Home Page / Find Your Therapist / Monika Kauppila
Psychotherapist, Nurse, Group psychotherapy
Porvoo, Keskusta
English Swedish Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Groups
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments
Mitt modersmål är svenska. Men i vuxengruppen är finska huvudspråket, vid behov också svenska. Till Gruppsykoterapeut utbildade jag mig år 2009 i Gruppsykoterapi i Finland rf:s regi. Mera information på deras hemsida om denna metod.
Till grupperna passar ofta människor med depression, ångest, utmattning, problem i sina relationer eller så har de haft svåra upplevelser i sitt förflutna.
På min hemsida mera information: www.monika-kauppila.com

I you only speak English you can not participate in my group, but I can meet you alone. My english is not perfect, but I understand much. In individual meetings the price is 85 euro/45 minutes. We can meet online (zoom) or in Porvoo (Papinkatu 19)
Psychotherapeutic Orientation
  • Group psychotherapy
  • Psychodynamic
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Art therapy Interpersonal psychotherapy (IPT) Supporting attachment Hypnosis

About me as a therapist

Olen tilaa-antava psykoterapeutti, mutta myös aktiivinen tarvittaessa. Olen luonteeltani myötätuntoinen, tutkiva ja pyrin olemaan puolueeton. Arvostan ja kunnioitan kaikkia ihmisiä sellaisina kuin he ovat. Suhtaudun positiivisesti uusiin ihmisiin. Olen hyvä kuuntelija. Osaan sekä suomea että ruotsia.

Jag ser till att alla får muntur och kan också ibland själv vara aktivt med i samtalet. Jag är till min natur empatisk, undersökande och försöker vara neutral. Jag uppskattar och värderar alla slags människor sådana som de är. Jag förhåller mig positivt till nya människor. Jag är bra på att lyssna. Jag kan både finska och svenska.

About my therapy sessions

Psykoterapiassa potilaat valitsevat itse, mistä milloinkin haluavat keskustella. Minun tehtävä on yrittää löytää ryhmän keskustelusta yhteisiä asioita (esim tunnetiloja) jotka ehkä ovat olleet tiedostamattomia. Kun ihminen tulee tietoisemmaksi itsestään, miten tuntee tai käyttäytyy eri tilanteissa niin usein se jo auttaa muuttamaan asioita omassa elämässään. Ryhmän tuki myös tärkeää. Työohjauksessa fokuksena on työnteko ja sen parantaminen.

I gruppsykoterapi pratar man fritt om olika upplevelser i nuet eller i det förflutna och min uppgift är att försöka hitta t.ex. för gruppen gemensamma underliggande känslor som eventuellt kan ha bidragit till det psykiska illamåendet. När du lär känna dig själv bättre kan vissa symptom bli onödiga och försvinna. I handledningen är fokuset arbetet och hur bli bättre på det.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Low self-esteem Anxiety towards social situations Panic attacks Processing my past Personal growth and development Challenges in parenting Challenging life situation Changing lifestyle To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Treatment of physical illness Feeling bad
My professional background and knowledge

HUS:issa eri psykiatrian yksiköissä (aikuisten-nuorten- ja lastenpsykiatriassa ) yli 30 vuotta, 2 vuotta perheneuvolassa sairaanhoitajana. Nuovo terapiapalvelussa 13v-25-vuotiaiden mielenterveys matalakynnys -palvelussa. Eri ikäisiä potilaita erilaisilla mielenterveyshaasteilla, pitkä- tai lyhytaikaisesti Olen työskennellyt yksilöiden, perheiden tai ryhmien kanssa. Vanhemmuuden tukeminen tuttua. Nautin siitä että voin tehdä työtä erilaisista näkökulmista. Erikoissairaanhoitaja 1991, ET-ryhmäpsykoterapeutti 2009, Työnohjaaja 2021.

Över 30 år inom HUS olika psykiatriska enheter (barn- ungdoms- eller vuxenpsykiatri) som sjukskötare och erbjudit samtalsstöd i kortvariga kriser och långvariga problem. 2 år på familjerådgivning, 3-år i Nuovo terapiapalvelut (ungdomar, 13-25 åringar) lågtröskelverksamhet. Jag har jobbat med individer, familjer, föräldrar eller med grupper. Jag trivs med ett mångsidigt arbete. Specialsjukskötare 1991, Gruppsykoterapeut 2009, Handledare 2021.

Client group

Vaikka haen erityisesti psykoterapiayhmään tulevia potilaita voin tavata myös itsemaksavia yksilöitä. Minulla on interpersonaallista osaamista joka soveltuu hyvin yksilöille lyhytterapia-merkityksessä. Silloin tavataan n. 5-16 kertaa. (IPT voi toteuttaa tarvittaessa etäyhteydellä). Minä osaan parhaiten hoitaa masentuneita, ahdistuneita, jännittäjiä ja vanhemmuusongelmia (varhainen vuorovaikutus). Hypnoterapiaa tarvittaessa yksilöterapioissa.

Fast jag främst söker patienter till min psykoterapigrupp, har jag också möjlighet att träffa individer korta tider. T.ex. med interpersonell terapi ca 5--16 ggr. Tyvärr betalar inte FPA understöd för dessa kortvariga terapier. (IPT också på distans) Jag kan bäst sköta om personer med depression, ångest, social fobi och problem i växelverkan mellan barn och förälder. Hypnoterapi vid behov i individuella terapier.

Additional information

Olen myös koulutettu Työnohjaaja STOry:n periaatteiden mukaan. Ohjaan mielelläni sekä yksilöitä että ryhmiä. Yksilötyönohjaukset voi toteuttaa etänä tarvittaessa. lisätietoja: www.monika-kauppila.com

Jag är också en utbildad Handledare enligt STOry:s principer. Jag handleder gärna både grupper o individer. Individuell handledning kan också ske på distans.
Lisätietoja/Tilläggsinformation: www.monika-kauppila.com

kysy lisää: monika.kauppila@outlook.com

First session price

60.00

Regular session price

89.10

Pricing details

Ryhmäpsykoterapiassa: 5 euroa jää potilaalle maksettavaksi Kela- tai HUS palvelusetelituen jälkeen. Laskutan Kelaa ja HUS:ia suoraan. itsemaksavat ryhmässä: 60 euroa.

Lyhyt-terapia yksilöille (IPT) 1-16 ggr - 85 euroa/käynti

Työnohjaukset yksilö: 125 euroa/ 45 minuuttia ja Työnohjaukset ryhmässä 250 euroa/90 minuuttia