Home Page / Find Your Therapist / Minna Kansanen

Minna Kansanen

Psychotherapist, Psychiatric staff nurse, Solution-oriented
Salo, Kisko
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Couples
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
En ota uusia Kela asiakkaita toistaiseksi. Olen Valviran hyväksymä psykoterapeutti ja minulla on Kela oikeus yli 16-vuotiaiden psykoterapian tuottamiseen. Suuntaukseni on ratkaisukeskeinen ja käytän myös työssäni paljon taideterapeuttisia toimintatapoja.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Art therapy

About me as a therapist

Terapeuttina olen aktiivinen, myötätuntuntoinen ja rauhallinen. Ratkaisukeskeisessä terapiassa on ominaista arvostava, asiakasta kuunteleva, mutta samalla tavoitteellinen tulevaisuuteen suuntaava työskentely. Jokaisen kohdalla sovitaan yhdessä tavoitteet ja toimintakeinot, joiden parissa työskennellään erilaisin terapeuttisin menetelmin. Vahvuuteni terapeuttina ovat ehdottomasti luovuus ja joustavuus.

About my therapy sessions

Alussa kartoitetaan terapian tavoitteet, jotka määrittelee aina asiakas itse ja terapeutti pyrkii auttamaan niiden saavuttamisessa. Tämän jälkeen asiakkaan toiveiden pohjalta jatkuu työksentely keskeluin ja esim. erilaisin itsetuntoa kohtottavin tehtävin, taideterapeuttisin tehtävin (maalaus, kirjottaminen, muovaaminen) tai kehollisin tehtävin (mm. mielikuvaharjoitteet, rentoutus).

Issues often worked with
Personal growth and development Gender or Sexual-Identity Questions Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Low self-esteem Feeling bad Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Processing my past Challenging life situation Self-destructive thoughts Difficulty sleeping Hurting yourself
Areas of Specialization
Child welfare Obsessive-compulsive disorders Personality disorders
My professional background and knowledge

Olen työskennellyt mm. lastensuojelussa, päihdetyössä sekä mielenterveystyössä yli 20 vuotta.

Client group

Erityisosaamistani ovat masentuneisuuden ja työuupumuksen hoito sekä erilaiset ahdistuneisuushäiriöt. Työskentelen yli 16-vuotiaiden nuorten ja aikuisten kanssa.

First session price

55.00

Regular session price

85.00

Pricing details

Videoterapia 80€/45 min.
Tapaaminen 85€/45 min.