Home Page / Find Your Therapist / Netta Berglöf-Haverinen

Netta Berglöf-Haverinen

Psychotherapist, Psychologist, Family therapy
Porvoo, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments Weekend appointments
Olen psykologi ja voimavarakeskeinen pari- ja perhepsykoterapeutti. Työskentelyni tavoitteena on auttaa perheenjäseniä löytämään keinoja toimivampaan vuorovaikutukseen ja kommunikaatioon ja sitä kautta lisätä perheenjäsenten ymmärrystä ja hyvinvointia.
Psychotherapeutic Orientation
  • Family therapy
  • Recource-oriented family therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Lähestymistapani on dialoginen, uskon että kun kuulemme toisiamme sekä koemme tulevamme kuulluksi voimme rakentaa uudenlaista todellisuutta ja löytää vaihtoehtoisia tapoja suhtautua vallitseviin olosuhteisiin. Olen kuuleva ja kuunteleva, mutta pyrin myös aktiivisesti auttamaan perheenjäseniä siinä, että he pystyisivät selkeämmin ilmaisemaan tarpeitaan ja toiveitaan ja kokisivat sitä kautta tulevansa paremmin kuulluksi. Työskentelyni lähtee aina kunkin perheen tarpeista ja toiveista, pyrin yhdessä perheenjäsenten kanssa rakentamaan jokaiselle parhaiten sopivan terapiaprosessin. Olen avarakatseinen, myötätuntoinen ja jokaisen yksilöllisyyttä arvostava ja kunnioittava.

About my therapy sessions

Perheenjäsenet voivat tulla vastaanotolleni yksin tai yhdessä sekä vaihtelevin kokoonpanoin aina sen mukaan, mistä kulloisessakin tilanteessa on perheelle eniten hyötyä. Vastaanotollani työskentely tapahtuu pääsääntöisesti keskustellen ja ennen kaikkea kuunnellen, mutta erityisesti silloin kun perheterapiakäynneille osallistuvat myös lapset, saatan käyttää erilaisia välineitä ja materiaaleja, joiden kautta lasten on helpompi jakaa kokemuksiaan. Käytän myös jonkin verran kehollisuutta työskentelyssäni jos se asiakkaalle tuntuu luontevalta ja turvalliselta. Ennen kaikkea tapaamisten ja työskentelyn sisältö rakentuu jokaisen asiakkaan ja perheen omien toiveiden ja tarpeiden mukaan jatkuvasti asiakkaan kokemusta ja työskentelyn tavoitteita arvioiden.

Issues often worked with
Relationship problems Challenging life situation Challenges in parenting Depression/Anxiety Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anger management Processing my past To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Personal growth and development Treatment of physical illness Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Self-destructive thoughts Hurting yourself
My professional background and knowledge

Olen psykologi ja voimavarakeskeinen pari- ja perhepsykoterapeutti. Minulla on pitkä kokemus lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävästä työstä, aikaisemmin lasten- ja nuorisopsykiatrian kentältä sekä viimeisimpänä lähes 15 vuoden ajalta perheneuvolatyöstä. Olen työskennellyt perheiden kanssa tilanteissa, joissa perheenjäsenten vuorovaikutussuhteet tuntuvat oleva solmussa ja tuntuu, että toisiaan on vaikea ymmärtää. Olen kohdannut perheitä erilaisissa kriisitilanteissa tai muutoskohdissa sekä tilanteissa, joissa lapsen tai nuoren kasvuun ja kehitykseen liittyy erityisiä huolenaiheita. Olen tukenut vanhempia hetkissä, joissa vanhemmuuteen liittyvät kysymykset ja lapsiperhearki haastavat parisuhdetta. Minulla on paljon kokemusta lapsiperheiden erotilanteista, joissa olen auttanut lapsia ja vanhempia sopeutumaan uuteen elämäntilanteeseen ja uudenlaiseen vanhemmuuteen. Perheterapeuttina minulla on aina lapsen kokemus vahvasti työskentelyn keskiössä.

First session price

80.00

Regular session price

135.00

Pricing details