Home Page / Find Your Therapist / Mira Rimpinen

Mira Rimpinen

Psychotherapist, Bachelor of Social Services, Family therapy
Helsinki, Ullanlinna
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y Families
Length of Therapy
Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
Olen erityistason perheterapeutti ja minulla on Valviran hyväksymä psykoterapeutin ammattinimike. Olen käynyt lisäksi 1-vuoden vakauttavan koulutuksen. Kokemusta minulla on syömishäiriön hoidosta, perhekuntoutuksesta sekä lastensuojelusta. Teen yksilö- ja perheterapiaa. Kela-oikeus perheterapiaan.
Psychotherapeutic Orientation
  • Family therapy
  • Integrative
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

EMDR Crisis and traumas

About me as a therapist

Työskentelen integratiivisesti ja systeemisesti sekä käytän vakauttavia menetelmiä. Luonani jokainen perheenjäsen tulee kuulluksi ja nähdyksi. Kunnioitus, kuuleminen, dialogisuus ja luottamuksellisuus ovat minulle tärkeitä. Ohjaan terapiaa perheenjäsenten tarpeiden, toiveiden ja voimavarojen mukaan. Säätelen terapian kulkua, jotta se olisi kaikille turvallinen ja käytän työvälineenä erilaisia harjoitteita.

About my therapy sessions

Perheterapiaan voi tulla yksi tai useampi perheenjäsen erilaisten kokemusten, ajatusten ja tunteiden kanssa. Syitä terapiaan hakeutumiseen voi olla esimerkiksi vanhemmuuden ja perhe-elämän kysymykset, hallinnan tunteen menettäminen lapsiperheen arjessa, haasteet tai ristiriidat perhesuhteissa, perheenjäsenen oireilu sekä vaikeat kokemukset.

Perheterapiassa etsimme yhdessä perheenjäsenten kanssa auttavia ja tasapainottavia keinoja. Vahvistamme sitä hyvää ja toimivaa, mitä perheessä ja sen yksilöissä jo on. Perheterapiassa pyrimme lisäämään ja vahvistamaan arjen sujuvaa hallintaa, toimivia rutiineja ja hyväksi todettuja toimintatapoja. Etsimme voimavaroja ja kehitämme kestokykyä vaikeissa tilanteissa.

Perheenjäsenellä on mahdollisuus oppia vaikuttamaan omiin tunnetiloihinsa ja tapaansa toimia. Perheterapiassa pyritään parantamaan vuorovaikutusta ja ymmärrystä perheessä. Työskentely antaa mahdollisuuden hallinnan kokemuksen ja hyvinvoinnin lisääntymiseen.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Processing my past Challenging life situation Personal growth and development Hurting yourself Treatment of physical illness
Areas of Specialization
Eating disorders Child welfare
My professional background and knowledge

Olen perhepsykoterapeutti ja sosionomi (AMK). Lisäksi minulla on vuoden vakauttavan perheterapian koulutus sekä EMDR I ja II-tason pätevyys. Olen työskennellyt lastensuojelussa, syömishäiriöiden parissa sekä perhekuntoutuksessa.

Client group

Teen yksilö- ja perheterapiaa. Minulla on kela-oikeus perheterapiassa ja vanhempain-ohjauksessa.

Additional information

Ajanvaraukset ja tiedustelut mira@tmimiora.fi

First session price

130.00

Regular session price

130.00

Pricing details

Perheterapia 90 min / 130€
Yksilöterapia 60 min / 90€