Home Page / Find Your Therapist / Nana Harmonen

Nana Harmonen

Psychotherapist, Bachelor of Social Services, Recource-oriented family therapy
Tampere, Tampere
Raisio, Raisio
English Finnish
Customer Groups
Families Couples Children under 13y Youth 13-17y Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments Weekend appointments
Minulla on pitkä työkokemus perheiden, lasten ja vanhempien/parien kanssa. Teen työtä erilaisten suhteiden parissa. Ajattelen ihmisen hyvinvoinnin rakentuvan niissä suhteissa, missä hän elää. Minua voi tavata vastaanotollani tai kodissanne. Olen Kelan palveluntuottaja perhe- ja pariterapiassa.
Psychotherapeutic Orientation
  • Recource-oriented family therapy
  • Couple therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy Kela intensive medical rehabilitation (families)

About me as a therapist

Työtapani on avoimen dialogin mukainen. Pyrin vastaamaan ja kuuntelemaan kiinnostuneena asiakkaitteni kertomaan. Olennaista ei ole, että kuulisin tai ymmärtäisin oikein. Tavoitteenani on saattaa asiakkaan omat prosessit liikkeelle, miten hän itse kuulee omat ja toisten puheet. Yhteistyö on aina kontekstuaalista, eli sidottu aikaan ja paikkaan. Tästä syystä tässä hetkessä asioiden tarkasteleminen on olennainen osa avoimen dialogin toimintatapaa. Avoin dialogi tuo moniäänisyyden asioihin ja kanssani asiakkaat oppivat katsomaan asioita monenlaisista näkökulmista. Haastan ja autan asiakkaitani reflektiiviseen prosessiin, missä tarkoituksena on auttaa heitä tunnistamaan oman toimintansa merkitystä tilanteissa. Kaikessa toiminnassani pyrin olemaan avuksi asiakkaan asiassa. Uskon ihmisen mielenterveyden ja hyvinvoinnin olevan niissä suhteissa, missä hän elää. Tästä syystä työskentely on vahvasti suhdeperustaista. Parisuhdetyössä koen olevani pikemminkin suhteen kuin yksilöiden terapeutti.

About my therapy sessions

Istunnoillani eletään tässä hetkessä. Varmasti valtaosalla tapaamisista keskustellaan, se mitä muuta tehdään on tilannesidonnaista. Lasten ja perheiden kanssa toimiessa voidaan tehdä monenlaisiakin juttuja. Tapaamisillani keskustelun lisäksi tarvittaessa leikitään, pelataan, arvuutellaan, kuvitelllaan, toimitaan ja harjoitellaan, sen mukaan, minkä ajattelen auttavan. Olen joskus löytänyt itseni motocross kentältä työskentelyssäni. Pohdimme näitä asioita myös yhdessä, avoimen dialogisuuden mukaisesti. Jokainen asiakkaani ja asiakasperheeni on yksilöllinen, jolloin terapiasuhde rakentuu meidän suhteemme rakentuessa. Kaikessa toiminnassani pyrin olemaan teille avuksi. Voimavarakeskeisessä lähestymistavassa yhdistelen aiempaa osaamistani ja menetelmiä teitä ja perhettänne hyödyttäväksi kokonaisuudeksi. Ajattelen luottamuksen rakentamisen olevan terapeuttina tärkein tehtäväni suhteessa teihin.

Issues often worked with
To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Treatment of physical illness Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Personal growth and development Psychotic disorders Self-destructive thoughts Challenging life situation Processing my past Sexual problems Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Neuropsychiatric patients Child welfare Adoption & placement
My professional background and knowledge

Minulla on sekä terveydenhuollon (lähihoitaja) että sosiaalihuollon (sosionomi AMK) tutkinto pohjalla ennen psykoterapiakoulutusta. Olen pätevä myös päiväkodin opettajan tehtäviin. Lasten ja perheiden kanssa olen työskennellyt yli 20 vuotta. Viimeiset kahdeksan vuotta vaativassa lastensuojelutyössä. Olen opiskellut lastensuojelun ja perhetyön erikoistumisopinnot 30 op. Olen aloittanut voimavarakeskeisen työnohjaajakoulutuksen 8/2019, mikä kestää 2,5 vuotta. Uskon vahvasti siihen, että ihmisiä tulee auttaa niissä suhteissaan, missä hän elää. Sen eteen itse työskentelen niin asiakas- kuin ammatillisissa suhteissani.

Client group

Työskentelen kaikkien niiden ihmisten kanssa, ketkä ajattelevat minun pystyvän olevan heille avuksi. Erityisesti lapsiperheiden kanssa työskenteleminen on lähellä sydäntäni, koska lapset ovat aitoja, konstailemattomia ja kertovat helpommin mitä ajattelevat. Kiinnostuksenani on olla mukana löytämässä jokaiselle perheelle/parille heidän tilannettaan avaavia ajatuksisa.

First session price

140.00

Regular session price

140.00

Pricing details