Home Page / Find Your Therapist / Minna Tamminen-Jurvanen

Minna Tamminen-Jurvanen

Psychotherapist, Psychiatric staff nurse, Couple therapy
Hämeenlinna, keskusta
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments Weekend appointments
Pari- ja perhepsykoterapeutti, (Kela). Integratiivisessa yksilöpsykoterapiakoulutuksessa (2021-2024). Otan vastaan koulutusasiakkaita. Pohjakoulutus sairaanhoitaja (yamk). Olen neuropsykiatrinen valmentajan sekä työnohjaaja (STOry). Lähi- ja etävastaanotot. Aikoja myös iltaisin ja viikonloppuisin!
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Family therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Dialectical behavior therapy (DBT) Neuropsychiatric coach

About me as a therapist

Olen asiakasta kuunteleva, myötätuntoinen ja tilaa antava terapeutti. Haluan asiakkaalla tulevan tunne, että häntä ymmärretään ja kannustetaan. Pidän psykoterapiassa hyvin tärkeänä asiakkaan ja terapeutin välistä yhteistyösuhdetta, jotta asiakkaalle tulee turvallinen ja luottamuksellinen olo vaikeidenkin asioiden äärellä. Käytän työssäni keskusteluhoidon tukena erilaisia menetelmiä asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan. (mielentarina.fi)

About my therapy sessions

Psykoterapiassa painopiste on keskusteluterapiassa. Fokus voi vaihdella menneessä, tässä hetkessä sekä tulevassa. Voidaan käsitellä hyvinkin laaja-alaisesti asiakkaan elämänhistoriaa ja sen vaikutusta nykyhetkeen tai pyrkiä löytämään uusia näkökulmia, ajatusmalleja sekä toimintatapoja tässä hetkessä. Työskentelyssäni hyödynnän erilaisia menetelmiä laaja-alaisesti asiakaan toiveiden ja tarpeiden mukaan. Olen sekä kuunteleva ja tilaa antava että myös vuorovaikutuksellinen. Psykoterapia vaatii sitoutumista sekä asiakkaalta että terapeutilta. Tapaamisten tiheys vaihtelee suuresti, 1-2 krt/vko tai 1krt/kk, riippuen onko kyseessä yksilöasiakas, pari vai perhe. Psykoterapiaprosessien kesto vaihtelee muutaman kerran lyhytpsykoterapioista useampiin vuosiin.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Anger management Sexual problems Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personality disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself Treatment of physical illness
Areas of Specialization
Neuropsychiatric patients Adoption & placement
My professional background and knowledge

Olen käynyt vuoden kestävän ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksen. Lapsettomuus- ja adoptiokyseymyksiin olen perehtynyt erilaisin koulutuksin ja kokemuksin useamman vuoden ajan.

First session price

80.00

Regular session price

125.00

Pricing details