Home Page / Find Your Therapist / Minna Margareta Björkqvist

Minna Margareta Björkqvist

Psychotherapist, Nurse, Solution-oriented
Tampere, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y Couples Families
Length of Therapy
Long-term Short-term
Olen perhe-ja paripsykoterapeutti sekä ratkaisukeskeinen yksilöpsykoterapeutti. Terapiaistunnot ovat aktiivisia ja näkökulma on positiivinen ja tulevaisuuteen suuntautuva. Terapia istunnot ovat voimavarakeskeisiä. Työskentelen asiakasta kuunnellen ja kunnioittaen lyhyissä/ pitkissä terapiasuhteissa.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
  • Crisis and trauma
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

EMDR Hypnosis

About me as a therapist

Terapeuttina arvostan terapeuttista suhdetta, mikä pohjautuu luottamukseen, kunnioitukseen ja läsnäolemisen taitoon. Terapeuttina olen keskusteleva ja helposti lähestyttävä ja arvostan myös huumoria terapia istunnoissa. Terapiaistunnoissa keskitytään haasteisiin, joita asiakas tuo istunnoissa esille ja lähdetään yhdessä etsimään ratkaisuja niihin. Lääkärin suosituksesta annan myös tasavirtastimulaatiohoitoja (tDCS) sovitusti. Olen valmistunut 2017 EMDR-terapeutiksi. Pyrin työssäni jatkuvasti kouluttautumaan ja uudistumaan ja tätä kautta saamaan uusia työvälineitä sekä itseni että asiakkaiden käyttöön.

About my therapy sessions

Työskentelytapani pohjautuu ennen kaikkea kuuntelemiseen, keskustelemiseen ja aktiiviseen vuorovaikutukseen asiakkaan kanssa. Terapiaistunto pohjautuu paljolti ratkaisukeskeisiin työtapoihin. Terapiaistuntojen lähtökohtana on yksilöllisyyden kunnioittaminen. Asiakas tuo terapiassa esille omat käsityksensä ongelmista, tavoitteista ja aiemmista onnistumisista ja vahvuuksista. Terapeuttina teen tarkennuksia ja selvennyksiä, jotka kunnioittavat asiakkaan näkökulmaa. Ratkaisut ovat yksilöllisiä, koska ne ovat rakennettu asiakkaan itsensä kertomien ja hänen omasta elämästään nousevien henkilökohtaisten poikkeuksien ja selviytymiskeinojen varaan. Hyödynnän myös toisinaan lehtiötaulua asioiden havainnollistamiseen ja ulkoistamiseen. Piirrän myös mielelläni sukupuuta ja elämänjanaa asiakkaiden kanssa lehtiötaululle (fläppitaululle) kummankin nähtäväksi ja tarkasteltavaksi. Terapian tarkoituksena on etsiä ja rakentaa ratkaisuja yhdessä asiakkaan kanssa sanallisen vuorovaikutuksen kautta.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Sexual problems Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personality disorders Psychotic disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself Treatment of physical illness
Areas of Specialization
Bipolar disorder Pain related difficulties Child welfare Multiculturalism / immigrants Neuropsychiatric patients Obsessive-compulsive disorders Personality disorders Psychotic disorders
My professional background and knowledge

Mielisairaanhoitaja (Valvira) , Sairaanhoitaja, lasten sairaanhoito (Valvira) , Erityistason perheterapeutti (Valvira, Kela-pätevyys) Paripsykoterapeutti (Valvira, Kela-pätevyys), Ratkaisukeskeinen yksilöpsykoterapeutti (Kela-pätevyys) , Psykososiaalinen tuki traumaattisissa tilanteissa (debriefing), Strukturoitu diagnostinen haastattelu (SCID)-koulutus, CERAD-muistitutkimus-koulutus, EMDR-terapeutti 2017. Olen osallistunut Tieteellisen Hypnooson ry järjestämään koulutukseen Hypnoosin perusteet 2018. Olen työskennellyt kolmekymmentä vuotta psykiatrian parissa. Ensimmäiset kymmenen vuotta työskentelin nuorten kanssa. Aikuispsykiatrialla työskentelin kaksikymmentä vuotta ja nyt viimeiset kolme vuotta olen työskennellyt lastenpsykiatrialla.

Client group

Työskentelen aikuisten ja yli 16-vuotiaiden nuorten kanssa. Työskentelen myös perheiden ja pariskuntien kanssa mielelläni. Kiinnostuksenani on etenkin monipuolinen asiakastyö, ilman erityistä, nimettyä kriisiä tai haastetta.

Additional information

Valitettavasti tällä hetkellä en pysty ottamaan uusia asiakkaita yksilöterapiaan.

First session price

75.00

Regular session price

75.00

Pricing details

Pariterapia 90min/ 130 ja perheterapia 90min/150