Home Page / Find Your Therapist / Minna Tamminen-Jurvanen

Minna Tamminen-Jurvanen

Psychotherapist, Psychiatric staff nurse, Couple therapy
Hämeenlinna, keskusta
Finnish
Customer Groups
Families Couples Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Weekend appointments Evening appointments Daytime appointments
Pari- ja perhepsykoterapeutti, (Kela). Integratiivisessa yksilöpsykoterapiakoulutuksessa (2021-2024). Otan vastaan koulutusasiakkaita. Pohjakoulutus sairaanhoitaja (yamk). Olen neuropsykiatrinen valmentajan sekä työnohjaaja (STOry). Lähi- ja etävastaanotot. Aikoja myös iltaisin ja viikonloppuisin!
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Family therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Neuropsychiatric coach Dialectical behavior therapy (DBT)

About me as a therapist

Olen asiakasta kuunteleva, myötätuntoinen ja tilaa antava terapeutti. Haluan asiakkaalla tulevan tunne, että häntä ymmärretään ja kannustetaan. Pidän psykoterapiassa hyvin tärkeänä asiakkaan ja terapeutin välistä yhteistyösuhdetta, jotta asiakkaalle tulee turvallinen ja luottamuksellinen olo vaikeidenkin asioiden äärellä. Käytän työssäni keskusteluhoidon tukena erilaisia menetelmiä asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan. (mielentarina.fi)

About my therapy sessions

Psykoterapiassa painopiste on keskusteluterapiassa. Fokus voi vaihdella menneessä, tässä hetkessä sekä tulevassa. Voidaan käsitellä hyvinkin laaja-alaisesti asiakkaan elämänhistoriaa ja sen vaikutusta nykyhetkeen tai pyrkiä löytämään uusia näkökulmia, ajatusmalleja sekä toimintatapoja tässä hetkessä. Työskentelyssäni hyödynnän erilaisia menetelmiä laaja-alaisesti asiakaan toiveiden ja tarpeiden mukaan. Olen sekä kuunteleva ja tilaa antava että myös vuorovaikutuksellinen. Psykoterapia vaatii sitoutumista sekä asiakkaalta että terapeutilta. Tapaamisten tiheys vaihtelee suuresti, 1-2 krt/vko tai 1krt/kk, riippuen onko kyseessä yksilöasiakas, pari vai perhe. Psykoterapiaprosessien kesto vaihtelee muutaman kerran lyhytpsykoterapioista useampiin vuosiin.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Personal growth and development Personality disorders Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Sexual problems Anger management Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Neuropsychiatric patients Adoption & placement
My professional background and knowledge

Olen käynyt vuoden kestävän ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksen. Lapsettomuus- ja adoptiokyseymyksiin olen perehtynyt erilaisin koulutuksin ja kokemuksin useamman vuoden ajan.

First session price

80.00

Regular session price

125.00

Pricing details