Home Page / Find Your Therapist / Minna Hämäläinen

Minna Hämäläinen

Psychotherapist, Nurse, Cognitive behavior therapy (CBT)
Seinäjoki, Keskusta
Etäyhteydellä koko Suomi.,
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments Weekend appointments
Olen 4/2023 valmistumassa kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutiksi. Terapeuttina minulle on tärkeää löytää yhdessä asiakkaan kanssa hänen voimavaransa ja arvomaailmansa sekä tarkoituksenmukaiset keinot elää niiden mukaan.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive behavior therapy (CBT)
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Terapiatyöskentelyssä minulle tärkeintä on vastavuoroiseen luottamukseen ja aktiiviseen yhteiseen työhön perustuen löytää asiakkaalle juuri hänelle toimivat keinot elää haasteiden kanssa ja löytää niihin ratkaisuja. Terapeuttina olen lämminhenkinen, rohkaiseva ja aidosti läsnäoleva. Asiakkaani ovat kuvailleet minua myös rohkeaksi, huumorintajuiseksi ja aidosti kiinnostuneeksi. Terapiasuhteessa turvallisuus, arvostus, myötätuntoisuus ja luottamus ovat minulle tärkeitä arvoja.

Huom! Kaikki yhteydenotot ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Työotteeni on aktiivinen ja asiakasta osallistava, mutta aina asiakkaan valmiuksia, toiveita ja oman elämänsä tietämystä kuunteleva. Terapiatyöskentely pohjautuu asiakkaan tilanteen perusteelliseen kartoitukseen, jonka pohjalta sovin yhdessä asiakkaan kanssa selkeät tavoitteet. Tavoitteita arvioimme säännöllisesti terapian edetessä. Terapiatyössäni käytän näyttöön perustuvia tutkittuja menetelmiä kuten arvotyöskentelyä ja tietoisuusharjoituksia sekä hyvin konkreettisia taito- ja altistusharjoituksia. Terapian aikana työskennellään sekä tapaamisilla keskustellen ja erilaisia harjoituksia tehden mutta myös itsenäisesti tapaamisten välissä kotitehtävien avulla. Tarvittaessa lähdemme yhdessä eri ympäristöihin harjoittelemaan haastavia tilanteita. Työskentely kanssani onkin ratkaisukeskeistä, tulevaisuuteen katsovaa, tavoitteellista ja jäsennettyä. Rohkaiseminen, myötätuntoisuus, asiakkaan voimavarojen vahvistaminen sekä aito läsnäolo ovat terapiani kulmakiviä.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Sexual problems Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Personal growth and development Difficulty sleeping Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself Treatment of physical illness
Areas of Specialization
Neuropsychiatric patients Child welfare
My professional background and knowledge

Olen valmistumassa 04/2023 kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutiksi. Pohjakoulutukseltani olen sairaanhoitaja (AMK), suuntautumisena mielenterveyden hoitotyö. Olen työskennellyt yli 25-vuotta mielenterveystyön tehtävissä niin nuorten, perheiden kuin aikuisten ja pariskuntien parissa. Taustaltani löytyy myös ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin pätevyys sekä neurokognitiivisen käyttätymisanalyysin koulutus.

Client group

Työskentelen aikuisten ja yli 16-vuotiaiden nuorten kanssa. Olet lämpimästi tervetullut vastaanotolleni joko yksittäiselle käynnille, lyhytterapiaan tai KELA:n tukemaan kuntoutuspsykoterapiaan.

First session price

70.00

Regular session price

70.00

Pricing details

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.