Home Page / Find Your Therapist / Mirja Janhu

Mirja Janhu

Psychotherapist, Bachelor of Social Services, Family therapy
Turku,
Eura,
Finnish
Customer Groups
Families Couples
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Weekend appointments Evening appointments
Olen Valviran laillistama perhepsykoterapeutti ja pariterapeuttiopiskelija. Tapaan perheitä ja pariskuntia yhdessä tai yksilötapaamisilla. Nyt tapaamiset toteutuvat etätapaamisina, mutta vastaanotto aukeaa Eurassa lähiaikoina. Etäterapia-asiakkaana ei paikkakunnallasi ole merkitystä.
Psychotherapeutic Orientation
  • Family therapy
  • Couple therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Neuropsychiatric coach Crisis and traumas

About me as a therapist

Minulla on pitkä työkokemus perheiden, parien ja yksilöiden kuntouttavasta työstä. Eri syistä johtuvien traumojen ja äkillistenkin kriisien aiheuttamien häiriöiden hoito on minulle sydäntä lähellä. Erilaisien vuorovaikutukseen liittyvien pulmien tarkastelu ja kiintymyssuhteisiin liittyvät haasteet ovat tulleet tutuiksi. Olen myös eläinavusteinen terapeutti. (Animal Assisted Therapy, AAT)
Terapiasuuntaukseni on integratiivinen terapia. Terapiatyöskentelyssäni näkyy ratkaisukeskeisiä ja kognitiivisia elementtejä sekä myös psykoanalyyttista näkökulmaa. Erilaiset lapsuuden kiintymyssuhteen vauriot nousevat monesti esiin asiakkaan menneisyysmatkalla. Uskon kuitenkin vahvasti tiedostamisen korjaavaan voimaan ja siihen, että menneisyyden kahleista voi vapautua.
Haluan luoda turvallisen ilmapiirin jokaiselle tapaamiselle. Pelko, joskus jopa kauhu, voivat olla este avun hakemiselle. Ymmärrän traumojen ja kriisien aiheuttamia oireita ja otan nämä huomioon terapian aikana.

About my therapy sessions

Voit tulla videovastaanotolleni täysin omana itsenäsi. Mikään asia ei ole niin vähäpätöinen, ettet voisi ottaa sitä esille. On täysin normaalia, että terapiatapaamiseen liittyy jännitystä ja pelkoa. Se ei haittaa. Minun tärkein tehtäväni on kuunnella sinua ja auttaa elämääsi kuormittavien asioittesi kanssa. Annan usein myös tapaamisten välille erilaisia tehtäviä pohdittavaksi. Saatamme tutkia yhdessä elämänhistoriaasi myös sukupuun avulla. Joskus käytän videoavusteista menetelmää osana terapiatyöskentelyä. Vaikeista asioista puhuminen aiheuttaa meissä joskus voimakkaitakin kehollisia reaktioita. Erilaiset rentoutus- ja muut vakauttamisharjoitukset auttavat palautumaan ennen istunnon päättämistä. Käytettävät menetelmät sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa.
Minulle voi varata etätapaamisaikoja 1.1.2021 alkaen. Vastaanottotiloissa tapahtuva terapia voi tulla lähiaikoina(Eurassa)

Issues often worked with
Difficulty sleeping Treatment of physical illness Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions Personal growth and development Personality disorders Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Sexual problems Anger management Phobia/fear Panic attacks Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Seriously traumatized patients and dissociative disorders Personality disorders Neuropsychiatric patients Child welfare Adoption & placement
My professional background and knowledge

Olen työskennellyt 15 vuotta lastensuojelussa tavaten päivittäin työssäni niin lapsia, nuoria kuin perheitäkin. Viimeisen 10 vuoden aikana olen työskennellyt ympärivuorokautisessa perhekuntoutuksessa, jossa perheitä ja yksilöitä autetaan esimerkiksi erilaisten psyykkisten oireiden ja elämää kuormittavien traumakokemusten kanssa sekä ohjataan vanhempia neuropsykiatristen haasteiden kanssa (olen neuropsykiatrinen valmentaja). Myös lähisuhdeväkivallan eri muodot ovat tulleet tutuksi niin kokijan, tekijän kuin lastenkin näkökulmasta. Olen saanut kriisi- ja traumapainotteisen perhepsykoterapiakoulutuksen sekä opiskellut erilaisia lisäkoulutuksia kriisi- ja traumatyöhön (en ole kuitenkaan traumaterapeutti). Olen tavannut pareja osana perhekuntoutusta 10 vuoden ajan. Erikoistun parhaillaan paripsykoterapeutiksi.

Client group

Otan vastaan perheitä ja perheenjäseniä ikään katsomatta sekä pariskuntia yhdessä ja erikseen. Minulle voi varata aikaa myös yksilötapaamisiin, mutta en voi tarjota Kelan tukemana yksilöterapiaa. Itsemaksavana tapaan myös yksilöasiakkaita.
Minua kiinnostaa erityisesti asiakkaitteni elämäntarinat, joiden tarkastelemisessa on kuitenkin vahva voimavarakeskeinen näkökulma. Traumakokemukset, ihmissuhdepulmat, kasvatushaasteet tai eropohdinnat voivat olla terapiaan hakeutumisen taustalla. Joskus pariterapia saattaa käynnistyä myös yksilötapaamisilla asiakkaan niin halutessa. Minulla on kiinnostusta auttaa myös pareja, joiden suhde on koetuksella esimerkiksi toisen osapuolen mielenterveyteen liittyvien häiriöiden vuoksi. Puolison masennus tai erityyppiset persoonallisuuden häiriöt kuormittavat niin oireista kärsivää että kumppania. Jos parisuhteessa on lapsia, voin tavata pariterapian yhteydessä myös heitä. Kysele rohkeasti ennakkoon, olisinko sopiva terapeutti juuri sinun tapauksessasi!

First session price

0.00

Regular session price

70.00

Pricing details

Perheterapia
(Kela-korvattava kuntoutuspsykoterapia)
Tapaaminen 60 min 70,00 e
Tapaaminen 90 min 120,00 e Tiedustelethan 90 minuutin aikoja kohdasta "yhteydenotto"

Vanhempainohjaus
(Kelakorvattavuus)

Tapaaminen 60 min 70 e
Tapaaminen 90 min 120 e


Parisuhdeterapia pareille tai yksin: (koulutus meneillään)
60 min 45 e
Tapaaminen 90 min 70 e

Kela-korvattavuus:
Aikuiset 26-67-vuotiaat: Perheterapia
Nuoret 16-25-vuotiaat: Perheterapia sekä vanhempien ohjauskäynnit