Home Page / Find Your Therapist / Minna Hänninen

Minna Hänninen

Psychotherapist, Master of Social Sciences, Solution-oriented
Turku, Keskusta
Finnish English
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
Yhdessä oivaltaen pääsemme eteenpäin. Terapiassa pidän tärkeänä luottamuksellista yhteistyösuhdetta kanssasi tavoitteena ratkaisujen etsiminen ja jo olemassa olevien voimavarojesi löytäminen ja vahvistaminen.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Terapeuttina olen kuunteleva, empaattinen sekä sinua arvostava. Keskusteluissamme olen aktiivinen: kuuntelemalla, kyselemällä ja kanssasi keskustellen pyrin auttamaan sinua hahmottamaan mahdollisia uusia näkökulmia ja suuntia. Rohkaisen ja tuen sinua löytämään omat vahvuutesi ja voimavarasi, sillä niitä sinusta löytyy - etsitään ne yhdessä.

Lähtökohtana terapiassa on aina asiakkaan oma elämäntilanne ja siitä nousevat kysymykset. Elämänmyönteisyys ja positiivisuus korostuu terapiatyössäni. Tavoitteenani terapiassa on löytää sinun tavoitteesi ja tukea sinua niiden saavuttamisessa. Keskusteluissa ei korosteta ongelmia, sairautta tai menneisyyttä, vaan etsitään yhdessä tapoja parempaan elämään - sellaiseen, mikä on hyvää ja merkityksellistä sinulle.

About my therapy sessions

Sovellan ammatillista, terapeuttista ja elämänkokemuksellista tietoa joustavasti ja toiveesi ja tarpeesi huomioon ottaen. Terapiassa saat kertoa itsellesi tärkeistä asioista turvallisesti ja luottamuksellisesti. Terapeuttisessa työskentelyssä koen erityisen tärkeänä kunnioittaa arvojasi, yksilöllisyyttäsi ja kokemustesi ainutlaatuisuutta. Kanssani voit keskustella arimmistakin aiheista.


Huom! Kaikki yhteydenotot ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun. En valitettavasti voi tällä hetkellä ottaa uusia KELA-asiakkaita. Kertakäynti- ja lyhytterapia-asiakkaat tervetulleita.

Issues often worked with
Hurting yourself Difficulty sleeping Personal growth and development Self-destructive thoughts Challenging life situation Processing my past Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Pohjakoulutukseltani olen sosiaalityöntekijä ja olen tehnyt monipuolisesti töitä sosiaalialalla niin yksilöiden kuin perheiden parissa yli kymmenen vuoden ajan. Tämä työkokemukseni on oiva pohja psykoterapeutin ammattiminälle, sillä se on avartanut ja kasvattanut näkemyksiäni elämän moninaisuudesta sekä mahdollistanut työskentelyn moninaisten meidän ihmisten kohtaamien haasteiden parissa.

Client group

Työskentelen aikuisten ja yli 16-vuotiaiden nuorten kanssa. Kiinnostukseni kohteena ovat etenkin sateenkaariasiat, elämänmuutoksiin sekä psyykkiseen hyvinvointiin ja kehittymiseen liittyvät asiat.

First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details