Home Page / Find Your Therapist / Minna Helkala

Minna Helkala

Psychotherapist, Nurse, Solution-oriented
Kouvola, keskusta
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
Olen ratkaisukeskeinen psykoterapeutti ja neuropsykiatrinen valmentaja, asiakkaitani ovat kaikenikäiset yksilöt ja perheet. Uskon luominen, toiveikkuus, onnellisuus, edistyksen huomaaminen, kuntoutuminen ja kannustaminen kuvaavat työskentelyäni. Kurkkaa minusta lisää internetsivultani.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy Kela intensive medical rehabiliitation (children) Kela intensive medical rehabilitation (youth) Kela intensive medical rehabilitation (adults)

Additional Training

Neuropsychiatric coach Music therapy

About me as a therapist

Olen työotteeltani aktiivinen, positiivinen ja rohkaiseva, keskityn mielen hyvinvoinnin edistämiseen ja elämän kriisien helpottamiseen keskusteluun perustuvassa psykoterapeuttisessa yhteistyösuhteessa. Toiveikkuuden lisääminen ja jokaisessa olemassa olevien omien vahvuuksien ja voimavarojen vahvistaminen ovat omia tavoitteitani koko prosessin ajan . Arvojani ovat asiakkaan aito ja arvostava kohtaaminen - asiakasta kuunnellen, asiakkaan tahtiin, luottamuksellisessa ja turvallisessa terapiasuhteessa, rehellisesti. Onnellisen mielen puolesta.
Kolmen tyttären äitinä tärkeitä arvoja minulle ovat perhe ja terveys. Liikun mielelläni luonnossa, josta perheen ja musiikin lisäksi ammennan omia voimavarojani.

About my therapy sessions

Joskus tulevaisuuden näköalojen löytäminen elämän erilaisten kriisien ja muutosten tullen voi olla vaikeaa yksin. Tapaamisemme perustuvat keskusteluun elämässä eteen tulleiden haasteiden ja kriisien läpikäymisen/työskentelyn kautta. Kartoitan myös uinumassa olevat vahvuutesi ja voimavarasi. Prosessi aloitetaan miettimällä yhdessä työskentelyn tavoitteet. Käytän työskentelyssäni apuna myös tarinoita, kuvia, musiikkia ja tarvittaessa muita toiminnallisia ja luovia menetelmiä. Myös kommunikaatiokansio ja viittomat ovat tarvittaessa käytössäni. Yhdessä voimme etsiä ratkaisuja elämän käännekohtiin ja pulmiin, jotta sinun olisi helpompi saada taas arjesta kiinni. Psykoterapeuttina keskityn mielesi hyvinvoinnin edistämiseen.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Processing my past Challenging life situation Bipolar disorder Personal growth and development Difficulty sleeping Gender or Sexual-Identity Questions Treatment of physical illness Self-destructive thoughts
Areas of Specialization
Pregnancy & birth Neuropsychiatric patients Bipolar disorder
My professional background and knowledge

Työkokemukseni olen saanut lasten, nuorten ja aikuisten parista psykiatrisesta ja neuropsykiatrisesta hoidosta ja kuntoutuksesta. Lisäksi minulla on pitkä kokemus vaikeavammaisten kuntoutuksesta, perheiden kuntoutuksesta/valmennuksesta ja päihdetyöstä. Kokemus sosiaali- ja terveystoimen hallinnosta ja esimiestyöstä ovat monella tapaa lisänneet ymmärrystä palvelujen tuottamisen ja kehittämisen näkökulmasta.
Olen koulutukseltani sairaanhoitaja-amk (2000), suoritin musiikkiterapian perusopinnot (2004). Olen erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti ja reteaming coach eli työnohjaaja (2010). Minulla on kuntoutuksen ylempi amk-tutkinto (2014) sekä neuropsykiatrinen valmentajatutkinto (2015) . Osaamistani olen täydentänyt matkan varrella mindfulness-,mentalisaatio- ja kuvan käyttö asiakastyössä -täydennyskoulutuksilla. Minulla on Valvira- ja Kela-pätevyys, joten terapia -asiakkaakseni voi tulla joko itse maksavana tai Kelan tukemana.

Client group

Työskentelen mielelläni nuorten, aikuisten, perheiden ja pariskuntien kanssa. Lähellä sydäntäni ovat perheiden hyvinvointi ja vanhemmuuden vahvistaminen. Palveluni sopivat erilaisiin elämän kriisitilanteisiin, joita ovat esimerkiksi parisuhteen muutokset, riippuvuudet ja niistä toipuminen. Psyykkinen oireilu, kuten esimerkiksi synnytyksen jälkeinen masennus, depressio, ahdistuneisuushäiriöt ja pelot sekä identiteettiin tai psyykkisiin ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvät pulmat heikentävät elämänlaatua. Psykoterapian avulla saat näihin apua ja voit edetä elämässä kohti uudenlaisia tulevaisuudennäkymiä.
Palveluja ovat Kelan kuntoutuspsykoterapia ja vaativa lääkinnällinen kuntoutuspsykoterapia, neuropsykiatrinen valmennus/perhekuntoutus, oma henkilökohtainen huoli, johon tarvitset ulkopuolista näkokulmaa ja työnohjaus.
Mikäli sinulla herää huoli oman, nuoren, puolisosi tai jonkun muun läheisesi voinnin suhteen, niin ota yhteyttä!

First session price

83.00

Regular session price

83.00

Pricing details

Käynnin kesto 45 min./kerta
Kelan päätöksellä sinulla on mahdollisuus saada käynneistä Kela-korvausta 57,60€/kerta