisten olotilojen kanssa. Olen työskentelyssäni empaattinen ja aidon kiinnostunut asiakkaan elämäntarinasta ja kokemuksesta. Työskentelyssäni korostuu asiakasta kunnioittava vuorovaikutuksellinen työote. Pyrin luomaan turvallisen ja hyväksyvän ilmapiirin, jossa sinun on helppo tuoda asioita esille ja lähteä tutkimaan niitä yhdessä. Minulle on tärkeää, että koet tulevasi nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi omana itsenäsi.

Huom! Kaikki yhteydenotot ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Psykoterapian tarkoituksena on mielen sisäisen maailman parempi ymmärtäminen. Tavoitteena on lisätä kykyä tunnistaa, ymmärtää ja käsitellä omia tunteita, haasteita ja sisäisiä ristiriitoja siten että itseymmärrys lisääntyy ja muutos mahdollistuu. Turvallisessa yhteistyösuhteessa kokemusten, tunteiden ja ajatusten avoin tutkiminen on mahdollista. Vastaanotollani tutkimme yhdessä esiintuomiasi kokemuksia. Työskentelymme alussa hahmotamme elämäntilannettasi, toimintatapojasi ja muutostoiveitasi. Tutkimme yhdessä elämäntapahtumien ja kokemuksien merkityksiä. Terapiaprosessissa panostan erityisesti luottamukselliseen ja toimivaan yhteistyösuhteeseen.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personality disorders Psychotic disorders Personal growth and development Difficulty sleeping
Areas of Specialization
Psychotic disorders Personality disorders Bipolar disorder
My professional background and knowledge

Olen psykiatrinen sairaanhoitaja (AMK), terveystieteiden maisteri ja psykoterapeuttiopiskelija. Opiskelen kognitiivis-analyyttiseksi psykoterapeutiksi (valmistuminen 12/2024). Minulla on yli kymmenen vuoden työkokemus mielenterveys- ja päihdepuolelta. Tarjoan asiakaslähtöistä tukea psyykkisiin ongelmiin ja vaikeisiin elämäntilanteisiin. Toivon ylläpitäminen on tärkeää vaikeidenkin elämänvaiheiden aikana.

Client group

Työskentelen aikuisten kanssa. Kiinnostuksenani on mielialahäiriöt, varsinkin ahdistuneisuushäiriöt, tunnesäätely problematiikka ja erilaiset pelkotilat.

First session price

60.00

Regular session price

60.00

Pricing details

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.