Home Page / Find Your Therapist / Mira Turtonen

Mira Turtonen

Psychotherapist, Psychologist, Cognitive analytic
Malax, Malax
Vasa, Vasa
Hela Finland, på distans,
Swedish Finnish
Customer Groups
Youth 13-17y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
Till utbildningen är jag psykolog och psykoterapeut med kognitiv-analytisk inriktning. Jag utexamineras som lösningsinriktad neuropsykiatrisk handledare 08/22. För tillfället tar jag inte emot nya klienter för FPA-understödd psykoterapi, men kan erbjuda tider för enstaka samtal eller korttidsterapi.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive analytic
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Som terapeut är jag inkännande, empatisk och lugn. Jag vill ge klienten utrymme att uttrycka sig i lugn och ro, och skapa en trygg atmosfär för terapisamtalet. Samtidigt är jag engagerad och aktiv, frågar mycket och uttrycker också mina egna tankar till stor del. Jag använder mig en del av bilder i terapiarbetet, både för att få en gemensam förståelse om det vi pratar om, och för att visualisera temat och göra det tydligare. Jag är absolut ingen mästare på att teckna, snarare tvärtom, men mina streckgubbar får ofta vara med på ett hörn.

About my therapy sessions

Under samtalet får du som klient tid och utrymme att uttrycka dig om det som känns relevant och aktuellt för dig. Jag hjälper dig framåt genom frågor som dels får dig att reflektera kring temat, dels ger dig nya synvinklar på ditt problem. Målsättningen med terapin är att öka din förmåga till självreflektion. Det innebär att du kan observera dina egna tankar och handlingsmönster, så att det också blir lättare att välja nya, mer konstruktiva mönster där det behövs. Samtalet kompletteras enligt behov med bilder och skisser samt övningar som kan fokusera på bl.a. andning, medveten närvaro eller andra färdigheter som vi tror kan hjälpa dig. Vid behov och intresse kan du få hemuppgifter att göra eller fundera på till nästa besök.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Gender or Sexual-Identity Questions Personal growth and development Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Sexual problems Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Jag har arbetat som psykolog sedan 2011 och som psykoterapeut sedan 2019. I mitt arbete som skolpsykolog och inom öppna psykiatrin har jag träffat klienter som lidit av bl.a. ångest, utmattning, depression, paniksymtom och tvångstankar. För tillfället arbetar jag som enskild näringsidkare. Jag har mottagning i Vasa och i Malax, samt på distans. Jag jobbar även terapeutiskt med hästunderstött arbetssätt tillsammans med mina hästar Jaffe och Rasmus, som finns hemma på gården i Malax. Jag utexamineras som djurunderstödd lösningsinriktad nepsycoach (neuropsykiatrisk handledare) i augusti 2022.

Client group

Jag arbetar till största delen med personer över 16 år, då jag har behörighet för FPA-understödd psykoterapi för just personer över 16 år. Jag arbetar också en del med yngre tonåringar och barn, då i synnerhet med hästunderstött arbetssätt.

Additional information

Jag ser terapirelationen som en jämlik relation där vi tillsammans utforskar det som du som klient upplever som problematiskt i ditt liv. Vi går igenom din bakgrund och historia för att uppnå större förståelse för hur dina utmaningar uppstått, och arbetar sedan för en förändring. Jag är aktiv med att föreslå och tillsammans med dig hitta nya mönster och strategier, men är noga med att inte trampa på dina tår genom att "veta vad som är bäst för dig". Det är du som klient som är expert på ditt liv. Jag vill gärna följa med dig på din process mot förändring, och hjälpa och stöda dig på din väg.

First session price

80.00

Regular session price

80.00

Pricing details